Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Martie 2017


Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru Sport


În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, vă aducem la cunoştiinţă că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 17.03.2017 a fost aprobat următorul Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru „Sportul pentru toţi” pentru anul competiţional 2017, respectiv 220 000 lei.

     Municipiul Zalău face publică derularea etapei de selecţie de proiecte / programe sportive, drept pentru care, invităm structurile sportive care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună dosarul conţinând documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

     Data şi ora limită de depunere a proiectelor este 24.04.2017, ora 13,00.

     Data şi ora de evaluare şi selecţie a proiectelor este 25-26.04.2017, începând cu ora 10,00, la sediul Primăriei Zalău.

     Formularele conţinute de documentaţie, precum şi Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial, participante la competiţii sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 05.10.2015, se pot obţine de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalau www.zalausj.ro – secţiunea: informaţii publice – regulamente.

 

Primar

Ciunt Ionel


Anunț de selecție de oferte culturale


     În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/ 6.08.2010, cu modificările ulterioare, aducem la cunoştinţa solicitanţilor- persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală-, că suma aprobată cu această destinaţie de către Consiliul Local, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al Primăriei Municipiului Zalău a fost de 150.000 lei.

     În acest sens se organizează Sesiunea de selecţie a ofertelor culturale pentru data de 25.04.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Zalău.

     Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, drept pentru care, invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, cam. 4.

     Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta/ obţine în format electronic, de către cei interesaţi de pe site-ul oficial al instituţiei www.zalausj.ro, secţiunea Consiliu Local- subsecţiunea Hotărârile Consiliului Local - accesând atât cuprinsul Hotărârii nr. 212/ 6.08.2010, cât şi anexa acesteia.  

     Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul acestei sesiuni de selecţie este  24.04.2017, ora 1300.

       

Primar,

Ionel  Ciunt


Anunț privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă


   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 informează beneficiarii și potențialii beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.

   Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală  sau parțială a costurilor  suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura „Agro-mediu și climă”, Măsura 11 „Agricultura ecologică” și Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.”

   Pentru accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare care sunt publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pot fi consultate accesând link-ul următor:

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html


Dezbatere publică - “Extindere intravilan municipiul Zalău în zona sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean - Menumorut Voievod - Sălaj”


Primăria Municipiului Zalău invită cetățenii municipiului la dezbaterea publică cu privire la Planul Urbanistic Zonal “Extindere intravilan municipiul Zalău în zona sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean - Menumorut Voievod - Sălaj”, joi, 16 martie 2017, ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Zalău.

     Scopul dezbaterii publice este de a fundamenta propunerile din cadrul documentației de urbanism. În cadrul acestei etape, cetățenii pot interveni cu propuneri/sugestii/observații care vor fi analizate și, în funcție de oportunitate, se va ține cont la completarea documentației de urbanism.

     Până în acest moment, a fost finalizată etapa pregătitoare, în urma căreia s-a întocmit raportul de informare și consultare a publicului privind documentația Plan Urbanistic Zonal – “Extindere intravilan municipiul Zalău în zona sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean - Menumorut Voievod - Sălaj”, urmând ca, odată cu dezbaterea publică, să fie demarată etapa elaborării propunerilor.


Dezbatere publică - bugetul Municipiului Zalău pentru anul 2017


În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău, care va avea loc vineri, 17 martie 2017, pe ordinea de zi se regăsește proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2017.

     Primăria Municipiului Zalău vă invită la dezbaterea publică privind structura bugetului, care va avea loc în aceeași zi, ora 10:00, în sala de sedinte a instituției, pentru a vă exprima opinia cu privire la investițiile/cheltuielile propuse de administrația locală pentru acest an.

© Primaria Municipiului Zalau