Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Iulie 2010


Delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie termica

Delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie termica,
activitatile de transport, distributie si furnizare.


Anexa 1- Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitatile de transport, distributie si furnizare.

Regulamentul, respectiv Caietele de sarcini pentru activitatile serviciului public de alimentare cu energie termică cuprinzând activitățile de transport, distributie si furnizare, conform: Anexei nr.2, Anexei nr.3,
Anexei nr.4, si Anexei nr.5.

Model contract;

Fisa Date

REFERITOR LA: Documentatia de licitatie privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie termica, activitatile de transport, distributie si furnizare


Municipiul Zalau va deveni membru al Asociatiei “Orase Energie Romania”


Incepand cu data de 1 august 2010 Municipiul Zalau va deveni membru al Asociatiei “Orase Energie Romania”, in urma acceptarii cererii de aderare depusa de Municipiul Zalau in data de 01.06.2010.

 

Asociatia “Orase Energie Romania” OER este asociația municipiilor din Romania angajateîn promovarea  politicilor  energetice durabileîn comunitățile locale .

în prezent asociația reunește 29 de municipii  si sectorul 4 Bucuresti, din care 8 sunt semnatare a initiativei Europene numită “Conventia primarilor”.

Scopul aderarii la  asociatie este:

- imbunatatiriea  accesului la informatii tehnice si comerciale  cu  privire la politicile, strategiile si planurile de actiune localeîn domeniul energetic, la echipamentele si  tehnologiile adecvate;

- participarea la proiecte regionale, naționale și europene, conferințe, seminarii și alte reuniuni la nivel regional, național și internațional 

- de a beneficia de instruiri pentru reprezentanții autoritatii publice locale

Aderarea la organizatie este justificata de  funcțiile pe care autoritătile publice locale le auîn domeniul energiei, respectiv de:

·         consumator  de energie: clădiri publice și administrative, servicii de utilitate publică (iluminat public, transport public de călători, alimentarea cu apă și canalizare, etc.);

·         producator si furnizor de energie: prin asigurarea serviciului  public de alimentare centralizata cu energie termica, introducerea surselor regenerabile de energie, etc;

·         reglementator: prin planificarea  si sistematizarea teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii, sistematizarea circulației,etc;

·         motivator:  acordarea de bonificații, scutirea sau reducerea taxelor locale pentru implementarea de măsuri  În rândul populației de utilizare eficientă a anergiei ,încurajarea producerii energiei din surse regenerabile, promovarea de campanii de informare pe teme ce vizează utilizarea eficientă a energiei și protecția mediului, etc.,

dar si de  obligatiile autoritatilor publice locale sau ale societatilor comerciale din subordine, prevazute de Ordonanta 22/2008 privind  eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. De asemenea, HG 409/2009  prevede intocmirea unor programe de imbunatatire a eficientei energetice si programe de  monitorizare si gestiune a  consumurilor de carburanti pentru parcuri auto de peste 25 autovehicule.

 


Program: "Zilele Cetatii" - ediția a XIII-a, Festivalul Roman "Zalău - Porolissum" - ediția a VI-a

Program: "Zilele Cetatii" - ediția a XIII-a, Festivalul Roman "Zalău - Porolissum" - ediția a VI-a


Licitatie publica - inchiriere locatii amplasare parc de distractii

Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a unor locatii pentru amplasarea parcului de distractii si jocuri pentru copii, cu ocazia "Zilele Cetatii - Zilele Romane 2010".

Caiet de sarciniNou program de finantare pentru organizatii non-guvernamentale


NOU PROGRAM DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚII NON-GUVERNAMENTALE

Fundația Soros România a relansatîn 5 iulie competiția de idei de proiecte,în cadrul "Fondului de urgență", pentru finanțări de peste 25.000 USD.

 

Ideile de proiecte trebuie să vizeze incluziunea socială a tinerilor și copiilor din România sau acordarea de servicii directe pentru imigranții din România.

 

Pot aplica organizațiile non-guvernamentale, asociații și fundații.

 

Organizațiile interesate să seînscrieîn competiția de idei de proiecte pot vgăsi mai multe informații despre activitățile eligibile și pot completa formularul disponibil pe pagina de internet a Fundației Soros http://soros.ro/ro/program_articol.php?articol=210, urmând să primească, la trimiterea formularului, un numar deînregistrare. în cazul unei evaluări favorabile, organizația va fi invitată să redacteze un proiect de finanțare, care va fi transmis Fundației Soros Romania prin completarea unui alt formulat electronic,în termen de 10 zile lucrătoare.

 

Termenul limită de trimitere a ideilor de proiecte este 16 iulie 2010.

 

 

 

 


Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”

PROGRAM DE FINANȚARE PENTRU IMMURI

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri  a publicat Ghidul de finanțare pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție, Domeniul major de intervenție DM1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață aîntreprinderilor,în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.


Proiectul vizează dezvoltarea și creșterea competitivitățiiîntreprinderilor mici și mijlocii, exceptând micro-Întreprinderile.

în cadrul operațiunii a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, Schema de finanțare A2 - Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei pentruîntreprinderile mici și mijlocii se finanțează următoarele activități eligibile:

  • Crearea unei noi unități de producție (fabrică/secție/instalație),
  • Extinderea unui amplasament existent pentru creșterea capacității de producție,
  • Diversificarea producției unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii,
  • Modernizareaîntreprinderii, inclusiv schimbăriîn procesul de producție al unui amplasament existent (ex: modernizare instalații, echipamente și instalațiiînalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricație, introducerea de noi tehnologii de producție). Echipamentele pentru protecția mediului, reciclarea deșeurilor, tratarea apelor reziduale se finanțează numaiîn legătură cu investițiile menționate anterior,
  • Achiziționarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licențe, know-how sau soluții tehnice nebrevetate,
  • Achiziția de servicii de consultanță și instruire specializată strict legate de activitățile de investiții specificate anterior.

 

Pot solicita finanțareîntreprinderile mici și mijlocii (societăți comerciale și societăți cooperative), cu excepția microÎntreprinderilor, ale căror activități economice seîncadreazăîn următoarele coduri CAEN: B – Industria extractivă (cu excepția codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099), C – Industria prelucrătoare (cu excepția codurilor 101,102,103,104,105, 106,107, 108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332), E – Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (cu excepția codurilor 360, 370, 381, 382, 390), F – Construcții (cu excepția codului 411).

 

Alocarea financiară pentru regiunea de Nord-Vest este de 120 mil. lei. Valoarea maximă a finanțării acordate din totalul costurilor eligibile este de 70% pentruîntreprinderile mici și 60% pentruîntreprinderile mijlocii, dar nu poate depăși valoarea de 1.075.000 lei.

Apelul de proiecte cu depunere continuă se lansează oficialîn luna iulie 2010. Oîntreprindere poate depune un singur proiectîn cadrul acestui apel.

Ghidul solicitantului pentru acest proiect poate fi descărcat de la: http://oiimm.mimmcma.ro/sites/default/files/ProiectGhidMici2010.pdf

 

© Primaria Municipiului Zalau