Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.254 din 29 septembrie 2016

HOTĂRÂREA NR.254

 

privind modificarea HCL al Municipiului Zalău nr. 334/07.12.2009 pentru stabilirea modalităților de gestionare a locațiilor din Municipiul Zalău pe care se vor amplasa chioșcuri, precum și a activităților permise a se desfășuraîn acestea” și aprobareaînchirierii

prin licitație publică a unor locații – teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău,

În scopul amplasării unor chioșcuri

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

            -referatul Direcției Patrimoniu nr. 59566/14.09.2016, Certificatul de urbanism nr. 1084/13.09.2016 și Certificatul de Urbanism nr. 1115/20.09.2016; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 334 din 7 decembrie 2009 privind stabilirea modalităților de gestionare a locațiilor din Municipiul Zalău pe care se vor amplasa chioșcuri, precum și a activităților permise a se desfășuraîn acestea.

        - Prevederile HCL nr. 260/2015 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău, anexa 2, pct.3 “ Tarife ce constituie nivelul deînchiriere direct sau de pornire a licitațiilor publice organizate pentruînchirierea terenurilor ce aparțin domeniul public sau privat al Municipiului Zalău aflatîn administrarea Consiliului Local sau al unităților subordonate și care sunt folosite de terțe persoane – închiriere teren pentru amplasare chioșc”.

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            -în temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și  În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a), art.120 alin. (1), art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările ulterioare ;

             Văzând prevederile art. 554 alin. (1) și ale art. 858, 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul   Civil;

            în baza art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

 

HOTĂRĂȘTE:

                

            Art.1. Modificarea art.1 din Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Zalău nr. 334/07.12.2009, care va avea următorul conținut:

               Se aprobă categoriile de activități economice ce se pot desfășuraîn chioșcurile amplasate pe domeniul public al Municipiului Zalău astfel:

1.1. - chioșcurile care au ca obiect de activitate vânzare presă, publicații, vânzare carte (librării), papetărie și  complementare presă, au posibilitatea comercializării și a următoarelor produse:

- produse cosmetice și de igienă intimă : șervețele uscate, șervețele umede, prezervative, deodorante, aparate de ras, discuri demachiante, cremă de față/corp, deodorante/odorizante;

- produse alimentare: gumă de mestecat, cafea la plic,  ceaiuri preambalate;

- produse din tutun și accesorii;

- jucării de mici dimensiuni, brelocuri, suveniruri;

- inserturi complementare ale produselor media tipărite și distribuite;

- servicii admise: - vânzare bilete pentru transportulîn comun, tichete de parcare și cartele prepay,încasarea facturilor de utilități,încheiere/vânzare polițe de asigurare și servicii de copiere;

1.2. - chioșcurile care au ca obiect de activitate plăcintării (fast food/ fornetti), au posibilitatea comercializării și a următoarelor produse:

- băuturi răcoritoare șiînghețată preambalată cu vitrina de prezentare, guma de mestecat, automat cafea/ceai, cafea la plic, produse de patiserie preambalate, dulciuri preambalate și produse din tutun și accesorii.

1.3. - chioșcurile care au ca obiect de activitate vânzare flori ( florărie ) au posibilitatea comercializării și a următoarelor produse:

- ceramică, odorizante, lumânări, suveniruri;

- servicii admise: - vânzare bilete pentru transportulîn comun, tichete de parcare și cartele pre-pay,încasarea facturilor de utilități,încheiere/vânzare polițe de asigurare.

            Art.2. închirirerea prin licitație publică a zece locații, constândîn teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău,în suprafață de 6 mp/locație, În scopul amplasării unor chioșcuri pentru vânzare presă, publicații și alte activități economice stabilite la art. 4 lit. a) din caietul de sarcini, identificate astfel:

2.1 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe b-dul.  Mihai Viteazuîn imediata vecinătate a stației de transportîn comun ”Astralis”, (zona B).

2.2 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe b-dul. Mihai Viteazu În imediata vecinătate a ”Dispensarului dublu uman”, (zona B);

2.3 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe str. Simion Bărnuțiu zona blocului  A4, (zona B);

2.4 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe str. Simion Bărnuțiu zona blocului  SB26, (zona B);

2.5 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe str. Avram Iancu zona blocului  N15, (zona B);

2.6 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe b-dul. Mihai Viteazu zona blocului  B120, (zona A);

2.7 O locație – terenîn suprafață de 7 mp, situată pe str. b-dul. Mihai Viteazu zona blocului  E3, (zona A);

2.8 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe str. b-dul. Mihai Viteazu zona Casei Municipale de Cultură a Sindicatelor, (zona A);

2.9 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe str. Corneliu Coposu zona Direcției de Sănătate Publică Sălaj, (zona A);

2.10 O locație – terenîn suprafață de 6 mp, situată pe P-ța Iuliu Maniu zona Băncii Comerciale Române, (zona A);

            Art.3. închirierea prin licitație publică a trei locații, constândîn teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău,în suprafață de 7 mp/locație, În scopul amplasării unor chioșcuri pentru plăcintării, fast food/ fornetti și alte activități economice stabilite la art. 4 lit. b) din caietul de sarcini, identificate astfel:

3.1. O locație – terenîn suprafață de 7 mp, situată pe b-dul. Mihai Viteazu În imediata vecinătate a ”Școlii Generale Simion Bărnuțiu”, (zona A);

3.2. O locație – terenîn suprafață de 7 mp, situată pe str. Unirii, zona Raiffeisen Bank, (zona A);

3.3. O locație – terenîn suprafață de 7 mp, situată pe b-dul. Mihai Viteazu În imediata vecinătate a blocului PTTR, (zona A).

            Art.4. Prețul de pornire al licitației pentru locațiile situateîn Zona A este 40 lei/mp/lună și pentru locațiile situateîn Zona B este 35 lei/mp/lună, conform Hătărârii de Consiliu Local al Municipiul Zalău nr. 260 din 09.11.2015, iar pasul de strigare de 1 leu/mp.

            Art.5.  închirierea terenului (locațiilor mai sus identificate) pe o durată de 5 ani,începând cu dataîncheierii contractului deînchiriere, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părților, prinîncheierea unui act adițional la contract.

            Art.6. Aprobarea caietului de sarcini, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

            Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj;

                        -Primarul Municipiului Zalău;

                        -Direcția Economică;

                        -Directia Patrimoniu;

                        -Direcția Administrație publică locală.

© Primaria Municipiului Zalau