Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Mai 2007


Somatie Ianchis Vasile

SOMATIE IANCHIS VASILE


ANUNȚ VÂNZARE BUNURI MOBILE

Dosar de executare nr.6353/2007

Nr. 20009 din 07.05.2007
                                         
ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA

                                             PENTRU BUNURI MOBILE

 


       în baza art. 158, alin. (1), din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut căîn ziua de 18 MAI 2007 ora 10, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, str. P-ța iuliu Maniu, nr.3, se va vinde prin licitație publică  următorul bun mobil, proprietate a debitorului2) SC ANADUO SRL cu domiciliul fiscalîn localitatea Zalău, Str. Torentului  nr.6, Bl. T4, Ap.13, Cod Identificare Fiscală3) 15021664. Bunul mobil care face obiectul licitației este situatîn Zalău, str. Simion Bărnuțiu, Nr.42, lângă Bl. SB 26.

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)

Prețul de evaluare sau

de pornire a licițatiei, exclusiv TVA

1. Chioșc Aluminiu - 1 buc.

3500

     

      în legătură cu bunul mobil sechestrat, debitorul SC ANADUO S.R.L. menționează că nu există drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane.

     Menționăm că este prima licitație organizată pentru vânzarea acestui bun.

     Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun săînștiințeze despre aceasta organul de executare,înainte de data stabilită pentru vânzare.

     Cei interesațiîn cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte pânăîn ziua precedentă termenului de vânzare prin licitație, respectiv până la data de 17 MAI 2007 ora 15, următoarele documente:

-         dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (plata se va faceîn contul IBAN RO76TREZ5615006XXX000186);

-         certificatul fiscal emis de către creditorii fiscali, din care să rezulte plata la zi a tuturor obligațiilor fiscale;

-         copie după actul de identitate pentru cumpărătorii persoane fizice;

-         copie după certificatul deînregistrare eliberat de Oficiul pentru Registrul Comerțului pentru cumpărătorii persoane juridice.

    împotriva prezentuluiînscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință,în conformitate cu prevederile art.169-170 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0260/610550, int.128 sau 131.

 

 

PRIMAR,

Ing. S.V. Radu CăpÎlnașiu

 

 

DE/SIIPJ/MV-3 EX


Europa mai aproape de noi !

Europa mai aproape de noi!

Primaria Municipiului Zalau, Prefectura Judetului Salaj si Consiliul Judetean Salaj, va invita in data de 9 mai incepand cu ora 17.00, in Piata 1 decembrie 1918 pentru a sarbatori impreuna Ziua Europei. Vor fi concerte de fanfara si muzica populara, concurs de torturi, expozitie de afise cu teme europene si alte suprize.

Va asteptam!

 Invitatie de participare

Municipiul Zalau organizeaza selectie pentru achizitionarea de servicii financiare.Pentru mai multe detalii,  AICI
De asemenea, pentru mai multe amanunte, consultati HCL107 de pe pagina primariei, sectiunea Hotaririle Consiliului Local sau folositi link-ul: http://www.zalausj.ro/cms/hotarari.php.photo - EMOTIE: Concurs de fotografie pentru liceeni

photo - EMOTIE Concurs de fotografie pentru liceeni

© Primaria Municipiului Zalau