Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Noiembrie 2008


Anunt pentru vanzare bunuri imobiliare

Primaria Municipiului Zalau organizeaza licitatie pentru vanzarea imobilului Clubul Tineretului.

Vezi detalii licitatie.Anunt concurs ocupare posturi 15,17 decembrie 2008

Primaria municipiului Zalau, organizeaza concurs in zilele de 15 si 17 decembrie 2008, orele 9:00, la sediul Primariei municipiului Zalau, p-ta Iuliu Maniu, nr. 3, in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalau.


Anunt concurs  pentru postul de Sef Serviciu Administrare Baze Sportive

Bibliografie 


Anunt concurs ocupare posturi 11,15 decembrie 2008

Primaria municipiului Zalau, organizeaza concurs in zilele de 11 si 15 decembrie 2008, orele 9:00, la sediul Primariei municipiului Zalau, p-ta Iuliu Maniu, nr. 3, in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalau.

Anunt concurs ocupare posturi in data de 11 si 15 decembrie 2008

Bibliografie - referent superior - Serviciul Stare Civila

Bibliografie - consilier debutant - Biroul Tehnologia Informatiei

Bibliografie - consilier superior - Biroul Tehnologia Informatiei


Stabilirea modului de utilizare a locurilor speciale pentru afisaj electoral

DISPOZIȚIA NR 10326

din 05 noiembrie 2008

Privind stabilirea modului de  utilizare a  locurilor speciale pentru afișaj electoral de către  partidele politice, alianțele politice, alianțe electorale  În campania electorală pentru alegerea  Camerei Deputaților și Senatului din anul 2008


     Avândîn vedere:

-Procesul verbal nr.51 din 31.10.2008 al Biroului Electoral al Circumscriptiei Județene nr.33 Salaj pentru stabilirea ordiniiîn care se tipăresc numele candidaților pe buletine de vot;

-HG 264/12.03.2008 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 ;

-Legii nr.35 /13.03.2008,art.18 alin.2, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Lg.nr.67/2004,a Lg.215/2001 a administrației publice locale și a Lg.393/2004 privind Statutul aleșilor locali    

-Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale , republicată si cu modificarile ulterioare;

      în baza prevederilor art. 65 alin. 1 lit. e și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001 a administrației pubice locale,republicată:

                                                                                    DISPUN

 

Art.1.Casetele de pe panourile speciale pentru afișaj electoral din municipiul Zalău, stabilite prin Dispozitia Primarului municipiului Zalău nr.2818 din 15 octombrie 2008 se repartizează catre partidele politice, alianțele politice, alianțe electorale pentru a fi utilizate În campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului  din anul 2008, in urmatoarea ordine:

 

1. Partidul Național Liberal(PNL)                                                  caseta nr. 1    

2.Partidul Democrat Liberal (PD-L)                                               caseta nr.2

3.Partidul România Mare(PRM)                                                      caseta nr. 3

4.Alianța politică PSD-PC                                                               caseta nr.4

5.UDMR                                                                                             caseta nr.5

6.PNG-CD                                                                                         caseta nr.6

7.Asociația Macedonenilor din Romania                                         caseta nr.7

8.Uniunea Croaților din Romania                                                   caseta nr.8

9.Asociația Liga Albanezilor din Romania                                     caseta nr.9

10.Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din Romania    caseta nr.10

11.Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania                           caseta nr.11

12.Uniunea Elenă din Romania                                                      caseta nr.12

13.Forumul Democrat al Germanilor din Romania                       caseta nr.13

14.Asociația Italienilor din Romania-RO.AS.IT                            caseta nr.14

15.Uniunea Democratică a Tătarilor

            Turco-Musulmani din Romania                                          caseta nr.15

16.Uniunea Ucrainenilor din Romania                                          caseta nr.16

17.Uniunea Polonezilor din Romania                                            caseta nr.17

18.Comunitatea Rușilor Lipoveni din Romania                            caseta nr.18

19.Uniunea Sârbilor din Romania                                                  caseta nr.19

20.Federația Comunităților Evreiești din Romania                       caseta nr.20

21.Uniunea Bulgară din Banat-Romania                                       caseta nr.21

22.Uniunea Armenilor din Romania                                               caseta nr.22

23.Partida Romilor „PRO-EUROPA”                                            caseta nr.23

24.Uniunea Democrată Turcă din Romania                                   caseta nr.24

 

            *Restul casetelor ramân neutilizate, afișarea lor fiind interzisă.

 

        Art.2.Paza locurilor de afișaj electoral va fi asigurată de către Poliția Comunitară Zalăuîncepând cu data de 03.11.2008.

         Art.3. Prin prezenta se revocăîn totalitate dispozițiile nr.10309 din 3.11.2008 și 10321 din 4.11.2008.

         Art.4. Prezenta dispoziție se comunică cu:

       - Instituția Prefectului  Județului Sălaj

        -Primarul Municipiului Zalău,

        -Direcția Administrație Publică Locală

        -Poliția Comunitară Zalău,

        -D.G.ADP  Zalău

       - partidele și alianțele politice, 

         -Biroul electoral al Circumscriptiei Județene nr.33 Salaj

 

 

                          PRIMAR,                                                                                         AVIZAT

             Ing.Capilnasiu S.V.Radu                                                                              SECRETAR,

                                                                                                                             Potrovita Stelian

 


Anunt licitatie pentru inchiriere teren pentru 2 panouri publicitare

Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru inchirierea unor terenuri, proprietate publica a municipiului Zalau, in vederea amplasarii a doua panouri publicitare


Anunt organizare licitatie pentru inchiriere amplasamente pentru vanzarea florilor

Anunt privind organizarea licitatiei publice pentru inchirierea amplasamentelor destinate desfasurarii activitatii de vanzare cu amanuntul a florilor si plantelor.Anunt concurs pentru ocupare posturi

Anunt concurs

Bibliografie - posturi Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Bibliografie - posturi compartiment cadastru


© Primaria Municipiului Zalau