Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Octombrie 2018


Licitatie vanzare scutere si utilaje propuse la casare


Anunt - licitatie publica pentru vanzarea unor bunuri aprobate la casare si valorificare, reprezentand scutere si utilaje


Locurile speciale pentru afisaj electoral


Dispozitia nr 1569 din 01.10.2018 pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral privind Referendumul National pentru revizuirea Constitutiei, din 6 si 7 octombrie 2018


Regulamentul de acordare a facilităţilor la transportul public de călători pentru elevi şi studenţi

HOTĂRÂREA NR.313

din 27 septembrie 2018

privind acordarea de gratuitate pentru transportul local în comun,

în favoarea elevilor și studenților care studiază în unitățile de învățământ din Municipiul Zalău, începând cu anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere motivele cuprinse în Referatul nr.52964/30.08.2018 al Direcției Economice;

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;         

În conformitate cu prevederile art. 84 alin.1 și art.205 alin.2 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Văzând prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În baza art.36, ali.2 lit.d, alin.6 lit.a punctele 1 și 14 şi art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTǍRĂŞTE:

 

Art.1. Acordarea de gratuitate pentru transportul local în comun, în favoarea elevilor și studenților înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, care studiază în unitățile de învățământ acreditate/autorizate din Municipiul Zalău, începând cu anul școlar 2018-2019, pe parcursul întregului an  şcolar 1 septembrie – 31 august.

Aprobarea  Regulamentului  de  acordare  a  facilităţilor  la  transportul  public  de  călători  pentru   elevii  şi  studenţii  care  studiază   în  unităţile  de  învăţământ de  pe  raza  Municipiului  Zalău care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. În luna  octombrie 2018  elevii  şi  studenţii  vor  circula  pe  mijloacele  de  transport  în  comun  în  baza  carnetului  de  elev/student  vizat  la  zi  de  unitatea  de  învăţământ  sau  a  unei  adeverinţe  care  atestă  calitatea  de  elev/student. Costurile  gratuităţilor  acordate  în  luna  octombrie  se  vor  regăsi  în  subvenţia  calculată  şi  acordată  pentru  această  lună.

Începând  cu  luna  noiembrie  2018 elevii şi  studenţii  vor  circula  pe  mijloacele de transport în comun  în  baza  unui  titlu  de  călătărie/ abonament eliberat de SC Transurbis  SA  la  solicitarea  beneficiarilor.

Eliberarea  titlurilor  de  călătorie / abonamentelor  se  va  efectua în  baza   Regulamentului de acordare  a  facilităţilor  la  transportul  public  de  călători  pentru   elevii  şi  studenţii  care  studiază   în  unităţile  de  învăţământ de  pe  raza  Municipiului  Zalău  anexă.

Serviciile  de  transport  privind  gratuităţile  acordate  vor  fi  decontate  operatorului de transport SC Transurbis SA  potrivit  Regulamentului  de acordare  a  facilităţilor  la  transportul  public  de  călători  pentru   elevii  şi  studenţii  care  studiază   în  unităţile  de  învăţământ de  pe  raza  Municipiului  Zalău  şi  prevederilor  noului  contract  de  delegare  a gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  care  va  fi supus  spre  aprobarea  Consiliului  Local  cel  târziu  în  luna  octombrie. 

Art.3. La  data  aprobării  prezentei   hotărâri se abrogă  art. 1,  alin (2)  pct. 1 din Hotărârea Consiliului  Local  al  Municipiului  Zalău  nr. 24 din 13 februarie 2012.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi S.C. Transurbis SA Zalău..

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală

·         Direcţia economică

·         Direcţia tehnică

·         Direcția Resurse Umane, Unități de învățământ

·         SC Transurbis SA Zalău

·         aducerea la cunoștință publică

 

 

Regulament


Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!


Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!

© Primaria Municipiului Zalau