Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.337 din 24 noiembrie 2008

HOTĂRÂREA NR.337

 

privind  alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2008 pentru sprijinirea

ctivitatii cultelor religioase

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:-Raportul de specialitate nr.53.686 din 20.11.2008întocmit de Comisia pentru sănătate, cultură, protecție socială  si Referatul Direcției economice nr. 53.688 /20.11.2008;

-         Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

-         Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

în conformitate cu prevederile art.36 alin.6 pct 19  lit."c" și 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

             Art.1.Se alocă  din bugetul local al Municipiului Zalau  pe anul 2008 suma totală de 200.000 lei pentru  sprijinirea activității cultelor religioase ,astfel :

1.  30.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe Dumbrava Nord Zalău, pentru      lucrări de izolație termică și realizarea unui sistem deîncălzire;

 

2.  8.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe “Sfânta Vinere“ Zalău, pentru       continuarea lucrărilor de construcție;

 

3  8.000 leiîn favoarea Capelei “Sf. Ioan Botezătorul“ Zalău, pentru    lucrări de tencuire exterioară, realizarea unui gard deîmprejmuire a bisericii, trotuare, chioșc pentru lumânări;   

 

4.   8.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe “Pogorârea Duhului Sfânt“ Zalău - Porolissum, pentru continuarea lucrărilor de construcție, respectiv a lucrărilor de pictură, pardoseli, finisaje și a zidului de sprijin;

 

5.  8.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe “Sf. Ștefan“ Zalău, pentru continuarea lucrărilor la biserică;

 

6.  5.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe “Sfânta Treime“ Zalău, pentru lucrări de reparații și de schimbare a jgheaburilor la biserică, lucrări de construcție la noua casă parohială, lucrări de reparație a gardurilor, lucrări de amenajare a trotuarelor și a incintei bisericii; 

 

7.  20.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului“  Zalău, pentru lucrări interioare, lucrări exterioare, zid de sprijin și  canalizare pluvială;

8.  7.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe StÎna, pentru lucrări la Biserica     “Adormirea Maicii Domnului” din StÎna și la casa parohială : canalizarea  apei pluviale la biserică, pardosealăîn pod, instalație de căldură la casa     parohială și amenajări interioare;

 

9. 5.000 leiîn favoarea Parohiei Ortodoxe Zalău - Ortelec, pentru lucrări  constândîn : schimbarea jgheaburilor și a burlanelor, ferestre și uși din PVC  cu geam termopan, tencuieli exterioare, repararea cupolei interioare, trotuar,   vopsirea tablei de pe acoperiș;

 

1o. 3.000 lei pentru Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală “Betel”  Zalău, pentru reparații capitale la platforma betonată din incintă șiîmprejmuire teren;

 

11. 15.000 lei pentru Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală “Noua   Speranță” Zalău, pentru lucrări de reabilitare termică, reparații și renovări;

 

            12.10.000 leiîn favoarea Parohiei Greco Catolice “Sf. Familie“ Zalău  pentru lucrări de reabilitare termicăîn incinta bisericii și lucrări deîncălzire  la casa parohială; 

 

13. 8.000 leiîn favoarea Parohiei Greco Catolice “Sf. Apostoli Petru și   Pavel“ Zalău-Dumbrava Nord, pentru lucrări constândîn : termoizolație  (geamuri termopan), refacerea pavajului de pe scările de intrareîn biserică,împrejmuire cu gard, lucrări de pictură interioară a bisericii; 

   

 14. 8.000 lei pentru Biserica Creștină Baptistă nr. 1 Zalău, pentru lucrări   constândîn : refacerea șiînlocuireaînvelitorii,înlocuirea geamurilor cu  geamuri termopan, refacerea fațadei și executarea unui sistem de     termoizolație;

 

15. 15.000 lei pentru Biserica Creștină Baptistă „Speranța” Zalău, pentru  lucrări legate de reabilitarea termică a clădirii bisericii la exterior;

 

            16.  6.700 leiîn favoarea Parohiei Reformate Zalău – Brădet, pentru lucrări   de construcție la sala de rugăciune a Parohiei Reformate Zalău-Brădet, lucrări de reabilitare interioară a Bisericii Reformate din centrul   municipiului;

17. 6.700 leiîn favoarea Parohiei Reformate Zalău – Centru, pentru lucrări de reabilitare a clădirii parohiei;

18. 6.700 leiîn favoarea Parohiei Reformate Zalău – Dumbrava, pentru   lucrări constândîn turnarea trotuarului de protecțieîn jurul bisericii,executarea zidurilor de sprijin, executarea aleelor pietonale;

19.6.500 leiîn favoarea Bisericii Creștine Baptiste Maghiare Zalău, pentru  lucrări constândînînlocuirea ferestrelor cu ferestre termoizolante;

20. 7.400 leiîn favoarea Parohiei Romano Catolice Zalău, pentru renovarea  acoperișului bisericii. 

21. 8000 leiîn favoarea Episcopiei Salajului  pentru lucrări de reparatii si amenajari sediu eparhial ,construire anexe;

Art.2.Pentru alocarea sumelor se vor incheia convenții cu fiecare beneficiarîn parte,pentru semnarea cărora seîmputernicește primarul.

            Art.3.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu.

            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului – județul Sălaj,

-Primarul municipiului Zalău

-Direcția economică,

-Directia administrație publică locală

-beneficiarii de la art.1.

© Primaria Municipiului Zalau