Hotărâri - Arhiva

Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.239 din 05 octombrie 2015

HOTĂRÂREA NR.239

 

privind adiministrarea unor spații proprietatea Municipiului Zalău, situateîn Piața Iuliu Maniu, clădirea Transilvania Corp A și  pe str C. Coposu nr. 4, bloc 2 – parter

Consiliul local al municipiului Zalău;

       Avândîn vedere: Rreferatul Direcției Patrimoniu nr. 56049/30.09.2015

       Adresa DSPînregistrată sub nr. 51755/10.09.2015, solicitarea Fundației Acasăînregistrată sub nr. 56003/29.09.2015, adresa Filialei Județene Sălaj a Asociației Comunelor din România (A.Co. R)înregistrată sub nr. 44556/30.07.2015, adresele Uniunii Județene a Pensionarilor  Sălajînregistrate sub nr. 38999/06.07.2015, 47439/17.08.2015 și 54437/23.09. 2015, contractul deînchiriere nr. 20977 din 16.09.2004încheiatîntre Municipiul Zalău și Uniunea Județeană a Pensionarilor  Sălaj.

       HCL nr. 302/2014 - privind stabilirea  modului de administrare a spațiilor din  imobilul „Clădirea Transilvania”;

       Prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, ale Ordinului nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, ale art. 49 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

 în baza art. 36 alin. 2 lit.c, art. 45 alin. 3, art.123 și 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

 

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se transmiteîn folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică, spațiul situatîn Municipiul Zalău, str. C. Coposu nr. 4, bl. 2’- parter,în suprafață de 74,52 mp, proprietatea Municipiului Zalău, pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, pentru desfășurarea activității Centrului de Permanență Zalău.

Cheltuielile cu utilitățile: apă - canal, energie electrică, gaz, necesare pentru desfășurarea activității Centrului de Permanență Zalău, suntîn sarcina Municipiului Zalău.

Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de comodat ce se vaîncheiaîntre părți și pentru a cărui semnare seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău.

Art.2. Seînchiriează prin atribuire directăîn favoarea Fundației Acasă, un spațiu situatîn Municipiul Zalău, Piața I Maniu nr. 4-6, clădirea Transilvania – corp A parter, camera 6 și 7,în suprafață de 24,23 mp și cotă parte din spațiile comune, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților,în scopul desfășurării activității deîngrijire socio-medicală.

Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul deînchiriere ce se vaîncheiaîntre părți și pentru a cărui semnare seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău.

Art.3. Seînchiriează prin atribuire directăîn favoarea Uniunii Județene a Pensionarilor  Sălaj – Zalău, un spațiu situatîn Municipiul Zalău, Piața I Maniu nr. 4-6, clădirea Transilvania – corp A parter, camera 5,în suprafață de 12,11 mp și cotă parte din spațiile comune, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților,în scopul desfășurării activității asociației.

La dataîncheirii Contractului deînchiriere pentru spațiul menționat la aliniatul 1, Încetează Contractul deînchiriere nr. 20977/16.09.2004încheiatîntre Municipiul Zalău și Uniunea Județeană a Pensionarilor  Sălaj – Zalău, urmând ca drepturile și obligațiile părților să se stabilească prin noul contract deînchiriere ce se vaîncheiaîntre părți și pentru a cărui semnare seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău.

Art.4. Se majorează suprafațaînchiriată a Asociației Comunelor din România (A.Co. R) prin repartizarea camerei 11 și 12 situateîn Municipiul Zalău, Piața I Maniu nr. 4-6, clădirea Transilvania – corp A etaj,în suprafață de 21,38 mp și cotă parte din spațiile comune.

Se modifică,în mod corespunzător, Contractul deînchiriere nr. 37047/26.06.2015încheiatîntre Municipiul Zalău și Asociația Comunelor din România (A.Co. R), prinîncheierea unui act adiționalîntre părți.

Art.5. Se actualizează Anexa privind stabilirea modului de administrare a spațiilor din  imobilul „Clădirea Transilvania, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.6.Chiriașii/administratorii/comodatarii–titularii dreptului deînchiriere/administrare a spațiilor situateîn clădirea Transilvania au obligația să suporte cheltuielile cu utilitățile necesare - apă, canal, energie electrică, gaz, etc, iar modalitatea de facturare și plată a utilităților se va stabili prin contractele de administrare/comodat/Închiriere sau printr-o conventie.

Art.7. La data adoptării prezentei se abrogă anexa 1 la HCL 126 din 28 mai. 2015.

            Art. 8. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.9 . Prezenta hotărâre se comunică cu :

                                         - Instituția Prefectului - județul Sălaj

                                         - Primarul municipiului Zalău

                                         - Direcția administrație publică locală.

                                         - Direcția Patrimoniu

                                          -Direcția economică

                                         - Fundația Acasă

                                         - Direcția de Sănătate Publică

                                         - Asociația Comunelor din România (A.Co. R)                                             

                                    - Uniunea Județeană a Pensionarilor  Sălaj – Zalău

© Primaria Municipiului Zalau