Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.18 din 23 februarie 2009

HOTĂRÂREA NR.18

 

privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public al municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău; 

Avândîn vedere:

-referatul nr.48815 din 25.11.2008întocmit de Comisia de analiză a modificărilor/ajustărilor de tarife constituită prin Dispoziția Primarului nr.13316 din 21.12.2007;

-prevederile art.64 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice modificată, ale art.3 din legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale modificată și ale HG nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice;

-HCL nr.86/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău

            în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1.Se modifică tarifele practicate pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public al municipiului Zalău, aprobate prin HCL nr.86/2007, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Tarif actuale

Tarife propuse

1

Tarif de ridicare autovehicul (fără transport )

30 lei

100 lei

2

Tarif de ridicare remorcă (fără transport )

20 lei

60 lei

3

Tarif de ridicare și transport autovehicul

70 lei

200 lei

4

Tarif de ridicare și transport remorcă

40 lei

80 lei

5

Tarif de depozitare autovehicul

6 lei/oră

10 lei/oră

6

Tarif de depozitare remorcă

4 lei/oră

10 lei/oră

            Tarifele de mai sus nu conțin TVA.

 

Art.2.Tarifele aprobate la art.1 se vor aplicaîncepând  cu 1 aprilie 2009.

Art.3.Se modifică art.12 al Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public al municipiului Zalău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.86/2007în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

            „Art.12 Constatarea și sancționarea contravențiilor stabilite la art.8 din prezentul Regulament se efectuează de către ofițerii și subofițerii din cadrul Biroului Poliției Rutiere Zalău și de către funcționariiîmputernicițiîn acest scop de primar prin dispoziție”.

Art.4.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția tehnică și prestatorul serviciului de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public al municipiului Zalău.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului județului Sălaj;

                        -Primarul municipiului Zalău;

                        -Direcția Administrație Publică Locală;

                        -Direcția Economică;

                        -Direcția Tehnică;

                        -SC DORALEX SRL;

                        -afisare la sediu și site, publicare presa locală.

 

© Primaria Municipiului Zalau