Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Iunie 2010


Estimarea pagubelorîn urma inundațiilor

Pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău,în perioada 18–21.06.2010 au avut loc ploi torențialeîn urma cărora au fost afectate case de locuit, beciuri, curți și grădini, blocuri și subsoluri de bloc, fântâni cu apă potabilă, au fost distruse parțial sau total poduri și podețe, suprafețe din carosabilul străzilor și trotuarelor sau a fost afectată structura de rezistență a acestora.


în gospodăriile individuale ale cetățenilor, ale căror locuințe au fost inundate,în urma inventarierii acestora s-a constat că o serie de bunuri (mobilă, obiecte de uz casnic, electrocasnice și electrice, haine, covoare,  etc.) au fost distruse parțial sau total și nu mai pot fi utilizate. Valoarea estimată  a acestora este de 207.420 lei.

Valoarea estimativă a bunurilor distruse sau avariate, aparținând domeniului public (poduri și podețe, suprafețe din carosabilul străzilor și trotuarelor, etc) este de 120.000 lei.

 

 

30.06.2010

 


Finanțare nerambursabilă pentru sisteme deîncălzire bazate pe energie regenerabilă

Persoanele fizice pot primi finanțare nerambursabilă pentru sisteme deîncălzire bazate pe energie regenerabilă!


Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul de finanțare Programul privind instalarea sistemelor deîncălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusivînlocuirea sau completarea sistemelor clasice deîncălzire pentru persoane fizice. Cererile pot fi depuseîn perioada 1 – 31 iulie 2010, la sediul Agenției de Protecția Mediului Sălaj, iar formularul cererii poate fi descărcat de aici.

Prin Program se finanțează următoarele instalații pentruîncălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv instalații pentruînlocuirea sau completarea sistemelor clasice deîncălzire:

a) instalarea de panouri solare;

b) instalarea de pompe de căldură;

c) centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

 

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 110.000 mii lei, din care județului Sălajîi revin 1.258.322 lei.

Finanțarea se acordă după cum urmează:

a) până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

b) până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;

c) până la 6.000 lei pentru instalație de producere a energiei termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este eligibil solicitantul careîndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică careîși are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/În care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiuîn curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligații restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislației naționaleîn vigoare;

d)în activitatea desfășurată anteriorînceperii proiectului nu aîncălcat dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

(2) Nu este eligibil solicitantul care dețineîn proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care seîntocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflatăîn proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

 

Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achiziția de instalații pentru producerea de energie termică, inclusiv instalații pentruînlocuirea sau completarea sistemelor clasice deîncălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;

b) cheltuielile cu montajul și punereaîn funcțiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor șiîncercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

 

 

Mai multe informații găsiți la: http://www.afm.ro/program_casa_verde.php. De asemenea puteti descărca de aici Ghidul de finanțare al programului.


Campanie de colectare a DEEE-urilor


     Primăria municipiului Zalău și SC Ave Sălaj Ecosev SA organizează vineri,între orele 9 – 17 și sâmbătă,între orele 9 - 17,în cadrul campaniei naționale, o nouă acțiune de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice.

     Acțiunea presupune aceleași modalități de colectare ca șiîn cadrul campaniilor anterioare: deșeurile depuseîn fața casei sau a blocului, vor fi preluate gratuit de operatorul de salubrizare, și transportate la depozitul amenajatîn acest sens. în plus, atâtîn cadrul campaniei, cât șiîn afara ei, deșeurile pot fi depuse la centrul de colectare, situat pe str. Fabricii, nr. 30/A. Persoană de contact Daniel Boboș, tel. 0746143949.

     Pentru cantități mai mari de deșeuri, SC Ave Sălaj Ecoserv SA a amplasat un container specialîn Cartier S. Bărnuțiu (În zona benzinăriei Inserco).


Inceperea lucrarilor de executie la Scoala "Gheorghe Lazar"

Reabilitarea Școlii Generale „Gheorghe Lazăr” poateîncepe

 


© Primaria Municipiului Zalau