Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.47 din 23 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR.47

 

privind administrarea unor spații proprietatea Municipiului Zalău,

situate în Piața Iuliu Maniu, clădirea Transilvania Corp A- monument istoric

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 4940/30.01.2017, cererea PRU- Filiala Sălaj înregistrată sub nr. 4596/27.01.2017, Adresa DIICOT- Biroul Teritorial Sălaj înregistrată sub nr. 44614/01.07.2016, contractul de închiriere nr. 37047/26.06.2015 încheiat între Municipiul Zalău şi  Filiala Judeţeană Sălaj a Asociaţiei Comunelor din România, contractul de închiriere nr. 16794/23.03.2015 încheiat între Municipiul Zalău şi Asociația Lumina Silvană, contractul de comodat nr. 15079/16.03.015 încheiat între Municipiul Zalău şi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Zalău şi Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local

            Văzând prevederilor art. 861 alin.(3) din Codul civil; art. 4 și 5 ale Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; prevederile HCL nr.302/2014 – privind stabilirea modului de administrare a spaţiilor din imobilul „Clădirea Transilvania” și ale art. 49 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundaţii

            În baza art. 36 alin. 2 lit.c), alin. 5 lit. a), art.45 alin. 3 şi art.123 alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Modificarea art. 1 din HCL nr. 312/29.11.2016, în sensul înlocuirii spațiilor închiriate Partidului România Unită – Filiala Sălaj cu spațiile identificate astfel:” P-ța Iuliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, Corp A parter, camerele 2 și 2’, identificat în CF 55028, clasat ca Monument Istoric, grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04992, cu o suprafață totală de 16,30 mp, având o valoare de inventar de 40.071,10 lei (reevaluare 31.12.2015) și teren aferent în suprafață de 10,68 mp, cu destinația de sediu pentru partid politic, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, urmând a se încheia contract de închiriere. ”

            Art.2 Modificarea art. 1 din HCL nr. 110/11.05.2015 și a art. 4 din HCL nr. 239/05.10.2015, în sensul înlocuirii spațiilor închiriate Filialei Județene Sălaj a Asociației Comunelor din România cu spațiile identificate astfel: ” P-ța Iuliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, Corp A parter, camerele 3 și 4, clasat ca Monument Istoric, grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04992, cu o suprafață totală de 59,67 mp, din care suprafața utilă de 43,71 mp și 15,96 mp cotă parte din părți comune (grup social, holuri de acces), având o valoare de inventar de 146.689,75 lei (reevaluare 31.12.2015) și teren aferent în suprafață de 38,64 mp, în vederea desfășurării unor activități non profit, inclusiv pentru sediul acesteia.”

            Art.3 Modificarea art. 1 din HCL nr. 57/09.03.2015, în sensul înlocuirii spațiului transmis în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană” cu spațiul identificat astfel: ” P-ța Iuliu Maniu, nr. 11, clasat ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04994, în suprafață de 37,43 mp, având o valoare de inventar de 70278,12 lei (reevaluare 31.12.2015) și teren aferent în suprafață de 27,60 mp, în vederea desfășurării unor activități non profit, inclusiv pentru sediul acesteia, până la data de 30.03.2020, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.”

            Art.4 Modificarea art. 1 din HCL nr. 42/16.02.2015, în sensul înlocirii spațiului închiriat cu spațiul identificat astfel: ” P-ța Iuliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, Corp A etaj, camera 16, clasat ca Monument Istoric, grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04992, cu o suprafață totală de 29,32 mp, din care suprafața utilă de 21,48 mp și 7,84 mp cotă parte din părți comune (grup social, holuri de acces), având o valoare de inventar de 72.078,82 lei (reevaluare 31.12.2015) și teren aferent în suprafață de 19,09 mp, în vederea desfășurării unor activități non profit, inclusiv pentru sediul acesteia.”

            Art.5 Transmitera în administrare Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – BIROUL TERITORIAL SĂLAJ a Direcției de Sănătate Publică a spațiului situat în Municipiul Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 4-6, clădirea Transilvania, Corp A parter, camerele 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15, clasat ca Monument Istoric, grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-m-B-04992, cu o suprafață totală de 209,31 mp, din care suprafața utilă de 153,35 mp și 55,96 mp cotă parte din părți comune (grup social, holuri de acces), având o valoare de inventar de 514.557,24 lei (reevaluare 31.12.2015) și teren aferent în suprafață de 135,70 mp, în vederea desfășurării unor activități non profit, inclusiv pentru sediul acesteia, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

            Art.6. Se actualizeaza  Anexa  privind stabilirea  modului de administrare a spaţiilor din  imobilul Clădirea Transilvania, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

            Art.7. Chiriașii/comodatarii spațiilor situate în clădirea Transilvania au obligația să suporte cheltuielile cu utilitățile necesare – apă, canal, energie electrică, gaz, etc, iar modalitatea de facturare și plată a utilităților se va stabili prin contract sau printr-o convenție.

            Art.8. La data adoptării prezentei se abrogă anexa 1 la HCL 312 din 29 noiembrie 2016.

            Art.9. În baza prezentei hotărâri se vor modifica contractele de închiriere/comodat pentru spațiile de la art.2-4 prin act adițional însușite de ambele părți.

            Art.10. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu care va proceda la predarea spațiilor și la încheierea actelor adiționale.

            Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

                        - Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

                        - Primarul municipiului Zalău

                        - Direcţia administraţie publică locală

                        - Direcţia economică,- Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică

                        - Partidului România Unită-Filiala Sălaj

                        - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană” Zalău

                        - DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj

                        - Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sălaj

                        - Asociația Lumina Silvană

© Primaria Municipiului Zalau