Comunicate de presă


Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005


Reprezentanții ADR – NV Cluj – întâlnire de lucru cu administrația publică locală a municipiului Zalău

        Primăria Municipiului Zalău, care are în derulare proiecte cu finanțare europeană în cadrul POR 2014 – 2020, a găzduit, joi, 21 martie 2019, întâlnirea de lucru cu echipa Agenției Regionale de Dezvoltare – Nord Vest Cluj.

        La întrunire au participat Ionel Ciunt, primarul municipiului, alături de Teodor Bălăjel, viceprimar, factori de răspundere ai mai multor compartimente din cadrul instituției și directorul  ADR – NV, Marcel Boloș, împreună cu alți reprezentați ai agenției.

        În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării tuturor proiectelor aferente  Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Obiectiv specific 3.1: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public și Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din POR 2014 – 2020, atît în ceea ce privește stadiul semnării contractelor de finanțare, cît și în privința achizițiilor de lucrări. După discuțiile punctuale pe marginea fiecărui proiect, s-au discutat propuneri de proiecte prioritare pentru viitoarea perioadă de program, 2021 - 2027, în domeniul mobilității regenerării urbane și eficienței energetice.

        Obiectivul municipalității și munca echipei de implementare a proiectelor de investiții cu finanțare europeană nerambursabilă, în cadrul POR 2014 -2020, este concretizată  într-un număr de 29 de proiecte, în valoare de aproximativ 338 milioane lei, care se află în diferite stadii:

·         15 contracte în valoare de  74 milioane lei sunt semnate;

·         7 proiecte în valoare de  178 milioane lei sunt în etapa pre-contractuală;

·         5 proiecte în valoare de 86 milioane lei sunt în etapa de evaluare.

        Valoarea totală a fondurilor atrase pentru aceste investiții este de aproximativ 300 milioane lei. Scopul acestora este reducerea emisiilor cu efect de seră prin implementarea unor măsuri de reabilitare energetică, ce vizează reducerea pierderilor și a consumurilor energetice  în sectorul locuințelor  și al clădirilor publice din municipiu;  de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, preșcolare și antepreșcolare prin dezvoltarea și  îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie; de modernizare și extindere a iluminatului public, precum și pentru îmbunătățirea mobilității urbane durabile; de amenajare spații verzi pe imobile degradate.

        Aceste proiecte vor aduce beneficii  de mediu, sociale și economice, vor asigura realizarea unui învățământ de calitate și vor contribui la dezvoltarea durabilă a comunității locale și promovarea coeziunii sociale.

© Primaria Municipiului Zalau