Hotărâri - Arhiva

Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.224 din 28 iulie 2017

HOTĂRÂREA NR.224

 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei locații – teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în scopul amplasării unui chioșc precum și aprobarea activității permise a se desfășura în acesta

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -referatul Direcției Patrimoniu nr. 43298/10.07.2017;

            -art.1 din HCL nr. 254/29.09.2006, privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 334 din 7 decembrie 2009 privind stabilirea modalităţilor de gestionare a locaţiilor din Municipiul Zalău pe care se vor amplasa chioşcuri, precum şi a activităţilor permise a se desfăşura în acestea.

            -Prevederile HCL nr. 332/22.12.2016 privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău, anexa 2, pct.3 “ Tarife ce constituie nivelul de închiriere direct sau de pornire a licitațiilor publice organizate pentru închirierea terenurilor ce aparțin domeniul public sau privat al Municipiului Zalău aflat în administrarea Consiliului Local sau al unităților subordonate și care sunt folosite de terțe persoane – Închiriere teren pentru amplasare chioșc”.

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            În temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și  în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a), art.120 alin. (1), art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;

            Văzând prevederile art. 554 alin. (1) și ale art. 858, 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul   Civil;

            În baza art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

HOTĂRĂŞTE:

               

            Art.1. Închirierea prin licitaţie publică a unei locații, constând în teren proprietatea publică a Municipiului Zalău, în suprafață de 9 mp, situat la intersecția str. Andrei Șaguna cu str. Crângului, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, în scopul amplasării unui chioșc - vânzare de flori (florărie), cu posibilitatea comercializării și a următoarelor produse și servicii: vânzare produse din ceramica, suveniruri, odorizante, lumânari și accesorii pentru servicii funerare;

vânzare bilete pentru transportul în comun, tichete de parcare și cartele pre-pay, încasarea facturilor de  utilități, încheiere/vânzare polițe de asigurare.

            Art.2. Preţul de pornire al licitaţiei este 35 lei/mp/lună, Zona B, conform HCL nr. 332 din 22.12.2016, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău, iar pasul de strigare de 1 leu/mp.

            Art.3. Aprobarea caietului de sarcini, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.   

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Economică;

·         Directia Patrimoniu;

·         Direcţia Administraţie publică locală.

© Primaria Municipiului Zalau