Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Aprilie 2012


Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare


Dispozitia nr. 659 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din municipiul Zalau pentru alegerile din 10 iunie 2012


Anunt licitatie vanzare materiale de constructii


Anunt licitatie vanzare materiale de constructii


Lucrările la Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”, din municipiul Zalău, au intratîn ultima lună de execuție

Lucrările la Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”, din municipiul Zalău, au intratîn ultima lună de execuție

 

Lucrările la Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”, realizateîn Zalău, la PT 32, din strada Ioan Slavici, nr. 8, au intratîn ultima lună de execuție.

 

Executantul, SC Clio SRL Zalău, a realizat pânăîn prezent lucrări de modernizare și extindere parțială cu un etaj, montare șarpantă din lemn șiînvelitoare din țiglă, termoizolare pereți exteriori, finisaje exterioare la pereți din tencuieli și carămidă aparentă, realizare branșamente exterioare la apă și canalizare. în interior s-au realizat compartimentări, montare tâmplărie cu geam din lemn stratificat, gletuire pereți, montare parchet stratificat, aplicare gresie și faianță, montare instalații electrice, termice și de apă, montare corpuri de iluminat, montare radiatoare etc. Valoarea lucrărilor executate până la finele lunii februarie 2012 și achitate este de 425 255,76 lei cu TVA, din totalul valorii contractate de 541 230,96 lei cu TVA.   


 

Lucrările care au mai rămas de executat, până la sfârșitul contractului de execuție, cu o durată totală de 10 luni, sunt cele de finalizare a montării corpurilor de iluminat, finalizare montare parchet stratificat, finalizare montare gresie și faianță, montare obiecte sanitare, finalizare fațadă și sistematizarea orizontală ce constă din realizare trotuare, refacere spațiu verde, montare mobilier de grădină (bănci, mese cu scaune, umbrare).

 

Centrul multifuncțional se adresează persoanelor de vârsta a treia din Zalău și va fi pusîn funcțiuneîn cea de-a doua parte a lunii mai. De serviciile centrului vor beneficia 50 de persoane din municipiul Zalău, persoane care vor fi selectate prin intermediul și din baza de date a Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău.

 

Realizatîn cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, proiectulîși propuneîmbunătățirea calității infrastructurii aferente serviciilor sociale care se adresează persoanelor de vârsta a treia, pentru facilitarea accesului egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

 

Bugetul total estimat al proiectului, conform contractului de finanțare nr. 1321/21.03.2011,  este de 1 347 777,33 lei. Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 1 048 418,59 lei, fără TVA. Contribuția locală totală, compusă din participarea la costurile eligibile, cheltuielile neeligibile și TVA aferent cheltuielilor neeligibile, este de 47 396,90 lei. TVA recuperabil, aferent cheltuielilor eligibile, este conform contractului de finanțareîn valoare de 251 961,85 lei.

 

Durata proiectului este de 14 luni.

 

Date de contract: Delia Hanga – manager de proiect și Maria Manuela Ghiuruțan – purtător de cuvânt al Primăriei, tel: 0260-610550, email: hangadelia@zalausj.ro, mghiurutan@zalausj.ro

 

„Conținutul acestui material nu reprezintăîn mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.


încep lucrările de amenajare a unor spații publice,prin montarea de sisteme video de siguranță prin finanțare europeană

încep lucrările de amenajare a unor spații publice

prin montarea de sisteme video de siguranță prin finanțare europeană

 

 

Achiziția publică pentru execuția lucrărilor din cadrul proiectului Siguranța publicăîn municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasateîn spații publice, cod SMIS 7354 s-a finalizat cu semnarea contractului de lucrări nr. 12777/15.03.12 cu societatea comercială SC UTI Security and Fire Solutions SA București. Valoarea contractului este de 413.197,72 lei fără TVA și are o durată de 5 luni.

 

 


La finele execuției, mai multe spații publice din oraș -  Parcul Pădure Brădet (Parc A și Parc B), Piața 1 Decembrie 1918, Parcul Municipal, Parcul de joacă Rotary din Cartierul Brădet, Parcul de Joacă Păcii din str. Crișan bl. T 159, Centrul Social de Urgență Zalău - vor fi dotateîn principal cu sisteme video de supraveghere formate din camere video fixe și rotative, unități video deînregistrare și redare (DVR), dulapuri de comandă, surse de curent neÎntreruptibil. La Dispeceratul dotat cu echipamente și softuri de specialitate, amplasat la sediul Poliției Locale și gestionat de acesta, se vor transmite datele din teren pentru asigurarea monitorizării.

Prin activitățile sale, proiectulîși propune să crească calitatea viețiiîn municipiul Zalău prin asigurarea siguranțeiîn spațiile publice menționate.

Proiectul face parte din cele patru depuse de Primăria municipiului Zalău și finanțateîn cadrul Axei 1– Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Contractul de finanțare s-a semnat in data de 13 octombrie 2011.

         Informații suplimentare se găsesc la Violeta Conde – manager de proiect, email: violeta@zalausj.ro, tel:0260-610550 și la Maria Manuela Ghiuruțan – purtător de cuvânt, email: mghiurutan@zalausj.ro, tel: 0260-610550.

 

„Conținutul acestui material nu reprezintăîn mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.


Anunt concurs proiecte de management pentru Casa Municipala de Cultura


Anunt concurs proiecte de management pentru Casa Municipala de Cultura


Anunt licitatie spatiu pentru amplasare antena


Anunt licitatie spatiu pentru amplasare antena


Programul cu parcare alternativa - aprilie 2012


Programul cu parcare alternativa - aprilie 2012

© Primaria Municipiului Zalau