Hotărâri - Arhiva

Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.236 din 28 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR.236

 

privind aprobarea  încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Zalău, Liceul Tehnologic „ Mihai Viteazu” Zalău  și S.C TIMEX COMIMPEX S.R.L Zalău, având ca obiect modernizarea terenului de sport sintetic, în suprafață de  1139,25 mp, situat în Municipiul Zalău, strada Tudor Vladimirescu, nr. 5

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu  nr. 35633 din  08.06.2017;

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

            -Adresa nr. 27602/03.05.2017 a Direcției Patrimoniu, adresa nr. 915/ 23.05.2017, adresa nr. 917 / 23.05.2017, Adresa nr. 796 /11.05.2017 ale Liceului Tehnologic „ Mihai Viteazu” Zalău;

            -Prevederile art. 3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică și  ale art. 2147 – 2157 din Codul Civil;

            În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit.c), alin. (5), lit. a), alin. 6), lit. a), pct.1, pct. 6, alin. 7),  lit.a), art. 45, alin. (3), art. 115 alin. (1), lit. b), art. 120  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Aprobarea încheierii pe o perioadă de 5 ani a unui Contract de parteneriat între Municipiul Zalău, în calitate de proprietar, Liceul Tehnologic „ Mihai Viteazu” Zalău, în calitate de administrator și S.C TIMEX COMIMPEX S.R.L Zalău, în calitate de partener, având ca obiect  modernizarea terenului de sport sintetic, în suprafață de 1139,25 mp, conform devizului de lucrări, teren ce face parte din imobilul proprietatea publică a Municipiului Zalău, înscris  în CF 53830 Zalău, cu nr. cadastral 53830, cu suprafața de 9185 mp, situat în Municipiul Zalău, strada Tudor Vladimirescu, nr. 5, aflat în administrarea Liceului Tehnologic „ Mihai Viteazu” Zalău, care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre. Efectuarea lucrărilor de modernizare a terenului de sport sintetic până la data de 29 decembrie 2017,  cu obligația partenerului S.C TIMEX COMIMPEX S.R.L Zalău de a depune documente justificative în vederea luării în evidențele patrimoniale ale Municipiului Zalău.

            Art.2. Încheierea unui contract de comodat între Liceul „Mihai Viteazu” Zalău și S.C TIMEX COMIMPEX S.R.L, prin care comodantul va asigura comodatarului folosința gratuită a terenului de sport sintetic identificat la Art.1., pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

            Art.3. Folosirea  cu titlu gratuit de către S.C TIMEX COMIMPEX  S.R.L Zalău a terenului de sport sintetic, în afara programei/orelor de curs, între orele 17.00 – 23.00, fără a aduce atingere activității școlare și extrașcolare desfășurate de elevii unității de învățământ și de către cluburile sportive școlare . Programa școlară a elevilor se desfășoară între orele 8.00 – 14.00, iar programa extrașcolară a elevilor unității de învățământ, secțiile fotbal- copii și juniori ale cluburilor sportive școlare ,  în care Consiliul Local este acționar, se desfășoară înre orele 14.00 -17.00.

            Art.4. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să stabilească în detaliu condițiile parteneriatului în vederea încheierii unui acord.

            Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu.

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Economică;

·         Direcția Patrimoniu;

·         Liceul Tehnologic „ Mihai Viteazu” Zalău;

·         S.C TIMEX COMIMPEX S.R.L Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau