Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.115 din 23 iulie 2012

HOTĂRÂREA NR.115

 

privind aprobarea dosarului de prezentare actualizat, a anunțului de vânzare și a noilor condiții de privatizare prin vânzarea pachetului de acțiuni de 99,99% din acțiunile deținute de Municipiul Zalău la S.C. UZINA ELECTRICĂ Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere: Raportul de consultanță pentru privatizarea SC Uzina Electrică Zalău SA intocmit de S.C.P.A. „IORDĂCHESCU, UDRESCU & ASOCIAȚII – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI”, precum si Raportul de evaluare actualizat al societatii intocmit de S.C. „ CS Invest Consulting SRL „ evaluator ANEVAR Sorin Popa  insusit prin HCl nr.101/28 mai 2012,

-In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Zalau nr. 175/30.08.2011 privind  aprobarea  metodei de privatizare, a anuntului de vânzare, a proiectului dosarului de prezentare si a pretului de ofertă de vânzare a actiunilor detinute de Municipiul Zalău n cadrul SC Uzina Electrică Zalău SA Zalău, modificata prin HCL 211/17.10.2011,

-Vazând prevedrile HCL nr.101/28 mai 2012 privind privind insusirea Raportului de actualizare a evaluarii patrimoniului SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA si stabilirea pretului de piata al actiunilor societatii,

-Date fiind considerentele expuseîn Referatul comun al Directiilor tehnica,economica si Administratie publica locala nr.33.277/18.07.2012;

-în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a, art.36 al.3 lit.c din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, ale art.4.3, art.13, din O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ale Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respectiv și ale H.G. nr.577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 și a Legii nr.137/2002;

            Văzând  prevederile art.45, alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă dosarul de prezentareîntocmit și actualizat de consultantîn vederea continuării privatizării SC Uzina Electrică Zalău SA precum si Anuntul de vânzare ,acestea constituind  Anexele nr.1 si  nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă prețul de pornire la vânzare prin licitatie al acțiunilor societății SC Uzina Electrică Zalău SA ca fiind echivalentul a 1,65 Euro/acțiune, asa cum rezultă din Raportul de evaluareîntocmit de S.C. „CS Invest Consulting SRL” evaluator ANEVAR Sorin Popa, raport ce constituie Anexa nr.1 la HCL nr.101/28 mai 2012.

Art.3.Restul prevederilor HCL nr.175/30.08.2011 si al HCL 211/17.10.2011 rămân neschimbate cu exceptia art.3 si art.4 din Hotărârea Consiliului local al Municipiului Zalău nr.175/30.08.2011 respectiv a art.1 al HCL 211/17.10.2011 care de  la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă.

Art.4.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Directiei tehnice, economice, DAPL, Comisiei de licitatie.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului - județul Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Directia Administrație publică locală

·        Direcția Economică

·        Direcția Tehnică

·        mandatar special

·        administrator special

·        SC Uzina Electrică Zalău SA

·        Mass-media locală

·        Serviciul Resurse Umane.

·        consultant

© Primaria Municipiului Zalau