Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR. 315 din 18 decembrie 2006

HOTĂRÂREA   NR. 315

din   18  decembrie  2006

privind acordarea de sporuri categoriilor de personal din cadrul DGADP Zalău care prestează muncăîn condiții deosebite

 

 

 

 

 

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere  adresa DGADPînregistrată sub nr.893 din  18.10.2006  și Referatul Serviciului resurse umane, salarizare nr.48.461  din 15.12.2006;

            în conformitate cu prevederile art.8 lit a din HG nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr.6366/1993 elaborat de Ministerul muncii și Protecției Sociale;

            în baza art.38 alin.2 lit."i" și 46 alin 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1Se aprobă acordarea de sporuri categoriilor de personal din cadrul DGADP Zalău care prestează muncăîn condiții deosebite, după cum urmează

A.Locurile de muncă, activitatea, categoriile de personal (meserii, funcții) mărimea concretă a sporului pentru salariații careîși desfășoară activitateaîn CONDIȚII PERICULOASE:

-5% din salariul de bază proporțional cu timpul lucrat pentru personalul care efectuează lucrări de montări, reparații,întreținere instalații de semaforizare și indicatoare de circulație;

-15% din salariul de bază pentru personalul care transportă cadavreîn cimitire laînhumări-deshumări (activitatea de pompe funebre);

-15% din salariul de bază pentru personalul care deservește activitatea de ecarisaj;

-5% din salariul de bază proporțional cu timpul lucrat pentru persoanele care lucrează pe utilajul compresor și forjareîn condiții de zgomot și trepidații;

-5% din salariul de bază pentru personalul care lucrează la aparate de multiplicat (xerox);

-5% din salariul de bază pentru personalul care lucrează la calculator și imprimantă.

B.Locurile de muncă, activitatea, categoriile de personal (meserii și funcții) mărimea concretă a sporului pentru salariații careîși desfășoară activitateaîn CONDIȚII VĂTĂMĂTOARE:

-15% din salariul de bază, proporțional cu timpul lucrat, pentru personalul care lucrează la preparat mixturi asfaltice,întinderea manuală a mixturilor asfaltice, executarea sub circulație a lucrărilor precum și persoanele din stația de betoane careîși desfășoară activitateaîn condiții de zgomot, trepidații și gaze nocive;

-15% din salariul de bază pentru persoanele care lucrează la tuns gard viu, cosire manuală și mecanică a gazonuluiîn condiții de zgomot, trepidații, gaze nocive;

-15% din salariul de bază pentru personalul care execută marcaje rutiere pe carosabil;

-10% din salariul de bază, proporțional cu timpul lucrat, pentru personalul de la parcări (supraveghere parcări cu plată);

-10% din salariul de bază pentru conducătorii auto care transportă asfalt sau participă la activitatea deîntindere a asfaltului;

-10% din salariul de bază pentru personalul care lucrează cu substanțe toxice pentru tratamenteîn sere.   

C.Locurile de muncă, activitatea, categoriile de personal (meserii și funcții) mărimea concretă a sporului pentru salariații careîși desfășoară activitateaîn CONDIȚII NEDORITE:

-30% din salariul de bază pentru personalul muncitor care efectuează lucrări de măturat manual, colectare,încărcare-descărcare a reziduurilor menajere și stradale;

-30% din salariul de bază pentru personalul care efectuează lucrări de dezăpezire;

-20% din salariul de bază pentru șefii de echipă și șeful de secție salubrizare;

-20% din salariul de bază pentru șoferii de pe utilajele de colectat și transportatîn rampele de gunoi;

-20% din salariul de bază pentru personalul care efectuează lucrări de salubrizare a piețelor agro-alimentare.

-10% din salariul de bază pentru șoferii de pe autocisterne și tractoare cu perie și autoperii colectoare;

-10% din salariul de bază pentru pesonalul care efectuează lucrările deîntreținere a spațiilor verzi și sere;

-10% din salariul de bază pentru persoanele care curăță W.C.-urile publice șiîncasează taxele pentru folosirea acestora;

-10% din salariul de bază pentru personalul care lucrează la reparat mijloace de transport folosite la lucrări de salubrizare și cei care repară coșurile de gunoi.

            Art.2 Sporurile prevăzute la art.1 vor fi acordate in funcție de posibilitățile financiare ale instituției, prin decizia directorului general.

            Art.3.Odata cu prezenta se revocă  HCL 184/25.08.2003.

            Art.4 Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Generală A.D.P. Zalău.

            Art.5  Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Instituția prefectului județului Sălaj

                        - Primarul municipiului Zalău

                        - Direcția Generală A.D.P. Zalău

                        - Serviciul resurse umane

                        - Direcția administrație publică locală.

                        - Direcția economică

 

PREȘEDINTE   DE   ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

        Veres Ernestin                                                                                  SECRETAR 
                                                                                                                
Potroviță Stelian

 

© Primaria Municipiului Zalau