Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.255 din 19 decembrie 2011

HOTĂRÂREA NR.255

 

privind adoptarea unor masuri de administrare a spatiilor verzi din Municipiul Zalăuîn scopul  implementării  actiunilor din politica publica “Management performant al spatiilor verzi si de recreere in aer liber din  municipiul Zalau” aprobata prin HCL 202/30.09.2011

Consiliul Local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Referatul comun nr.59.511 din 15.12.2011 al Directiilor patrimoniu, tehnica si economica;

Văzând prevederile HCL nr.208/6.08.2010 privind aprobarea formei gestiunii delegate a unor  servicii de utilitati publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilitati publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegateîn favoarea SC Citadin Zalau SRL 

Tinind cont de prevederile:

-HCL nr.208/2010 privind  aprobarea formei gestiunii delegate a unor servicii de utilitati publice, a regulamentelor,  studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilitati publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate in favoarea SC Citadin Zalau SRL, in  conditiile art.311 din legea 51/2006;

-HCL 207/06.08.2011 privind retragerea din gestiunea directa a DGADP Zalau a unor servicii/activitati de utilitati publice prin modificarea HCL 360/2009;

-HCL 66/21.03.2011 privind adoptarea unor masuri de administrare a patrimoniului proprietatea municipiului Zalau si de schimbare a titularului dreptului de administrarea imobilului-Parc  municipal Padure Bradet,

în temeiul art.36, alin.2, lit.a și c și art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se adoptă următoarele masuri de administrare a spatiilor verzi din Municipiul Zalău,în scopul implementării actiunilor din politica publica “Management performant al spatiilor verzi si de recreere in aer liber din  municipiul Zalau”  aprobata prin HCL 202/30.09.2011:

-Retragerea din gestiunea directa a DGADP Zalau, incepind cu 01.01.2012, a activitatii de  administrare amenajare si intretinere a spatiilor verzi din spatiile de joaca, Parcul Central si cimitirele  apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia activitatii de administrare a  echipamentelor, dotarilor si amenajarilor pentru spatiile de joaca, inclusiv banci aferente acestestora si transmiterea  incepind  cu 01.01.2012 in gestiunea delegata a SC Citadin Zalau  SRL.

-Miscarile patrimoniale rezultate in urma retragerii si transmiterii se vor opera dupa finalizarea inventariei bunurilor din patrimoniu pentru anul 2011, dar nu mai tirziu de 31.01.2012, cu exceptia  Parcului Central municipal Zalau, care se va transmite dupa implementarea proiectului ”Amenajarea peisagera a parcului central municipal Zalau”.

-Retragerea din administrarea Ocolului Silvic Stejarul Zalau, incepind cu 01.01.2012, a  echipamentelor si dotarilor si  pentru spatiile de  joaca si sport, inclusiv banci prevazute in Anexa nr.1, aferente Parcului Muncipal  Padure  Bradet si transmiterea  acestora in gestiunea DGADP Zalau.

-Incepind cu 01.01.2012, se aproba noua organigrama si statul de functii pentru DGADP Zalau, prevazut in Anexa nr.2.

-Personalul aferent activitatii transferate din cadrul DGADP Zalau in cadrul SC Citadin Zalau SRL precum si personalul de intretinere din cadrul Ocolului Silvic Stejarul Zalau, va fi preluat  de catre SC Citadin Zalau SRL  incepind cu 01.01.2012, conform Anexei nr.3.

-Contractele de gestiune a serviciilor incheiate cu operatorii se modifica prin act aditional, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

-Ulterior se vor supune aprobarii consiliului local  regulamentele serviciilor si caietele de sarcini  actualizate, precum si regulamentele de organizare si functionare ale operatorilor, in urma modificarilor  aduse prin prezenta hotarare.

Art.2.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Directia patrimoniu, Directia tehnica, SC Citadin Zalau SRL, Ocolul Silvic Stejarul Zalau si DG ADP Zalau.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Primarul Municipiului Zalău

·        Direcția administrație publică locală

·        Instituția Prefectului județului Sălaj

·        Direcția Economică

·        Direcția Tehnică

·        Directia patrimoniu

·        DGADP Zalău

·        Ocolul Silvic Stejarul Zalau 

·        SC CITADIN ZALAU SRL

© Primaria Municipiului Zalau