Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.129 din 12 mai 2008

HOTĂRÂREA NR.129

 

privind comasarea  imobilelor  terenuriîn suprafată totală de 238921  mp , proprietatea Municipiului Zalău, necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Șosea ocolitoare din DN 1Fîn DJ 191/C pentru devierea traficului greu”

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Referatul Direcției administrație publică locală nr.21511 din 05.05.2008 și Documentația tehnicăîntocmită de expert tehnic  Jarca Traian;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

            Vazand dispozitiile art. 121 alin 1,2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată ;

            în temeiul art.36 alin 2 lit.c 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

           

Art.1.Se comasează imobilele terenuri, proprietatea municipiului Zalău, necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Șosea ocolitoare din DN 1Fîn DJ 191/C pentru devierea traficului greu”, după cum urmează:

           

            -suprafața de 1474 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 53A, Întabulatîn CF nr.293/N, nr. cad.392/2;

-suprafața de 647 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 54A, Întabulatîn CF nr.238/N, nr. cad.455/2;

-suprafața de 747 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 55A, Întabulatîn CF nr.235/N, nr. cad.389/2;

-suprafața de 508 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 56A, Întabulatîn CF nr.213/N, nr. cad.391/2;

-suprafața de 30 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 57A, Întabulatîn CF nr.217/N, nr. cad.390/2;

-suprafața de 4845 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 58A, Întabulatîn CF nr.303/N, nr. cad.269/3;

-suprafața de 16304 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 59DR, Întabulatîn CF nr.65/N, nr. cad.454;

-suprafața de 166 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 60A, Întabulatîn CF nr.216/N, nr. cad.425/2 și

-suprafața de 1533 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 62A, Întabulatîn CF nr.43/N, nr. cad.398 se comaseazăîntr-o singură parcelă cu suprafața de 26254 mp, categoria de folosință 1A, identificată cu număr cadastral 757, conform schiței care face parte integranță din prezenta hotărâre.

 

-suprafața de 4103 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 61D, Întabulatîn CF nr.62/N, nr. cad.451;

-suprafața de 86 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 62A, Întabulatîn CF nr.204/N, nr. cad.397/2;

-suprafața de 749 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 63 A, Întabulatîn CF nr.234/N, nr. cad.393/2;

-suprafața de 415 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 64A, Întabulatîn CF nr.240/N, nr. cad.394/2;

-suprafața de 426 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 65A, Întabulatîn CF nr.263/N, nr. cad.388/2;

-suprafața de 2245 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 66A, Întabulatîn CF nr.247/N, nr. cad.373/2;

-suprafața de 85 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 67A, Întabulatîn CF nr.278/N, nr. cad.414/2;

-suprafața de 118 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 67A, Întabulatîn CF nr.279/N, nr. cad.413/2;

-suprafața de 8 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 68A, Întabulatîn CF nr.224/N, nr. cad.354/2;

-suprafața de 1231 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 68A, Întabulatîn CF nr.222/N, nr. cad.353/3;

-suprafața de 1558 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 69A, Întabulatîn CF nr.227/N, nr. cad.371/3;

-suprafața de 1447 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 70A, Întabulatîn CF nr.231/N, nr. cad.367/2;

-suprafața de 619 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 71A, Întabulatîn CF nr.243/N, nr. cad.369/2;

-suprafața de 1465 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 72A, Întabulatîn CF nr.252/N, nr. cad.442;

-suprafața de 708 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 73 A, Întabulatîn CF nr.288/N, nr. cad.439;

-suprafața de 451 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 74 A, Întabulatîn CF nr.245/N, nr. cad.365/2;

-suprafața de 584 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 75A, Întabulatîn CF nr.281/N, nr. cad.357/2;

-suprafața de 1133 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 76A, Întabulatîn CF nr.254/N, nr. cad.359/2;

-suprafața de 751 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 77A, Întabulatîn CF nr.290/N, nr. cad.363/2;

-suprafața de 1202 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 78DR, Întabulatîn CF nr.63/N, nr. cad.452;

-suprafața de 82 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 79A, Întabulatîn CF nr.241/N, nr. cad.426/2;

-suprafața de 166 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 80A, Întabulatîn CF nr.249/N, nr. cad.415/2;

-suprafața de 1368 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 81A, Întabulatîn CF nr.209/N, nr. cad.412/2;

-suprafața de 553 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 82A, Întabulatîn CF nr.202/N, nr. cad.416/2;

-suprafața de 514 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 83A, Întabulatîn CF nr.239/N, nr. cad.417/2;

-suprafața de 572 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 84A, Întabulatîn CF nr.219/N, nr. cad.411/2;

-suprafața de 340 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 85A, Întabulatîn CF nr.215/N, nr. cad.418/2;

-suprafața de 460 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 86A, Întabulatîn CF nr.214/N, nr. cad.419/2;

-suprafața de 486 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 86Abis, Întabulatîn CF nr.282/N, nr. cad.471/2;

-suprafața de 237 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 87A, Întabulatîn CF nr.291/N, nr. cad.431;

-suprafața de 590 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 87A, Întabulatîn CF nr.292/N, nr. cad.432;

-suprafața de 1367 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 88A, Întabulatîn CF nr.233/N, nr. cad.362/2;

-suprafața de 1156 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 89A, Întabulatîn CF nr.236/N, nr. cad.361/1;

-suprafața de 1606 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 89A, Întabulatîn CF nr.237/N, nr. cad.361/2;

-suprafața de 64 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 90DR, Întabulatîn CF nr.64/N, nr. cad.453;

-suprafața de 322 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 91A, Întabulatîn CF nr.264/N, nr. cad.409;

-suprafața de 851 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 91A, Întabulatîn CF nr.267/N, nr. cad.421;

-suprafața de 803 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 92A, Întabulatîn CF nr.212/N, nr. cad.382/3;

-suprafața de 386 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 93A, Întabulatîn CF nr.229/N, nr. cad.386/3;

-suprafața de 2289 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 94A, Întabulatîn CF nr.203/N, nr. cad.395/2;

-suprafața de 1227 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 95A, Întabulatîn CF nr.269/N, nr. cad.355/2;

-suprafața de 184 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 96A, Întabulatîn CF nr.277/N, nr. cad.298/1/2;

-suprafața de 482 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 97A, Întabulatîn CF nr.275/N, nr. cad.298/3/3;

-suprafața de 477 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 97A, Întabulatîn CF nr.272/N, nr. cad.298/2/3;

-suprafața de 615 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 98A, Întabulatîn CF nr.261/N, nr. cad.298/4/3;

-suprafața de 44 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 98A, Întabulatîn CF nr.262/N, nr. cad.298/5/3;

-suprafața de 43 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 99A, Întabulatîn CF nr.2960/N, nr. cad.290/6/2;

-suprafața de 397 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 100A, Întabulatîn CF nr.296/N, nr. cad.290/1/3;

-suprafața de 1186 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 101A, Întabulatîn CF nr.218/N, nr. cad.403/2;

-suprafața de 1134 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 102A, Întabulatîn CF nr.283/N, nr. cad.399/2;

-suprafața de 1259 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 103A, Întabulatîn CF nr.248/N, nr. cad.404/2;

-suprafața de 2339 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 104A, Întabulatîn CF nr.207/N, nr. cad.422;

-suprafața de 1269 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 105A, Întabulatîn CF nr.256/N, nr. cad.351/2;

-suprafața de 587 mp teren extravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 106A, Întabulatîn CF nr.2745/N, nr. cad.164/3/2;

-suprafața de 667 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 107A, Întabulatîn CF nr.285/N, nr. cad.164/1/2;

-suprafața de 1602 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 108A, Întabulatîn CF nr.206/N, nr. cad.457;

-suprafața de 245 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 109A, Întabulatîn CF nr.2913/N, nr. cad.4026 și

-suprafața de 4326 mp teren intravilan, UAT Mesesenii de Jos, categoria de folosință 113bisD, Întabulatîn CF nr.72/N, nr. cad.476  se comaseazăîntr-o singură parcelă cu suprafața de 51679  mp, categoria de folosință 1A, identificată cu număr cadastral 758, conform schiței care face parte integranță din prezenta hotărâre.

 

-suprafața de 3165 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 1A, Întabulatîn CF nr.2929/N, nr. cad.4004;

-suprafața de 4138 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 2A, Întabulatîn CF nr.259/N, nr. cad.294/2;

-suprafața de 1473 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 3A, Întabulatîn CF nr.2917/N, nr. cad.4002;

-suprafața de 211 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 4A, Întabulatîn CF nr.2898/N, nr. cad.4006;

-suprafața de 13728 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 5DR, Întabulatîn CF nr.1685/N, nr. cad.3996;

-suprafața de 4716 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 6A, Întabulatîn CF nr.2350/N, nr. cad.4086;

-suprafața de 36971 mp teren extravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 7DR, Întabulatîn CF nr.1686/N, nr. cad.3997;

-suprafața de 2833 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 8A, Întabulatîn CF nr.2906/N, nr. cad.2887/2;

-suprafața de 857 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 9A, Întabulatîn CF nr.2975/N, nr. cad.3958;

-suprafața de 1506 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 10A, Întabulatîn CF nr.2887/N, nr. cad.4106/2;

-suprafața de 723 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 11A, Întabulatîn CF nr.2889/N, nr. cad.2888/2;

-suprafața de 410 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 12A, Întabulatîn CF nr.2933/N, nr. cad.3936/2;

-suprafața de 74 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 13A, Întabulatîn CF nr.2935/N, nr. cad.3624/2;

-suprafața de 199 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 13A, Întabulatîn CF nr.1267/N, nr. cad.3625;

-suprafața de 1091 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 14A, Întabulatîn CF nr.2893/N, nr. cad.4018/2;

-suprafața de 947 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 15A, Întabulatîn CF nr.2923/N, nr. cad.3848;

-suprafața de 990 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 16A, Întabulatîn CF nr.2909/N, nr. cad.4107/2;

-suprafața de 1013 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 17A, Întabulatîn CF nr.2896/N, nr. cad.2889/2;

-suprafața de 508 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 18A, Întabulatîn CF nr.2892/N, nr. cad.4108/2;

-suprafața de 513 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 19A, Întabulatîn CF nr.2977/N, nr. cad.3908;

-suprafața de 525 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 20A, Întabulatîn CF nr.2914/N, nr. cad.3083/2;

-suprafața de 501 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 21A, Întabulatîn CF nr.2979/N, nr. cad.3906;

-suprafața de 301 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 22A, Întabulatîn CF nr.2938/N, nr. cad.3852;

-suprafața de 186 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 23A, Întabulatîn CF nr.2902/N, nr. cad.3850;

-suprafața de 3349 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 24A, Întabulatîn CF nr.2908/N, nr. cad.2885/2;

-suprafața de 147 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 25A, Întabulatîn CF nr.2941/N, nr. cad.3948/2;

-suprafața de 752 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 26A, Întabulatîn CF nr.2886/N, nr. cad.1144/1/2;

-suprafața de 1766 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 27A, Întabulatîn CF nr.2903/N, nr. cad.2886/2;

-suprafața de 6546 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 28A, Întabulatîn CF nr.2895/N, nr. cad.3861/2;

-suprafața de 418 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 29A, Întabulatîn CF nr.2915/N, nr. cad.3862/2;

-suprafața de 966 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 30A, Întabulatîn CF nr.9906, nr. cad.2273/c/2/1;

-suprafața de 754 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 31A, Întabulatîn CF nr.2904/N, nr. cad.3916/2;

-suprafața de 945 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 32A, Întabulatîn CF nr.2883/N, nr. cad.3914/2;

-suprafața de 809 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 33A, Întabulatîn CF nr.2919/N, nr. cad.3956;

-suprafața de 772 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 34A, Întabulatîn CF nr.2920/N, nr. cad.3918/2;

-suprafața de 549 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 35A, Întabulatîn CF nr.2942/N, nr. cad.3934/2;

-suprafața de 1253 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 36A, Întabulatîn CF nr.2927/N, nr. cad.3924/2;

-suprafața de 949 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 37A, Întabulatîn CF nr.2894/N, nr. cad.3920/2;

-suprafața de 1192 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 38A, Întabulatîn CF nr.2911/N, nr. cad.3922/2;

-suprafața de 11834 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 39DR, Întabulatîn CF nr.1687/N, nr. cad.3998;

-suprafața de 2105 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 40A, Întabulatîn CF nr.1570/N, nr. cad.3772;

-suprafața de 5802 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 41DR, Întabulatîn CF nr.1688/N, nr. cad.3999;

-suprafața de 720 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 42A, Întabulatîn CF nr.2905/N, nr. cad.2883/2;

-suprafața de 874 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 43A, Întabulatîn CF nr.2900/N, nr. cad.2884/3;

-suprafața de 1232 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 44A, Întabulatîn CF nr.2888/N, nr. cad.3799/3;

-suprafața de 1510 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 45A, Întabulatîn CF nr.2885/N, nr. cad.3766/3;

-suprafața de 764 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 46A, Întabulatîn CF nr.2945/N, nr. cad.3800/3;

-suprafața de 679 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 47A, Întabulatîn CF nr.2907/N, nr. cad.3798/2;

-suprafața de 625 mp teren intravilan, UAT Zalău, categoria de folosință 48A, Întabulatîn CF nr.2890/N, nr. cad.2882/2;

-suprafața de 1959 mp teren intravilan,

© Primaria Municipiului Zalau