Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.339 din 27 septembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.339

 

privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile (terenuri ) între proprietarii

SC Salvo-San Ciobanca SRL Zalău și Municipiul Zalău,

în scopul  extinderii Cimitirului Municipal Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalau;

Având in vedere:

            -Referatul nr.58025/21.09.2018 al Directiei Patrimoniu și al Direcției Economice,

            -Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 24560 din 13.04.2018 a SC SALVO-SAN-CIOBANCA SRL Zalău prin care arată că este de acord cu transferul dreptului de proprietate asupra terenului cu nr. Cadastral 68723 prin efectuarea unui schimb cu terenuri proprietatea Municipiului Zalău, precum și corespondența purtată în acest scop potrivit adreselor nr. 33901/29.05.2018, nr.50718/20.08.2018, nr.50967/21.08.2018, nr.54722/07.09.2018, nr.57509/ 19.09.2018;

            -Nota de constatare nr.56178/12.09.2018 privind identificarea și trasarea în teren a imobilelor terenuri ce fac obiectul schimbului;

            -Extrasul CF  nr. 68723 Zalău cu nr. Cadastral 68723 , Extrasul CF nr.65952 Zalău cu nr. Cadastral 65952, Extrasul CF nr.67234 Zalău cu nr. Cadastral 67234, Extrasul CF nr.69179 Zalău cu nr. Cadastral 69179, Extrasul CF nr.67500 Zalău cu nr. Cadastral 67500 precum si Rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare mai sus identificate intocmite de Dehelean Gheorghe  evaluator  autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 12039,  identificate în anexa 1-5, în scopul determinarii valorii de piață a terenurilor ce fac obiectul schimbului;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

            In temeiul prevederilor art.863 lit.d, art.1763-1765 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

            In baza art.36, alin.2 lit.c, art.121 alin.4 si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR,  privind terenul   intravilan situat în Municipiul Zalău, str. Dumbrava, identificat în CF 65952 Zalău nr. Cadastral 65952,  proprietatea privata a Municipiului Zalău, anexa 1.

            Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR,  privind terenul   intravilan situat în Municipiul Zalău, str. Dumbrava, identificat în CF 67234 Zalău nr. Cadastral 67234,  proprietatea privata a Municipiului Zalău, anexa 2.

            Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR,  privind terenul   intravilan situat în Municipiul Zalău, str. Dumbrava, identificat în CF 69179 Zalău nr. Cadastral 69179  proprietatea privata a Municipiului Zalău, anexa 3.

            Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR,  privind terenul   intravilan situat în Municipiul Zalău, str. Dumbrava, identificat în CF 67500 Zalău nr. Cadastral 67500  proprietatea privata a Municipiului Zalău, anexa 4.

            Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR,  privind terenul   intravilan situat în Municipiul Zalău, adiacent Cimitirului Municipal Zalău de pe str A Șaguna, teren identificat în CF 68723 nr. Cadastral 68723 Zalău,  proprietatea SALVO-SAN-CIOBANCA SRL, anexa 5.

            Art.2. Efectuarea schimbului de imobile terenuri între Municipiul Zalău  pe de o parte şi SC SALVO-SAN-CIOBANCA SRL CIF 672664  pe de altă parte, în următoarele condiţii:

            a) Municipiul Zalău va preda copermutantei SC SALVO-SAN-CIOBANCA SRL, CIF 672664  imobilele teren situate în intravilanul Municipiului Zalău identificate astfel:

            - teren intravilan liber de sarcini, neîmprejmuit, identificat în Cartea Funciara 65952 Zalău cu nr. Cadastral 65952 în suprafata de 165 mp, categoria de folosință curți construcții, proprietatea privata a Municipiului Zalău, evaluat la suma de 4.125 euro,  calculat astfel: 165mp* 25euro = 4.125 euro *4,6595 lei /euro = 19.220 lei la cursul valutar comunicat de BNR în 17.02.2018, la data întocmirii documentaţiei de evaluare - anexa 1;

            - teren intravilan liber de sarcini, neîmprejmuit, identificat în Cartea Funciara 67234 Zalău cu nr. Cadastral 67234 în suprafata de 356 mp, categoria de folosință curți construcții proprietatea privata a Municipiului Zalău, evaluat la suma de 8900 euro calculat astfel:  356mp * 25euro = 8.900 euro * 4,6595 lei /euro= 41.470 lei la cursul valutar comunicat de BNR în 17.02.2018, la data întocmirii documentaţiei de evaluare - anexa 2.

            - teren intravilan liber de sarcini, neîmprejmuit, identificat în Cartea Funciara 69179 Zalău cu nr. Cadastral 69179 în suprafata de 40 mp, categoria de folosință curți construcții proprietatea privata a Municipiului Zalău, evaluat la suma de 1000 euro calculat astfel: 40mp*25euro = 1.000 euro * 4,6426 lei /euro = 4.645 lei la cursul valutar comunicat de BNR în 08.08.2018,  la data întocmirii documentaţiei de evaluare - anexa 3.

            - teren intravilan liber de sarcini, neîmprejmuit, identificat în Cartea Funciara 67500 Zalău cu nr. Cadastral 67500 în suprafata de 240 mp, categoria de folosință curți construcții, proprietatea privata a Municipiului Zalău, evaluat la suma de 6240 euro calculat astfel:    240 mp* 26euro = 6.240 euro * 4,6440 lei /euro = 29000 lei la cursul valutar comunicat de BNR în 01.09.2018,  la data întocmirii documentaţiei de evaluare, - anexa 4.

            b) SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL, CIF 672664 va preda copermutantului Municipiului  Zalău terenul situat în intravilanul Municipiului Zalău, adiacent Cimitirului Municipal Zalău de pe str A Șaguna, teren neîmprejmuit identificat în Cartea Funciara 68723 Zalău cu nr. Cadastral 68723 în suprafata de 2044 mp, categoria de folosință livada, proprietatea SALVO-SAN CIOBANCA SRL, evaluat la suma 22.484 euro calculat astfel: 2044mp* 11euro = 22.484 euro*4,5655 lei /euro = 102.651 lei la cursul valutar comunicat de BNR în 06.06.2017,  la data întocmirii documentaţiei de evaluare,  anexa 5.

            c) SCHIMBUL de imobile se aprobă de către Municipiul Zalău, având în vedere acordul/declaratia dat(ă) de catre SALVO-SAN CIOBANCA SRL, în sensul că fiecare parte va achita factura emisă în condițiile legii, astfel : Municipiul Zalău va preda copermutantei SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL, CIF 672664  imobilele teren intravilan (identificate mai sus) proprietatea privata a Municipiului Zalău în suprafață totală de 801 mp la preţul total de 112258,65 lei inclusiv TVA (calculat astfel 19.220+41.470+4.645+29000 = 94335 lei + TVA 17.923,65lei  = 112258,65 lei) iar SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL, CIF 672664 va preda Municipiului Zalău terenul identificat cu nr. Cadastral 68723 în suprafaţă  de 2044 mp la preţul de 102.651 lei (fara TVA - SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL nefiind platitori de TVA –conf. art. 292 Cod Fiscal), deci fără plata vreunei sulte.

            Art.3. Copermutantul Municipiul Zalău va emite factura pentru suprafețele de teren care fac obiectul schimbului (se va înregistra pe fiecare poziție de teren cu valoarea rezultată din raportul de evaluare). Valoarea facturii emise se va încasa în contul de venituri a Municipiului Zalău nr. RO20 TREZ 5615 0220 5X00 9520,  CIF  23811125. SC Salvo-San Ciobanca SRLva emite factura pentru imobilul predat la valoarea de 102651 lei pe care Municipiul Zalău are obligația să o achite din prevederile bugetare aprobate în bugetul de dezvoltare - partea de cheltuieli și în lista cu obiectivele de investiții - poziția terenului cimitir. Cheltuielile efectuate cu rapoartele de evaluare rămân în sarcina Municipiului Zalău precum si cele efectuate cu întabularea rămân în sarcina SALVO-SAN CIOBANCA SRL, având în vedere interesul comun al celor două părți și valorile acestor cheltuieli sunt comparabile. Taxele necesare autentificării contractului de schimb și înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară vor fi suportate în cote egale de cele două părți.

            Art.4.Terenul primit la schimb de Municipiul Zalău se va cuprinde în domeniul public al Municipiului Zalău după înscrierea în Cartea Funciară a operaţiunii de schimb, iar cel predat de către Municipiul Zalău se va diminua din domeniul privat al Municipiului Zalău.

            Art.5.Se împuternicește Primarul municipiului Zalău ca prin delegat să semneze contractul de schimb.

            Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economica si Direcția administrație publică locală.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului județului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Instituția Arhitectului Șef,Serviciul fond funciar

·         Direcția administrație publică locală

·         Direcția economică

·         Direcția tehnică

·         Direcția patrimoniu,

·         SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL

 

Extrase de Carte Funciara

© Primaria Municipiului Zalau