Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Mai 2008


Anunt privind licitatie deschisa: apartament 8, bloc SCCM

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE

 

pentru vânzarea apartamentului : 8 din blocul SCCM, Zalău, str. Dumbrava nr. 50,în vederea amenajării unor activități de prestări servicii, comerț alimentar sau nealimentar, cabinet medical sau activități conexe actului medical


·        Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:

Primăria Municipiului ZALĂU

Adresa: Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3;

Nr. telefon, fax: 260 661869; e-mail: primaria@zalausj.ro

·        Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice deschise

Licitația pentru vânzarea apatamentului  nr. 8 , bl. SCCM,  va avea loc la data de 5 iunie 2008,ora 10,în  Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

·        Date de identificare a imobilului:

Apartamentul care urmează a fi vândut este  situat  Mun. Zalău, str. Dumbrava nr. 50,   Zalău, bloc SCCM. 

La licitație pot participa persoane fizice și juridice autorizate pentru exercitarea activității cu specific de prestări sericii, comerț alimentar sau nealimentar cabinet medical sau activități conexeactului medical medical, conform legii, care intenționează achiziționarea celor două apartamente.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului contra cost,  În valoare de 200 lei și  se achită la caseria organizatorului, situată la sediul acestuia din Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, cam. 1.

Informații privind condițiile de achiziționare a caietului de sarcini precum și informații referitoare la imobilul ce face obiectul licitației se pot obține de la „Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Asociații de Proprietari. „

·        Locul și data de primire a ofertelor:

Cererile deînscriere la licitație și documentele solicitateîn caietul de sarcini vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Zalău, camera nr.4, la  Centrul de relații cu publicul pânăîn ziua anterioară desfășurării licitației, adică 4 iunie 2008, ora 1530

Mențiune:

în cazul neadjudecării la primul termen, licitația se va reluaîn termen de minim 10 zile lucrătoare, cu publicarea unui nou anunț.

 

PRIMAR,

CĂPîLNAȘIU S.V. RADU


Centrul Social de Urgenta Zalau


Proiectul „Centrul Social de Urgență Zalău”înaintat de Direcția de Asistență Socială Comunitară a fost declarat câștigătorîn sesiunea de finanțare Septembrie 2007,în cadrul programului de finanțare Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Valoarea totală a proiectului este de 851.640 lei, din care finațarea din partea Ministerului este de 730.000 lei. Finanțarea Ministerului se constituieîn 560.000 lei valoarea lucrărilor de investiții și 170.000 lei resurse umane. Contribuția locală, adică 121.640 lei, este constituită din cheltuieli de dotare si intretinere.

Prin proiectul „Centrul Social de Urgență Zalău” se vizează realizarea lucrărilor de amenajare a intregii cladiri si dotarea etajelor 1 și 2 cu mobilier și echipamente, precum și angajarea personalului specializat.

Proiectul este rezultatul eforturilor mai multor departamente din Primărie, concretizandu-se pentru prima dată, prin amenajarea Adăpostului de noapteîn anul 2005, care functioneaza la parterul acestui Centru si  are o capacitate de 25 locuri.

 Etajul 1 va fi amenajat ca adăpost temporar pentru persoane/ familii aflate temporarîntr-o situație socială dificilă (fără adăpost), fără ca aceste persoane să fie „oameni ai străzii”, avand o capacitate de 15 locuri.

 Etajul 2 va fi amenajat sub forma unui centru  de consiliere șiîndrumare, urmând a fi asigurate servicii socio-medicale, consiliere psihologică si socializare .

Etajul 3 va fi amenajat sub forma unor locuinte pentru tinerii dezinstitutionalizati, fiind dotat in intregime de Asociației ROAD Anglia, avand o capacitate de 20 locuri.

Beneficiarii  centrului de informare si consiliere vor fiîn primul rând ocupanții Centrului Social de Urgență, indiferent că sunt oameni ai străzii, tinerii dezinstuționalizați sau familiiîn dificultate, precum și  persoane sau familii aflate intr-o situatie de risc social aflate in baza de date DASC.

Echipa de implementare a proiectului este formata din personal angajat in cadrul Primariei Zalau, DASC si un  reprezentant al organizatiilor partenere, dupa cum urmeaza:

1.     Manager proiect: Onorica Abrudan – Primaria Zalau

2.     Coordonator proiect :  Mihaela Avram – DASC

3.     Asistent coordonator :  Ioana Ghila – SPSD, Primaria Zalau

4.     Responsabil financiar :  Ana Pacurar – DASC

5.     Responsabil tehnic achizitii/investitii :  Maria Brudasca – Directia tehnica,

                                                                                       Primaria  Zalau   

6.     Responsabil achizitii/investitii :  Monica Huluban – DASC

7.     Responsabil Promovare : Dorica Dan- din partea partenerilor

 

 

Se vor face angajări cu personal de specialitate care se vor alătura personalului deja existent in cadrul Adapostului de noapte, si anume: 2 asistenti sociali, 1 psiholog, 1 psihopedagog, 2 asistenți medicali, 3 supraveghetori, un ingrijitor curatenie.

In data de 15.01.2008 s-a semnat contractul de lucrari intre DASC si

SC LOTUS SA, lucrarile de amenajare urmand a fi terminate in 6 luni de la data semnarii contractului de executie.

            In perioada urmatoare finisajelor, se va proceda la achizitia bunurilor si serviciilor necesare  dotarii si utilarii CSU, apoi recrutarea, selectarea si angajarea personalului.

          Darea in functiune completa a CSU va fi la inceputul lunii noiembrie 2008, conform planificarilor din proiect.


Santier International de Solidaritate la Zalău

Santier International de Solidaritate la Zalău

în urma propunerii venite din partea Ateliers sans Frontiers din Franța și a Societății Handicapaților Zalău, Primăria a intratîntr-un parteneriat cu aceste două organizații neguvernamentale pentru realizarea proiectului Șantier internațional de solidaritate Zalău 2008.


Proiectul are două mari componente. Una contribuie laîmbunătățirea condițiilor de joacă și de manifestare a copiilor și tinerilor din Zalău, mai a ales celor cu dizabilități. Obiectivele acesteia auîn vedere amenajarea parcului de joacă din zona Sf. Vineri amplasatîn spațiul situatîn fața Centrului de Integare prin Terapie Ocupațională, coordonat de partenerul Societății Handicapaților Zalău, precum și amenajarea spațiilor de joacă, a spațiilor verzi, a unui miniteren de sportîn curtea Grădiniței nr. 1 din Zalău. Tot aici se va construi o miniscenă de teatru, se vor vopsi bordurile și gardurile. Cealaltă componentă este una importantă de natură socială ce contribuie la reintegrarea socio-profesională a unor tineri aflațiîn dificultate si care suntîn gestiunea Ateliere fără Frontiere. Alături de aceștia lucrează tineri voluntari de la liceele din Zalău.

Conceptul și instrumentul propuse și folosite de organizația Ateliere Fără Frontiere sunt șantierele de solidaritate internațională. Organizația din Franțaîn colaborare cu o organizații locale partenere dintr-o anumită comunitate realizează proiecte de reabilitare spații de joacă, terenuri de sport, dotarea cu materiale sportive, paramedicale sau informatice revalorizate prin munca persoanelor aflateîn procesul de reinserție.

Activitațile desfășurate la Zalău includ pe lângă acțiunile principale și unele sportive, cultural-artistice, precum și discuții referitoare la implicarea civică prin voluntariat sau viziteînîmprejurimile orașului, etc.

Finalitatea muncii partenerilor, desfășurată cu succes, este dată de inaugurarea oficială a spațiilor de joacă, sportive și artistice. Evenimentul va avea loc in data de 17 mai 2008.


Stabilirea ordinii de utilizare a locurilor speciale pentru afișaj electoral

DISPOZIȚIA NR.1351

Din  6 mai  2008

Privind stabilirea ordinii de  utilizare a  locurilor speciale pentru afișaj electoral de către  partidele politice, alianțele politice, alianțe electorale ,candidați independenți,în campania electorală pentru alegerea  autorităților  administrației publice locale din anul 2008


     Avândîn vedere :

-Procesul verbal nr.71 din 30.04.2008 al Biroului Electoral al Circumscriptiei nr.1 Zalau privind stabilirea numarului de ordine de pe buletine de vot,prin tragere la sorti

-HG 264/12.03.2008 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 ;

-Legii nr.35 /13.03.2008,art.18 alin.2, pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Lg.nr.67/2004,a Lg.215/2001 a administrației publice locale și a Lg.393/2004 privind Statutul aleșilor locali    

-Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale , republicată si cu modificarile ulterioare;

      în baza prevederilor art. 65 alin. 1 lit. e și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001 a administrației pubice locale,republicată:

                                                                                    DISPUN

Art.1.Se stabileste următoarea ordineîn utilizarea casetelor pe panourile speciale pentru afișaj electoral din municipiul Zalău, stabilite prin Dispozitia primarului municipiului Zalău nr.1266/18.04.2008 de catre  partidele politice, alianțele politice, alianțe electorale,candidați independenți,în campania electorală pentru  alegerea autoritățile administrației publice locale din anul 2008 , după cum urmează:

1.Uniunea Democrată Maghiară din România       caseta nr.1  si 2    *

2.Partidul Democrat Liberal                                                 caseta nr.3 si 4     *

3.Partidul România Mare                                         caseta nr. 5  si 6    *

4.Partidul Social Democrat                                      caseta nr. 7 si 8    *

 5.Partidul Național Liberal                                                 caseta nr. 9 si 10  *

6.Partidul Conservator                                              caseta nr.11 si 12  *

7.Partidul Civic Maghiar -Magyar Polgary Part     caseta nr.13 si 14 *

8.Partidul Ecologist Român                                                caseta nr.15

9.Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat    caseta nr.16 si 17  *

10.Partidul Național Democrat Creștin)                 caseta nr.18 si 19  *

11.Partidul Noua Generație Creștin-Democrat      caseta nr.20 si 21   *

12.Partidul Verde                                                    caseta nr.22

13.Uniunea Populară Social Creștină                   caseta nr.23 si 24  *

14.Partidul Inițiativa Națională                             caseta nr.25 si 26   *

15.Partidul Alianța Socialistă                                caseta nr.27 si 28  *

            16.Partida  Romilor „Pro  Europa”                       caseta nr.29

            17.Balog Călin Paul                                                 caseta nr.30

            18.Onac Alexandru                                                  caseta nr.31

            19.Ardelean Isaie                                                      caseta nr.32

* a doua caseta este atribuita  pentru candidatul la functia de presedinte de consiliu judetean 

 

            20.Lucaciu Ștefan                                                     caseta nr.33

            21.Sitaru Mihai                                                          caseta nr.34

            22.Ghiurco Ioan                                                        caseta nr.35

            23.Bara Radu Liviu                                                   caseta nr.36 

 

        Art.2.Prin prezenta se revoca in totalitate  Dispozitia primarului municipiului Zalău nr.1339/05.05.2008.

 

         Art.3 .Cu ducerea laîndeplinire a prezentei dispoziții seîncredințează Direcția Generală A.D.P. Zalău și Poliția Comunitară Zalău.

 

        Art.4.Se imputerniceste Politia Comunitara Zalău  prin prezenta sa constate contraventiile si să aplice sancțiunile prevazute de de art.103 lit i și h din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale ,rep.si cu modificarile ulterioare.

 

     Art.5.Prezenta dispoziție se comunică cu:

       - Instituția Prefectului  Județului Sălaj

        -Primarul Municipiului Zalău,

        -Direcția Administrație Publică Locală

        -Poliția Comunitară Zalău,

        -D.G.ADP  Zalău

       - partidele  politice,  candidati  independenti.

          -Biroul electoral de Circumscriptie Municipal  Zalau.

  

 

 

                                        PRIMAR,                                                  AVIZAT

                            ing.Capilnasiu S.V.Radu                                     SECRETAR,

                                                                                                    Potrovita Stelian

 

© Primaria Municipiului Zalau