Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.241 din 11 octombrie 2010

HOTĂRÂREA NR.241

 

privind modificarea Statutului „Fotbal Club Zalău”

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

            - Referatul comun al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală  nr.45103  din 01.10.2010 ;

            - Adresa nr..27846/22.06.2010 respectiv declaratia de retragere din cadrul clubului sportiv a SC Autotrans SA Zalau ,

            - prevederile art.18 din Statutul asociației „Fotbal Club Zalău” aprobat prin HCL 45/12.03.2010

            în conformitate cu dispozitiile art. 36 alin 2 lit.d, alin.6 lit a pct.6 și alin.7 lit a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile ulterioare;

            în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se modifică  Statutul asociației sportive „Fotbal Club Zalău”, urmare a retragerii asociatei  SC Autotrans SA Zalau, astfel:

            1. Art.9 va avea următorul conținut:

            “(1)Veniturile Clubului sportiv provin din activitate proprie, care sunt neeconomice, nu sunt impozabile și includ:

            - cotizațiile și contribuțiile bănești sauîn natură ale membrilor și simpatizanților;

            -  taxele deînregistrare stabilite la nivelul legislațieiîn vigoare;

            - donațiile și sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

            - dobânzile și dividendele rezultate din plasarea disponibilităților realizate prin unitățile specializateîn acest domeniu;

            - veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

            - veniturile din valorificarea bunurilor aflateîn patrimoniu;

            - veniturile obținute din vize, taxe și penalitățile sportive;

            - indemnizațiile obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;

            - indemnizațiile obținute din transferurile sportivilor;

            - alte venituri prevăzute de lege;

            - venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;

            - sume obținute din transferul sportivilor;

alte forme de ajutor ocazionate de diverse persoane fizice sau juridice,în condițiile legii;

            (2)Reprezentativitateaîn Adunarea generală va fi raportată la contribuția plătită, respectiv Consiliul Local Zalău cu un procent de 85% și SC Nazareth Impex Prodcom SRL cu un procent de 15%.

(3)Contribuția anuală banească a membrilor asociați, esteîn cuantumul procentelor de asociere raportat la bugetul aprobat.”

La Cap.VII.Dispoziții finale se introduce un articol nou 471,în scopul reglementării cotizației/contribuției de către membrii asociați, cu următorul conținut:

„Pentru perioada 01.06-31.12. 2010 cotizația minimă a membrilor- persoane juridice rămâne aceiași, și anume SC NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL – 10.000 lei/lună iar CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU- minim 50.000 lei/lună, sumă ce va fi alocatăîn funcție de posibilitățile financiare ale bugetului local.

            Prevederile art.9 alin.3, se vor aplica de la data de 01.01.2011.”

            Art.2.Statutul „Fotbal Club Zalău” cu modificările efectuate ca urmare  a retragerii asociatei  SC Autotrans SA Zalau constituie anexa 1  la prezenta hotărâre.

            Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2010 al Clubului Sportiv Fotbal Club Zalău conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art.4.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Economică și Directia administrație publică locală .

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu :

-          Institutia Prefectului județului Sălaj                                            

-          Primarul municipiului Zalău

-          Directia economica

-          Directia administrație publică locală

-          Fotbal Club Zalău

-          SC Autotrans SA Zalau.

© Primaria Municipiului Zalau