Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.177 din 9 iunie 2009

HOTĂRÂREA NR.177

 

privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a domeniului public al municipiului Zalău de către Direcția Generală de Administrare a Domeniului PublicZalău

Consiliul Local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

-         Referatul Direcției Tehnice nr.19913/14.04.2009, referatul Direcției Economice nr.29178/04.06.2009 și referatul nr.989/04.06.2009 al DGADP Zalău;

-         prevederile art.1 lit.g, art.3 alin.5 lit.c, art.8 alin.2 lit.h, art.23 alin.1 și 4, art.24 lit.a, art.25 , art.29 din Legea nr.51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art.11 alin.2 lit.b din OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Văzând prevederile HCL nr.117 din 27.04.2009, precum și ale HCL nr.379 din 21.12.2007 modificată prin HCL nr.140 din 27.04.2009;

            în temeiul art. 36 alin. 2 lit.a și c și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se aprobă gestiunea directă a serviciului public de administrare a domeniului public al municipiului Zalău, de către Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public.

Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public potrivit activităților specifice acestuia, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotărâre, astfel:

-anexa nr.1 - Regulament de organizare și funcționare a  serviciului public privind administrarea șiîntrețineriea străzilor din municipiul Zalău

-anexa nr.2 - Regulament de organizare si functionare a serviciului public privind     administrarea, amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi aferente domeniului public si privat al municipiul Zalau precum și a celor aflateîn proprietatea Statului Român șiîn administrarea Consiliului Local al municipiului Zalău

-anexa nr.3 - Regulament de organizare și funcționare a  serviciului public privind activitatea piețelor din municipiul Zalău.

-anexa nr.4 - Regulament de organizare și funcționare a  serviciului public privind administrarea cimitirelor din municipiul Zalău.

-anexa nr.5 - Regulament de organizare și funcționare a  serviciului public privind activitatea de ecarisajîn municipiul Zalău.

-anexa nr.6 - Regulament de organizare și funcționare a  serviciului public privind activitatea de salubrizare stradalăîn municipiul Zalău.

-anexa nr.7 - Regulament  de organizare și funcționare a serviciului public de semnalizare rutierăîn municipiul Zalău. 

-anexa nr.8 - Regulamentul privind amenajarea,întreținerea și exploatarea parcărilor din Municipiul Zalău.

Art.3.Caietul de sarcini privind desfășurarea activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public se va aproba de către Consiliul local al municipiului Zalău printr-o hotărâre ulterioară distinctă.

Art.4.La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL nr.117 din 27.04.2009, HCL nr.379 din 21.12.2007,  HCL nr.140 din 27.04.2009, HCL nr.316 din 18.12.2006,  HCL nr.284 din 08.10.2007și HCL nr.78 din 07.04.2008.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția tehnică, Direcția Economică și DGADP Zalău.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Primarul Municipiului Zalău

-Direcția administrație publică locală;

-Instituția Prefectului județului Sălaj;

-Direcția Economică;

-Direcția Tehnică;

-DGADP Zalău;

-afișare la sediu, presa locală.

© Primaria Municipiului Zalau