Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.348 din 23 noiembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.348

 

privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea unor unități de învățământ, în baza Protocoalelor de administrare încheiate cu acestea

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatele Direcţiei Patrimoniu nr. 70283/03.11.2017, nr. 70538/ 03.11.2017, nr. 70359/03.11.2017, nr. 70532/03.11.2017 și nr. 71200/08.11.2017,

Adresa Şcolii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Zalău, înregistrată sub nr. 66457/18.10.2017, Protocolul de administrare nr. 27776/12.09.2002, Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1081/08.09.2017 și nr. 1082/08.09.2017,

Adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr.12 Zalău, înregistrată sub nr. 67322/23.10.2017, Protocolul de administrare nr. 27782/12.09.2002 și Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1516/23.10.2017 și nr. 1136/28.08.2017,

Adresa Şcolii Gimnaziale „Porolissum” Zalău, înregistrată sub nr. 68099/25.10.2017, Protocolul de administrare nr. 27789/12.09.2002, Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1665/24.07.2017, nr. 2489/11.10.2017 și nr. 1664/24.07.2017,

Adresa Şcolii Gimnaziale „Corneliu Coposu” Zalău, înregistrată sub nr. 66652/19.10.2017, Protocolul de administrare nr. 27798/12.09.2002, Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 561/24.07.2017 și nr. 592/24.07.2017,

Adresa Şcolii Gimnaziale „Porolissum” Zalău, înregistrată sub nr. 68099/25.10.2017, Protocolul de administrare nr. 27784/12.09.2002, Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1732/25.08.2017 și nr. 1664/24.07.2017,

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău

În baza art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. a), art.45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Simion Bărnuţiu”Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27776 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de „Reparaţii capitale la săli de clasă, schimbare pardoseală (parchet/tarchet), uşi, şi reparaţii capitale la două grupuri sanitare şi înlocuire tablou electric” la corpurile de clădire A, B, C a Şcolii Gimnaziale „Simion Bărnuţiu” din municipiul Zalău receptionate în baza  Procesului  verbal de recepţie nr. 1081 din 08.09.2017 şi a Procesului verbal de recepţie nr. 1082 din 08.09.2017, în sumă totală de 217.000 lei, identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.2. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.12 Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27782 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale constând în „Lucrări demontat-montat calorifere cod CPV 45232141-2, instalaţii de încălzire” , “Reparaţii capitale – schimbare uşi grupe, băi, holuri, beci, birou director la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12”, precum şi “  Reparaţii capitale-Schimbare poartă de acces şi montare sonerie acustică “, efectuate la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 din municipiul Zalău receptionate în baza  Procesului  verbal de recepţie finală nr. 1516 din 23.10.2017, în sumă totală de 29.737,5 lei , identificate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.3. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Porolissum”Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27789 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale : „Înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie termopan PVC, montat pervaze şi reparat spaleţii”, precum şi montarea şi punerea în funcţiune a  unui Sistem supraveghere video la Şcoala Gimnazială „Porolissum”  din municipiul Zalău receptionate în baza  Procesului  verbal de recepţie nr. 1665 din  24.07.2017, a Procesului verbal de recepţie nr. 2489 din 11.10.2017 şi Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1664/24.07.2017, în sumă totală de 271.694,74 lei, identificate în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.4. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „Corneliu Coposu”Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27.798 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent în sensul majorării cu valoarea reparaţiilor capitale „Lucrări de hidroizolaţie, terasa corp C la Şcoala Gimnazială Corneliu Coposu ”, receptionate în baza  Procesului  verbal de recepţie nr. 561 din 24.07.2017 şi a lucrărilor privind „Amenajarea unei parcări în incinta  Şcolii Gimnaziale „Corneliu Coposu ” inclusiv automatizare poartă de acces”, recepţionate în baza Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 592 din 24.07.2017, în sumă totală de 111.211,01 lei, identificate în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.5. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „George Coşbuc”Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27784 din 12.09.2002, prin încheierea unui act adiţional la protocolul existent în sensul majorării cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale : „Proiectare şi execuţie paratrăsnet, schimbat 2 tablouri electrice, înlocuire parchet”, precum şi montarea şi punerea în funcţiune a  unui Sistem supraveghere video la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”  din municipiul Zalău recepţionate în baza  Procesului  verbal de recepţie nr. 1732 din  25.08.2017 şi a Procesului verbal de recepţie nr. 1664 din 24.07.2017, în sumă totală de 34.299,73 lei, identificate în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre și transmiterea acestora în administrarea acestei unități de învățământ.

            Art.6. Se împuternicește primarul municipiului Zalău să semneze actele adiționale la Protocoalele de administrare.              

            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală,

·         Direcţia economică,

·         Direcția Patrimoniu,

·         Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”,

·         Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12,

·         Şcoala Gimnazială „Porolissum”

·         Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu”

·         Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”

© Primaria Municipiului Zalau