Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.70 din 10 martie 2008

HOTĂRÂREA NR.70

 

privind alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2008 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

            -Raportul de specialitate nr.11.905 din 06.03.2008întocmit de Comisia pentru sănătate, cultură, protecție socială și sport si Comisia pentru studii, prognozeînvățământ, muncă, economico-sociale, buget, finanțe  si Referatul comun al Direcției economice si Serviciului public de urmarire si incasare a taxelor speciale nr.12.185/07.03.2008;

            -HCL nr.46/25.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din taxa speciala sport cultura,pentru anul 2008;

             în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."d" și 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea  sumei totale de 266.400 lei din bugetul pe anul 2008 al  Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale, pentru  susținerea activității sportive, astfel :

-         Clubul Sportiv Municipal “ Armătura “ Zalău – 130.000 lei 

-         Clubul Sportiv Școlar Zalău – 41.400 lei

-         Clubul Sportiv “ Fotbal Club Zalău “ – 40.000 lei

-         Asociația Clubul Sportiv Viitorul Zalău – 30.000 lei

-         Clubul Sportiv  “ Vidalis “ Zalău – 7.000 lei

-         Clubul Sportiv Victoria Zalău – 5.000 lei

-         Asociația Sportivă Cristian Zalău – 4.000 lei

-         Clubul Sportiv Favorit Zalău – 3.000 lei

-         Asociația Clubul Sportiv Pro Silva  Zalau– Orientare – 3.000 lei

-         Clubul Sportiv Hercules Gym Zalău – 3.000 lei

în vederea alocării sumelor de mai sus,se vorîncheia convenții cu fiecare dintre cluburile și asociațiile sportive prevăzute mai sus, pentru semnarea cărora seîmputernicește  Primarul municipiului Zalău.

Art.2.Se aprobă alocarea  sumei de 3100 lei din bugetul pe anul 2008 al  Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale,în favoarea Clubului Sportiv Vidalis Zalău, pentru acoperirea unei părți din cheltuielile  ocazionate de organizarea Finalei Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori din anul 2008 de la Zalău, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziționarea de cupe, tricouri și scânduri pentru spartîn cadrul concursului specific.

In acest sens se va incheia o convenție intre Consiliul local al municipiului Zalau si Clubul Sportiv Vidalis Zalău  pentru semnarea careia  se imputerniceste primarul municipiului Zalau.

Art.3.Se aprobă alocarea  sumei de 6880 lei din bugetul pe anul 2008 al  Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale,în favoarea Clubului Sportiv Municipal Armătura  Zalău, pentru organizarea Finalei Campionatului Național de Tenis de Masă Juniori(e) I, individual, programat pentru perioada 18 – 20 aprilie 2008, la Zalău, din care 1.800 lei vor fi destinați premierii sportivilor de către executivul Primăriei și Consiliul local, iar 5.080 lei vor fi virați Clubului Sportiv Municipal Armătura, pentru acoperirea unei părți din celelalte cheltuieli, după depunerea de către club a documentelor justificative.

In acest sens se va incheia o convenție intre Consiliul local al municipiului Zalau si Clubul Sportiv Municipal Armătura  Zalău  pentru semnarea careia  se imputerniceste primarul municipiului Zalau.

 

Art.4.Se aprobă alocarea  sumei totale de 114.500 lei din bugetul pe anul 2008 al  Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale, pentru  susținerea activității culturale,artistice și științifice din Municipiul Zalău, astfel:

A) suma de 10.000 leiîn favoarea Bibliotecii Județene “Ioniță Scipione Bădescu“ Sălaj, pentru achiziția de carte și materiale audio – vizuale.

B) suma de 2.000 lei  În favoarea Asociației Culturale Atelier Z Zalău, pentru acoperirea unei părți din cheltuielile care vor fi ocazionate cu organizarea evenimentelor culturale și artistice din anul 2008. 

C)suma de 20.000 leiîn favoarea Societății Corale “ Gloria Dei “ din Zalău,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu participareaîn perioada 28 aprilie – 8 mai 2008 la sărbătorile “Kapsimo ton Dendro“ din Grecia, unde va susține concerte religioase.

D) suma de 15.000 lei  În favoarea Asociației Pro Zilah din Zalău,în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate cu organizarea următoarelor manifestări :

            ** 5. 000 lei pentru Programul de instruire a dansului popular sălăjean pentru tineri, care va avea locîn lunile martie, aprilie, mai 2008 ;

            ** 5.000 lei pentru Festivalul “ Primăvara poeziei “, care va avea locîn luna aprilie 2008;

** 5.000 lei pentru Comemorarea zilei de naștere a poetului Ady Endre – 100 de ani de la apariția revistei “ Nyugat “ la care a lucrat poetul, care va avea locîn luna noiembrie 2008.

            E) suma de 3.500 leiîn favoarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Sălaj, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor ce vor fi ocazionate cu proiectul “ Patrimoniul construit – dialog interculturalîntre generații “ ( realizarea de albume ), care va avea locîn perioada 1 iunie 2008 – 30 decembrie 2008, la Zalău. 

F) suma de 4.000 leiîn favoarea Asociației Ilea din Zalău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor ocazionate de continuarea Proiectului Document.  

   G) suma de 5.000 leiîn favoarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu tipărirea  revistei de cultură “ Caiete Silvane “ .

            H)  suma de  5.000 lei  pentru acoperirea unei părți din cheltuielile care vor fi ocazionate de organizarea de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Colegiul TehnicAlesandru Papiu Ilarian “ a Proiectului educațional cu titlul “ Festivalul Științei – Zalău 2008 “,În luna mai 2008, la Zalău.

           I) suma de 50.000 leiîn favoarea Casei Municipale de Cultură Zalăuîn vederea acoperirii cheltuielilor cu organizareaîn anul 2008 a 6 spectacole de teatru din care 4în limba română și douăîn limba maghiară.

în vederea alocării sumelor de la art.4 , pentru sprijinirea activităților culturale, artistice și științifice, se vorîncheia convenții cu fiecare din beneficiarii sumelor, pentru semnarea cărora se  Împuternicește Primarul municipiului Zalău.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale.

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -Institutia Prefectului județului Sălaj

            -Primarul municipiului Zalau,

            -Directia economica

            -Directia  Administratie publica locala,

            -Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale.

© Primaria Municipiului Zalau