Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Septembrie 2006


Concluziile ultimului Raport de Monitorizare emis de Comisia Europeana privind pregatirea Romaniei de a deveni stat membru al Uniunii Europene.

Concluzii


Cereri acordare subventii constr. locuinte

Directia Adm.Pb.Locala
Nr.33.302 din 01.09.2006

REFERAT
Baza legala :OUG 51/2006
                  Ordin 1373/1413/2006
            Prin OUG nr. 51 din 28.06.2006 s-a aprobat programul național privind  sprijinirea construirii de locuințe  proprietate  personală iar prin Ordinul nr. 1373/1413 al Min. Transporturilor ,Constructiilor si Turismului  și al Min. Administrației și Internelor s-au  aprobat Normelel Metodologice de aplicare  a acestui program național.

            Acest act normativ, așa cum rezultă din nota de fundamentare, a fost elaborat pentru diminuarea presiunii asupra bugetului de stat, cheltuirea eficientă a banilor publici precum și dirijarea acestor sumeîn special către persoanele a căror stare locativă  se degradează cu celeritate.  Acest  program, de asemenea, vine să susțină efortul  bugetar de reconstruire a caselor distruseîn urma inundațiilor produse în anul 2006.

 REGLEMENTARE
 

            1. Acest program  național se aplică doar pentru  construcțiile  de locuințe ce se realizează  prin credite  ipotecare și care  se contractează după intrareaîn   vigoare  a    O.G. 51/2006. ( 25.08.2006).

            2.Sprijinul Statului constăîn acordarea unei subvenții de la bugetul de stat,în cuantum de 20% din prețul pe mp construit al locuinței,în limita prevederilor bugetare șiîn limita a maxim 81 mp arie desfășurată construită.

            Subvenția care se acordăîn condițiile prezentului program se va raporta la costul pe mp arie desfășurată construită, stabilit potrivit datelor din contractul de construire a locuinței, dar nu mai mult decât o limită de cost stabilită periodic prin hotărâre a Guvernului,în funcție de evoluția prețurilorîn construcții, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

    în stabilirea cuantumului subvenției se iaîn calcul aria desfășurată construită stabilită potrivit datelor din proiectul de execuție al lucrărilor de construcție. în cazulîn care aria desfășurată construită, stabilită pe baza datelor din proiectul de execuție al lucrărilor de construcție, depășește limita maximă prevăzută la art. 1 alin. (1),în stabilirea cuantumului subvenției se iauîn calcul 81 mp.

    în aria desfășurată construită nu se cuprind garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum și anexele gospodărești nelegate structural de clădire.

 A.            BENEFICIARII 

Numai persoanele fizice care auîncheiat un contract de construire a unei locuințe prin credit ipotecar, după intrareaîn vigoare a OG 51/2006, adică după data de 25.08.2006, și care se găsescîn situațiile de mai jos:

  a) tineri căsătoriți care la data contractării locuinței au fiecare vârsta de până la 35 de ani;

    b) persoane sau familii rămase fără adăpostîn urma avarierii grave sau distrugerii locuințelor proprii, datorită unor calamități naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați;

    c) persoane și familii evacuate din locuințe situateîn construcții expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundațiile;

    d) persoane sau familii evacuate și chiriașii din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari a imobilelor trecuteîn proprietatea statului.

    (2) Subvenția prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari, pentru plata ratelor la creditul ipotecar contractat.

    (3) Cuantumul subvenției nu poate depăși valoarea creditului ipotecar contractat.

 B.            CONDIȚII DE ACORDARE 
·        Trebuiescîndeplinite cumulativ urmatoarele criterii :

            a) titularul contractului de construire a locuinței, respectiv membrii familiei acestuia - soț/soție și/sau copii aflațiînîntreținerea acestuia, nu au deținut și nu dețin o locuințăîn proprietate și nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință;

    b) este prima locuință pe care o construiesc prin credit ipotecar;

    c) dețin un drept real asupra terenului pe care se realizează construcția;

    d) construcția locuinței se realizează prin antreprenori specializați.

    (2) Sunt exceptate de laîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) categoriile de persoane prevăzute la lit. b) și c), numaiîn cazul când titularul contractului de construire a locuinței, respectiv membrii familiei acestuia - soț/soție și/sau copii aflațiînîntreținerea acestuia, nu deținîn proprietate o altă locuință decât cea afectatăîn urma unor calamități naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovați, respectiv decât cea din care sunt evacuați.

C.            DEPUNEREA CERERILOR

         Cererile de subvenție se adresează consiliilor localeîn razaîn care se situează terenul pe care se construiește  locuința.  
     Consiliile locale au obligația de a da publicității un anunț privind locul de primire al cererilor și actele justificative necesare.
        Cererile se depun de regulăînainte deîncheierea contractului deîmprumut cu băncile care acordă credite ipotecare.
        ACTE JUSTIFICATIVE ce se anexează la cererea de acordare a subvenției sunt prevazute la art.1 alin3 lit a-h Norme metodologice aprobate prin Ordinul 1373/1413/2006

D.            ATRIBUȚIILE CONSILIILOR LOCALE

·        Prin hotărâre a Consiliului Local  se va stabili o comisie  formată din 5-9 membri din rândul consilierilor locali și personalului aparatului de specialitate al Primăriei  care vor analiza cererile.

·        Comisia va analiza lunar,în primele 5 (cinci) zile ale lunii,  cererile  depuseîn  luna anterioară.

·         După analizarea cererilor depuseîn luna anteriaoră, șiîn același termen de 5 zile, comisia vaîntocmi și afișa listele nominale cu solicitanții  declarați eligibili  și neeligibili.

·        ELIGIBILE – sunt persoanele fizice careîndeplinesc cumulativ toate condițiile din program.

·        în termen de 7 zile de la afișarea listelor cu persoanele eligibile și neeligibile, persoanele nemulțumite pot depune contestație cu privire la stabilirea dreptului la subvenție. Contestațiile se analizează și se soluționează  de consiliile locale prin hotărâre,în termen de maxim 30 de zile de la data expirării celor 7 zile de depunere a contestațiilor, aprobând astfel listele nominale.

 Dezbatere publica

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

cu sediul in Zalau, Piata Iuliu Maniu nr.3,

 

titular al planului Plan Urbanistic Zonal ,,Parc Industrial Zalau Vest’’, anunta publicul interesat asupra dezbaterii publice a proiectului de plan si a raportului de mediu, in vederea obtinerii avizului de mediu. Dezbaterea publica va avea loc in data de 21.09.2006, ora 15, la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Salaj, Zalau, str.Parcului nr.2.

La dezbaterea publica vor participa reprezentanti ai :Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj, Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Salaj, Primaria Municipiului Zalau, Directia de Sanatate Publica a Judetului Salaj, Sistemul de Gospodarire a Apelor Salaj.

Ultima varianta a proiectului de plan si raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj, Zalau, str.Parcului nr.2, tel.0260/662619, in zilele de luni vineri, orele 9-15.

 

Primar,

Ing. Capilnasiu S.V. Radu

 

 

  anunt de incadrare privind Planul Urbanistic Zonal –Zona Rezidentiala Merilor, ansamblu de locuinte –Municipiul Zalau.

          ,,AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunta publicul interesat despre decizia initiala a etapei de incadrare privind Planul Urbanistic Zonal –Zona Rezidentiala Merilor, ansamblu de locuinte –Municipiul Zalau. Titular: Primaria municipiului Zalau.

            Avand in vedere prevederile HG nr.1076/2004, privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe si hotararea Comitetului Special Constituit din data de 27.07.2006 s-a stabilit ca proiectul Planul Urbanistic Zonal-Zona Rezidentiala Merilor, ansamblu de locuinte -Municipiul Zalau, nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

            Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, fax 0264 -412914,     e-mail:autorizari@arpmv6.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 900 – 1600 in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.’’

 

 

Primar,

Ing. Capilnasiu S.V. Radu

 

            ,,AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunta publicul interesat despre decizia finala a etapei de incadrare privind Planul Urbanistic Zonal –Zona Rezidentiala Merilor, ansamblu de locuinte –Municipiul Zalau, titular Primaria municipiului Zalau: planul nu necesita evaluare de mediu.

            Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

           

 

Primar,

Ing. Capilnasiu S.V. Radu

 Regulament de alimentare cu apa potabila si canalizare conform HGR-1591/2002

Regulament de alimentare cu apa potabila si canalizare conform HGR-1591/2002

© Primaria Municipiului Zalau