Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: August 2007


Anunt concurs ocupare posturi

A N U N Ț

 

Primăria municipiului Zalău, organizează concursîn zilele de 26 și 27 septembrie 2007, orele 9,00, la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3,în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, astfel:

 

I. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Biroul Centrul de relații cu publicul, informații publice - Bibliografie

-1 post referent clasa III grad superior tr.3

Condiții specifice:

-studii medii cu diplomă de bacalaureat

-vechimeaîn muncă de minim 9 ani

-curs de programare-operare pe calculator

-abilitățiîn comunicare

 

Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură - Bibliografie

-1 post inspector clasa I grad asistent tr.3

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul agronomie, geodezie, cadastru

-vechimeaîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

-1 post inspector clasa I debutant

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul agronomie, geodezie, cadastru

-cunoștințe operare pe calculator

 

II.SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE - Bibliografie

-1 post consilier clasa I debutant 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul economic

-cunoștințe operare pe calculator

-1 post consilier juridic clasa I debutant 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul juridic

-cunoștințe operare pe calculator

 

III.BIROUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - Bibliografie

-1 post consilier clasa I debutant 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licențăîn domeniul informaticii, matematică-informatică

-cunoștințe programare pe calculator

 

IV.DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ PERSOANE - Bibliografie

-1 post consilier clasa I grad principal tr.3 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent și studii postuniversitareîn informatică

-vechimeaîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

Condiții generale:

-candidații trebuie săîndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

            Dosarele deînscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3, camera 5A, pÎnă la data de 14 septembrie 2007, orele 13,oo.

            Concursul va consta din probă scrisă și interviu.

Relații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului, bibliografia și actele necesare pentruînscriere la concurs, sunt afișate la Sediul Primăriei municipiului Zalău și pe pagina de internet a primăriei www.zalausj.ro.

 

 

 

Primăria municipiului Zalău, organizează concursîn zilele de 03 și 04 octombrie 2007, orele 9,00, la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3,în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, astfel:

 

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul financiar contabilitate

            -1 post consilier clasa I grad principal tr.3  - Bibliografie

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul economic

-vechimeaîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani

-cunoștințe operare pe calculator

 

-1 post consilier clasa I grad asistent tr.3 - Bibliografie

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul economic

-vechimeaîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an

-cunoștințe operare pe calculator

 

 

II. ARHITECT ȘEF - Bibliografie

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

-1 post consilier clasa I grad asistent tr.3 Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul arhitectură, construcții civile, industriale și agricole, construcții drumuri, poduri, instalații 

-vechimeaîn specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an

-cunoștințe operare pe calculator

 

-1 post consilier clasa I debutant 

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul arhitectură, construcții civile, industriale și agricole, construcții drumuri, poduri, instalații 

-cunoștințe operare pe calculator

 

 

 

 

Compartimentul aviz unic, disciplinaîn construcții

-1 post consilier clasa I debutant  - Bibliografie

Condiții specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul arhitectură, construcții civile, industriale și agricole, construcții drumuri, poduri, instalații 

-cunoștințe operare pe calculator

 

Compartimentul cadastru

-2 posturi de referent de specialitate clasa II debutant  - Bibliografie

Condiții specifice:

-studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentîn domeniul geodezie, topografie, cadastru 

-cunoștințe operare pe calculator

 

 

Condiții generale:

-candidații trebuie săîndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

            Dosarele deînscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.3, camera 5A, pÎnă la data de 23 septembrie 2007, orele 13,oo.

            Concursul va consta din probă scrisă și interviu.

            Relații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului, bibliografia și actele necesare pentruînscriere la concurs, sunt afișate la Sediul Primăriei municipiului Zalău și pe pagina de internet a primăriei www.zalausj.ro.

 

   

 

      PRIMAR,                                                             SECRETAR,

        CĂPîLNAȘIU S.V.RADU                                 POTROVIȚĂ STELIAN


© Primaria Municipiului Zalau