Hotărâri - Arhiva

Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.239 din 28 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR.239

 

privind adoptarea de către Municipiul Zalău a unor măsuri cu privire

la finanțarea nerambursabilă acordată unor cluburi sportive

Consiliul Local al municipiului Zalău

            Având în vedere:

            -Referatele Direcţiei Economice nr.45298/19.07.2017, nr. 46380/24.07.2017 și Nota de completare nr. 47193/27.07.2017;

            - prevederile art. 6 lit.b, art.7 lit.f din Contractele de finanțare  nr. 21694/25.03.2016 încheiat cu Club Sportiv Fotbal Club Zalău și nr. 68951/02.12.2015 încheiat cu Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015;

-  Prevederile art. 37 şi art. 21 alin. 1 litera „c” din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

 În temeiul art.36 alin.1 lit. d și alin.6 lit.a punctul 6, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se ia act de Rapoartele privind modul de realizare a obiectivelor aferente anului competiţional 2015 – 2016 asumate prin contractele de finanţare pentru „Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău” nr. 21694 din 25.03.2016 şi „Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015” nr. 68951 din 02.12.2015, din care rezultă că obiectivele au fost realizate parţial, Rapoarte ce constituie Anexa nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre.

       În baza dreptului instituit conform art. 7 lit. f din contractele de finanţare nerambursabilă a acţiunilor / activităţilor din cadrul programului promovarea sportului de performanţă, Consiliul Local al Municipiului Zalău dispune ca pentru obiectivele sportive realizate parţial aferente anului competiţional 2015 – 2016, de către „Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău” şi „Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015”, aceste cluburi să restituie suma de 33.675,30 lei inclusiv majorări şi penalități calculate până la data de 31 iulie 2017 respectiv suma de 7.300,47 lei inclusiv majorări calculate până la data de 31 iulie 2017 cu titlu de prejudiciu pentru încălcarea obligaţiilor contractuale.

            Art.2. Se ia act de Rapoartele privind modul de realizare a obiectivelor aferente anului competiţional 2016 – 2017 asumate prin contractele de finanţare pentru cele 3 cluburi finanţate din bugetul local, din care rezultă că obiectivele au fost îndeplinite conform contractelor de finanţare, conform Anexelor nr.3, nr.4, nr.5 la prezenta hotărâre.

       Pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 1, cluburilor sportive nu li se va acorda suma neachitată de către Municipiul Zalău potrivit ultimului decont de cheltuieli aferent anului competiţional 2016 - 2017 depus în baza contractelor de finanţare:

       - nr. 54357 din 19.08.2016 pentru „Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău” respectiv suma de 33.675,30 lei şi

       - nr. 54359 din 19.08.2016 „Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015” respectiv suma de 7.300,47 lei.

       În considerarea faptului că pentru anul competiţional 2016 – 2017 contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu cluburile sportive „Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău” şi „Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015” au fost respectate în totalitate, nu operează prevederile contractuale privind penalizarea acestora stabilite la art. 7 litera f din contractele de finanţare, art. 37 din Legea nr. 350/2005 şi art. 21 alin. 1 litera „c” din Legea 350/2005.  

            Art.3. Având în vedere realizarea parţială a obiectivelor pentru anul competiţional 2015 – 2016, în anul competiţional 2017 – 2018 „Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău”  şi „Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015”, aceste cluburi nu vor mai beneficia de finanţări nerambursabile, date fiind prevederile art. 21 din Legea 350/2005 şi ale Regulamentului de finanţare aprobat prin HCL nr. 110 din 27.04.2017.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Direcția Patrimoniu.

            Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj,

·         Primarul municipiului Zalău,        

·         Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică,

·         Direcţia Administraţie Publică Locală,

·         Clubul Sportiv Fotbal Club Zalău

·         Asociaţia Clubul Sportiv Volei Club Zalău 2015

© Primaria Municipiului Zalau