Comunicate de presă


Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005


Se preiau cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire

        În conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru sezonul rece, în această perioadă se preiau cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței.

        Cererile tip se depun la sediul DAS Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, camera 11, zilnic între orele 8:30 – 15:30.

Documentele care însoțesc cererea  tip sunt următoarele:

-                   acte de identitate a membrilor familiei (copie);

-                   certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie);

-                   adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;

-                   adeverință finanțe pentru fiecare persoană majoră din familie;

-                   document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței;

-                   factură emisă de  E-ON Gaz, sau Electrica;

-                   certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);

-                   declarație privind acordul de utilizare al datelor personale.

Pentru situațiile de adopție, plasament, plasament în regim de urgență, de instituire a tutelei/curatelei, documentelor mai sus menționate se adaugă următoarele:

-                   Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, dupa caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii dacă este cazul;

-                   Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii dacă este cazul;

-                   Decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii dacă este cazul;

-                   Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire: familia sau persoana singură să realizeze venituri de până la 750 lei/persoană și să nu dețină niciunul din bunurile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum:

-                   Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

-                   Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/ producţie agricolă.

-                   Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

-                   Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

-                   Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

-                   Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosfere "Delta Dunării".

-                   Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

-                   Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

-                   Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric (aflate în stare de funcţionare).

-                   Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

-                   Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.                                                            

        Cuantumul ajutoarelor este cuprins între 20 lei 262 lei, în funcție de venituri si de sursa de încălzire.

        Informații suplimentare se pot obține la sediul DAS Zalău, camera 11 sau la telefon  0260 661769.

© Primaria Municipiului Zalau