Hotărâri - Arhiva

Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.120 din 26 aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR.120

 

privind aprobarea Programului  pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru „Promovarea sportului de performanţă  în anul competiţional 2018-2019, ramurile sportive volei si fotbal ”

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul de specialitate al Direcţiei economice si al Directiei Patrimoniu nr.17.085/ 12.03.2018 ,

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau,

            În conformitate cu prevederile art.10,15 si urmatoarele din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,ale Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,ale  HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

            -H.C..L nr.237/05.10.2015 privind Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugeul local al Municipiului Zalău structurilor sportive  fără scop patrimonial modificat si republicat prin HCL nr 110 din 27 aprilie  2017,

            În temeiul prevederilor  art.18 indice 1 lit.b, alin.2 si următoarele din  Legea  nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu toate modificările si completările ulterioare ,

            În baza art.36 alin. 1,alin.2 lit. b si  d şi alin.6 lit.a pct.5, 6, alin.9 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.Se aprobă următorul Program de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Zalau pentru  promovarea sportului de performanţă în anul competiţional 2018-2019 ,ramurile sportive volei si fotbal,astfel după cum urmează :

            Program de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Zalau pentru  promovarea sportului de performanţă în anul competiţional 2018-2019 ,ramurile sportive volei si fotbal

 

I.VOLEI  - AN COMPETIŢIONAL 2018 - 2019 (TUR-RETUR)

 

1. Scop: Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale precum şi obţinerea victoriei.

2. Obiective:

Generale:

a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului Zalău pe plan national şi internațional;

b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare şi performanţă a fiecăreia la nivelul municipiului Zalău pentru participare la competiţii naţionale şi internaţionale;

c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;

d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pe ramură sportivă;

Specifice:

a) Participare în Campionatul Naţional  Divizia A ediţia 2018-2019;

b) Participare în ediţia 2018-2019 a Cupei României  ;

c) Înscriere şi participare la una dintre cupele europene: Champions League, CEV, Challenge Cup;

d) Participare în Campionatele Naţionale de Copii şi Juniori ediţia 2018 – 2019

 

            Notă: fiecare asociaţie sau club sportiv va specifica în cererea de finanţare nivelul de performanţă, respectiv locurile din clasament pe care îşi propune să se claseze.

 

3.Finanţarea :

Conform criteriilor şi condiţiilor prevăzute în Ordinul nr. 130/2006, respectiv a Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept public şi privat cu personalitate juridică română din Municipiul Zalău care iniţiează şi organizează programe şi activităţi sportive de utilitate publică.

4. Suma alocată total an competiţional pentru volei: 3 140 mii lei din care în anul 2018 suma de 1.620 mii lei (tur) şi în anul 2019 suma de 1.520 mii lei (retur).    

            În anul 2018, suma de 350 mii lei va fi utilizată numai cu condiţia ca în urma încheierii contractelor de finanţare echipele sportive să se înscrie şi să participe în cupele europene la volei.

 

II. FOTBAL – AN COMPETIŢIONAL 2018 - 2019 (TUR-RETUR)

 

1. Scop: Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri  precum şi obţinerea victoriei.

2.  Obiective:

Generale:

a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului Zalău pe plan national ;

b) susținerea şi promovarea fotbalului, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare şi performanţă a acestuia la centrele de copii şi junior de la nivelul municipiului Zalău pentru participare la competiţii sportive;

c) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pe ramură sportivă ;

Specifice:

Participare în Campionate Judeţene, Zonale sau Naţionale de Copii şi Juniori, ediţia 2018 – 2019.

Notă: fiecare asociaţie sau club sportiv va specifica în cererea de finanţare nivelul de performanţă, respectiv locurile din clasament pe care îşi  propune să se claseze.

3. Finanţare :

 Conform criteriilor şi condiţiilor prevăzute în Ordinul nr. 130/2006, respectiv a Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept public şi privat cu personalitate juridică română din Municipiul Zalău care iniţiază şi organizează programe şi activităţi sportive de utilitate publică.

 4.Suma alocată total an competiţional pentru fotbal: 110 mii lei, din care în anul 2018 suma de 80 mii lei (tur) şi în anul 2019 suma de 30 mii lei (retur).

 

Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării.

 

 III. Suma totală ce va fi alocată pentru finanţări nerambursabile programul „Promovarea sportului de performanţă” pentru anul competiţional 2018 - 2019 este 3.250 mii lei, din care în anul 2018 : 1.700 mii lei şi în anul 2019 : 1 550 mii lei.

 

            Art.2. Cuprinderea în bugetul local al Municipiului Zalău pentu anul 2019 a sumei de  1550 mii lei pentru încheierea contractelor de finanţare pentru anul competiţional 2018 – 2019..

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Directia economica si Directia patrimoniu din cadrul aparatului propriu.

            Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia economică,

·         Directia patrimoniu

·         Directia resurse umane,

·         CRP,

·         Direcţia administraţie publică locală

·         aducerea la cunostinta publica

·         Serviciul Tehnologia Informatiilor

© Primaria Municipiului Zalau