Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Aprilie 2008


Anunt privind practica studentilor in Primaria Zalau

ANUNT  PRIVIND PRACTICA STUDENTILOR îN CADRUL  PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ZALĂU

 


întrucÎt conform Legii nr.258/19.07.2007 privind practica elevilor și studenților  „ Practica elevilor și studenților se organizează și se desfășoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenții, după caz,încheiatăîntre organizator( instituția deînvățămÎnt) și partenerul de practică ( instituția unde se desfășoară practica) „si dat fiind faptul ca până la această dată instituția noastră nu a fost contactată de  toate institutiile de  ÎnvățămÎnt pentru semnarea unei convenții nu avem posibilitatea legală  să organizăm la nivelul instituției noastre stagiul de practică pentru studenti .

                  Cu toate acestea ,dacă acest aspect va fi reglementat,în sensul că va fiîncheiată o asemenea convenție , ne manifestăm disponibilitatea de a vă asigura efectuarea practiciiîn instituția noastră.


Anunt pentru vânzarea apartamentului nr. 8 din blocul SCCM

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE

pentru vânzarea apartamentului : 8 din blocul SCCM,

Zalău, str. Dumbrava nr. 50,în vederea amenajării unor activități de prestări sericii, comerț alimentar sau nealimentar cabinet medical sau activități conexe actului medical


·        Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația:

Primăria Municipiului ZALĂU

Adresa: Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3;

Nr. telefon, fax: 260 661869; e-mail: primaria@zalausj.ro

·        Data, ora și locul de desfășurare a licitației publice deschise

Licitația pentru vânzarea apatamentului  nr. 8 , bl. SCCM,  va avea loc la data de 14 mai 2008,ora 10,în  Sala Mică a Primăriei Municipiului Zalău.

·        Date de identificare a imobilului:

Apartamentul care urmează a fi vândut este  situat  Mun. Zalău, str. Dumbrava nr. 50,   Zalău, bloc SCCM. 

La licitație pot participa persoane fizice și juridice autorizate pentru exercitarea activității cu specific de prestări sericii, comerț alimentar sau nealimentar cabinet medical sau activități conexeactului medical medical, conform legii, care intenționează achiziționarea celor două apartamente.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului contra cost,  În valoare de 200 lei și  se achită la caseria organizatorului, situată la sediul acestuia din Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.3, cam. 1.

Informații privind condițiile de achiziționare a caietului de sarcini precum și informații referitoare la imobilul ce face obiectul licitației se pot obține de la „Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Asociații de Proprietari. „

·        Locul și data de primire a ofertelor:

Cererile deînscriere la licitație și documentele solicitateîn caietul de sarcini vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Zalău, camera nr.4, la  Centrul de relații cu publicul pânăîn ziua anterioară desfășurării licitației, adică 13 mai 2008, ora 1530

Mențiune:

în cazul neadjudecării la primul termen, licitația se va reluaîn termen de minim 10 zile lucrătoare, cu publicarea unui nou anunț.

 

PRIMAR,

CĂPîLNAȘIU S.V. RADU

 


Locuri pentru afisaj electoral campania electorala 2008

Dispozitia primarului privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce vor fi utilizate in campania electorala din anul 2008.


Direcționează 2% din impozitul tău pe venit pentru parcurile de joacă din Zalău

Primăria Municipiului Zalăuîmpreună cu Asociația Centrul de Voluntariat Zalău a demarat campania 2 %, campanie de strângere de fonduri pentru amenajarea de locuri de joacă pentru copii.
Cei care doresc să ni se alătureîn demersul nostru găsesc alăturat un formular 230 care trebuie completat cu datele de identificare, semnat și datat. Formularul poate fi depus la Primăria Municipiului Zalău, la camera 4 sau la camera 35, până la data de 15 mai 2008. Formularul se mai găsește gratuit la Primăria Municipiului Zalău, persoană de contact Ioana Ghila, tel. 610550, int. 217, camera 35 sau la camera 4 sau se poate solicita prin e-mail ghilaioana@zalausj.ro. Pe acestă cale dorim să mulțumim,încă o dată, tuturor celor care s-au alăturat nouăîn demersul de amenajare de noi locuri de joacă pentru copiiiîn campaniile pe care le-am demaratîn anii precedenți. Vă așteptăm și anul acesta să ne fiți alături. Din banii strânșiîn campania derulatăîn anul 2007, vom amenaja un parc de joacă.


Programul Național de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Guvernul României și-a asumat un rol importantîn dezvoltarea unui cadru care să faciliteze  reabilitarea termică a clădirilor, astfel, Statul pune la dispoziție resurse financiare importante prin Programul Național de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

 în acest sens, Primarul Municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu, invită la discuții administratorii / președinții asociațiilor de proprietari, alte persoane interesate – cetățeni ai municipiului Zalău,  pentru declanșarea acțiunii de modernizare termo-energetică a fondului existent de locuințe. întâlnirea va avea loc la Primăria Municipiului Zalău, Sala Avram Iancu,în data de 17.04.2008, la ora 12, cu participarea specialiștilor din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice și Locuințelor.

            Cei care doresc să beneficieze de finanțare prin intermediul acestui program, vor primi toate informațiile necesare cu această ocazie.


CONSULTARE PUBLICA, STAREA MUNICIPIULUI ZALAU

"Stimate domnule/doamnă,
Primăria Municipiului Zalău a demarat un amplu proces de consultare publică cu privire la starea municipiului Zalău. Scopul consultării este de a implica populația municipiului Zalăuîn elaborarea strategiei locale și a unor planuri integrate de dezvoltare urbană necesare accesării de fonduri nerambursabileîn special prin Programul Operațional Regional.


Opinia dumneavoastrăîn calitate de cetățean al municipiului Zalău poate influența deciziile cu privire la proiectele ce vor fi dezvoltateîn următorii aniîn municipiul Zalău. Vă rugăm să fiți cât mai concret, atunci cand completati CHESTIONARUL.După completare, vă rugăm să returnați chestionarul la Sediul Primăriei Municipiului Zalău, cam. 4 sau cam. 35, prin fax 0260 661869 sau prin email rbutcovan@zalausj.ro."

© Primaria Municipiului Zalau