Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.67 din 24 martie 2009

HOTĂRÂREA NR.67

 

Privind alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2009 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere: Referatele  Comisiei pentru sănătate,cultură,Învățământ,muncă ,protecție socială și sport  nr. 14.403 /16.03.2009  si 15.632/23.03.2009

 Referatele comune al Direcției economice  si Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale nr.14.861 din 17.03 .2009 si nr.15.634 din 23.03.2009

            HCL nr.24/23.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din taxa speciala sport cultura;

 în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."d" și 45 alin.2  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea  din bugetul pe anul 2009 al Serviciului Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale- taxa sport cultură, a sumei totale de 42.000 lei,în vederea susținerii activităților culturale artistice,științifice  din municipiul Zalău, după cum urmează :

1.Suma de 3.000 leiîn favoarea Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu tipărirea revistei de cultură “ Caiete Silvane”,în anul 2009.

2.Suma de 2.000 leiîn favoarea Asociației Pro Zilah din Zalău,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu organizareaîn luna mai 2009 a manifestării intitulate “întâlnire corală cu participarea corurilor din Zalău și orașul Szentendre din Ungaria”. 

3.Suma de 3.500 leiîn favoarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Sălaj, pentru susținerea proiectului “Patrimoniul construit-dialog interculturalîntre generații”, respectiv acoperirea unei părți din cheltuielile ce vor fi ocazionate de realizarea unui album cu fotografii ale clădirilor monumente istorice din Zalău.

4.Suma de 24.500 leiîn favoarea Casei Municipale de Cultură Zalău,în vederea acoperirii cheltuielilor cu organizareaîn anul 2009 a unor spectacole de teatru pentru adulți și copiiîn limba română și a unor spectacole diverse, sumă care va fi utilizată și pentru acoperirea cheltuielilor cu chiria pentru sala unde vor avea loc spectacolele

5.Suma de 2.000 leiîn favoarea Protopopiatului Reformat Zalău,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu organizareaîn luna aprilie 2009, la Zalău, a unui program ecumenic pentru tineret

6. Suma de 3.000 leiîn favoarea Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, pentru acoperirea cheltuielilor cu diplomele și premiile care vor fi acordateîn cadrul celei de-a II–a ediții a Proiectului educațional “Festivalul Științei”, care va avea loc la Zalăuîn luna mai 2009

7. Suma de 3.000 leiîn favoarea Asociației Culturale Semper din Zalău,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor legate de organizarea la Zalău a unui spectacol de teatruîn limba maghiară

8. Suma de 1.000 leiîn favoarea Parohiei Sf.Familie din Zalău,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu organizareaîn data de 04.04.2009 a unui festival de poezie și cântec poetic.

Art.2.Se aprobă alocarea  din bugetul pe anul 2009 al Serviciului Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale- taxa sport cultură a sumei totale de 75.000 lei, În vederea susținerii activităților sportive  din municipiul Zalău ,după cum urmează :

1.Suma de 2.290 leiîn favoarea Palatului Copiilor din Zalău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu organizarea Concursului interjudețean de tenis de câmp “ Cupa Cetății“, ediția a VI –a.     

2.Suma de 5.000 leiîn favoarea Asociației Pro Zilah din Zalău,în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor care vor fi ocazionate de activitățile și acțiunile sportive din cadrul manifestării cultural-sportive “Sărbătoarea strugurilor”, programată pentru luna octombrie 2009.          

3.Suma de 3.800 leiîn favoarea Asociației Sportive Ambia Zalău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu organizareaîn luna aprilie 2009 a ediției a II –a a “Cupei Junior” la fotbal

4.Suma de  23.035 lei  În favoarea Direcției pentru sport a Județului Sălaj, din care : 14.700 lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu organizarea la Zalău,în 02.05.2009, a ediției a III-a a Grand-Prix-ului de Atletism, probele de aruncări, din care 7.700 lei pentru premii, premierea urmând a se efectua direct de Consiliul local și Primăria Zalău; 6.550 lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu demararea proiectului “Turism și drumeție pe traseele Meseșului“ și 1.785 lei pentru proiectul Zona deschisă “Mișcare pentru sănătate” – minim 3 competiții.   

5.Suma de 2.000 leiîn favoarea Clubului Sportiv Porolissum Zalău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu organizarea Campionatului Național de Karate Tradițional pentru copii – Zona Transilvania, care a avut loc la Zalăuîn perioada 6 – 8 martie 2009.

6.Suma de 5.900 leiîn favoarea Clubului Sportiv Murmidon Kyokushin Zalău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu organizareaîn data de 28.03.2009, la Zalău, a Campionatului Național de Kumite pentru Copii și Juniori.  

7.Suma de  2.000 leiîn vederea acoperirii cheltuielilor cu premiileîn bani care se vor acordaîn cadrul Concursului interjudețean de educație rutieră “Cupa Meseș, ediția a- II– a, ce va fi organizat de Liceul Sportiv Avram Iancu Zalăuîn perioada 24 – 26 aprilie 2009, premierea urmând să fie efectuată direct de către Primăria municipiului Zalău.

8.Suma de 9.700 leiîn favoarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Zalău” pentru acoperirea parțială a cheltuielilor legate de organizareaîn perioada 11 – 18.04.2009 a Cupei “FC Zalău“ la minifotbal.

9.Suma de  9.775 leiîn favoarea Asociației Sportive “Eurosport” Zalău , pentru acoperirea cheltuielilor cu masa și cazarea participanților din Ungaria la competiția de volei amatori “Old Boys”, care va fi organizată de asociație la Zalăuîn perioada mai-iunie 2009

10.Suma de 5.600 leiîn favoarea Direcției pentru Sport a Județului Sălaj,în vederea achiziției de către aceasta a 2 buc. panouri streetball, a 2 buc. console streetball pentru exterior-mobile, a 2 buc. inele baschet, a 2 buc. protecție anticoleziune pentru console mobile și a 4 bucăți plase baschet, necesare pentru derularea proiectului “Streetball = minge – mișcare – sănătate” .

11. Suma de 5.900 leiîn favoarea Clubului Sportiv Municipal Armătura Zalău,în vederea acoperirii parțiale a chgeltuielilor cu organizarea la Zalău,în perioada 30.07.- 02.08.2009 a Concursului de tenis Memorial “Gheorghe Schmidt“, ediția a VI- a.

Art.3. Pentru alocarea sumelor prevăzute la art.1 si art.2  se vor  incheia convențiiîntre Consiliul local al municipiului Zalău și beneficiarii  alocărilor ,  pentru semnarea cărora  seîmputerniceste Primarul municipiului Zalău.

Art.4.Alocarea sumelor conform prezentei hotărâri se va realizaîn măsuraîncasării efective a taxei speciale sport ,cultură,artă și știință și de soldul disponibil la această taxă.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale.

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Institutia Prefectului județului Sălaj;

-Primarul municipiului Zalau;

-Directia economica;

-Directia  Administratie publica locala;

-Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale.

© Primaria Municipiului Zalau