Hotărâri - Arhiva

Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.165 din 24 mai 2018

HOTĂRÂREA NR.165

 

privind aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare

și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public

și privat al Municipiului Zalău, a noului Regulament al Serviciului de administrare

a domeniului public și privat al Municipiului Zalău – activitatea de administrare,

întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat

al Municipiului Zalău și a noului Caiet de sarcini al activității de administrare,

întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat

al Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere

            -Referatele  Direcţiei Tehnice- Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. 19658/20.03.2018 si nr.30.344/10.05.2018 ,Referatul comun al Directiei tehnice si economice nr. 31.960/ 17.05.2018  si Solicitarile SADP nr.30.113/10.05.2018 si nr.31.844/17.05.2018;

            -Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local si Contractul de administrare nr. 36254/10.08.2010;

            În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 252 din 24.07.2017 privind aprobarea actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă – Municipiul Zalău;

            -Ținând cont de prevederile art. 5 pct. 2 lit. j, art. 7, art. 9 și art. 10 din OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

            În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

            În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c), art. 45  alin 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.Aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2.Modificarea si completarea art. 26 alin(1), lit .c) din Regulamentul Serviciului de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău acesta urmand a avea urmatorul continut: 

“c) plata electronică cu SMS sau card bancar: acestea sunt instrumente de plată a parcărilor pentru parcări de scurtă durată de  1 ora, 2 ore si o zi pentru plata prin SMS , respectiv 30 minute, 1 ora si 1 zi pentru plata cu card bancar. Metoda de plată prin SMS se materializează prin trimiterea unui mesaj text ce cuprinde codul duratei de parcare și numărul de înmatriculare al autovehiculului, la un număr scurt de telefon. Beneficiarul va primi ulterior un mesaj de confirmare a efectuării plății care cuprinde costul staționării, ora și minutul la care expiră timpul de parcare.

Plata electronica prin card bancar a tarifului de parcare, se face din aplicația sau de pe portalul web afișate pe site-ul SADP Zalău. In cazul platii electronice prin card bancar, tariful include un comision de 5% achitat prestatorului de servicii( fata de tariful aprobat pentru eliberarea techetelor de parcare, pozitiile 1-3). Pentru aceste modalități de plată on-line, administratorul parcărilor va verifica efectuarea plății prin sistemul de control pus la dispoziție odată cu serviciul de plată on-line.”

            Art.3.Modificarea Anexei nr. 3 a HCL nr.53/15.02.2018 - Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parcărilor (cu plata/de reședință)  în sensul  completării acesteia cu trei noi tarife pentru plata electronica cu cardul bancar,astfel:

 

 

Plata electronica prin card bancar  ½ ora

Lei

1,05  cu TVA inclus

 

Plata electronica prin card bancar - 1 ora

Lei

2,1  cu TVA inclus

 

Plata electronica prin card bancar -1zi

Lei

12,6  cu TVA inclus

 

Urmare acestei completări Anexa 3 Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parcărilor (cu plata/de reședință) va avea următorul  conținut :

 

ANEXA 3- Tarife pt. prestarea serviciilor de utilizare a parcărilor (cu plata / de reședință)

Nr crt.

Denumire tarif

U.M.

Valoare

1

Tichete parcare- ½ ora

Lei

1,00 cu TVA inclus

2

Tichete parcare -1 ora

Lei

2,00 cu TVA inclus

3

Tichete parcare -1zi

Lei

12,00 cu TVA inclus

4

Abonament lunar- 1 luna

Lei

60,00 cu TVA inclus

5

Abonament trimestrial- 1 trim.

Lei

160,00 cu TVA inclus

6

Abonament semestrial-1 sem

Lei

260,00 cu TVA inclus

7

Abonament anual-1 an

Lei

450,00 cu TVA inclus

8

Pornire licitație parcări reședință

Lei/1luna

12,00 cu TVA inclus

9

Somație (CV a 10 tichete de o ora de parcare)

Lei 

20,00 cu TVA inclus

10

Plata electronica prin SMS -1 ora

Euro

0,40 Euro + TVA

11

Plata electronica prin SMS -2 ore

Euro

0,80 Euro + TVA

12

Plata electronica prin SMS -1 zi

Euro

2,40 Euro + TVA

13

Plata electronica prin card bancar  ½ ora

Lei

1,05  cu TVA inclus

14

Plata electronica prin card bancar - 1 ora

Lei

2,1  cu TVA inclus

15

Plata electronica prin card bancar -1zi

Lei

12,6  cu TVA inclus

 

            Art.4.Aprobarea noului Regulament al Serviciului de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, care constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre.

            Art.5. Aprobarea noului Caiet de sarcini al activității de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, care constituie Anexa 3 la prezenta hotărâre.

            Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică – Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice.

            Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

·         Consiliul Judeţean Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Patrimoniu

·         Direcția Urbanism,Direcția Resurse Umane,

·         Direcția Corp Control,

·         Direcția Tehnică;

·         Asociația Zona Metropolitană Zalău;

·         SDADP;

·         aducerea la cunostință publică.

© Primaria Municipiului Zalau