Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Aprilie 2006


Anunt pentru ocupare de posturi

Anunt pentru ocupare de posturi Serviciul Patrimoniu, Asociatii de Proprietari


Anunt de participare la licitatie

Anunt de participare la licitatie deschisa de achizitie publica de servicii

 


1. Primăria municipiului Zalău, CF 4291786

Adresa: Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr.3, jud. Sălaj

Tel. 0260-610550; fax: 0260-661869, e-mail: primaria@zalausj.ro

2. a) Procedura aplicată: licitație deschisă.

b) Contract de prestări servicii: Serviciul public de salubrizare, respectiv activitatea de dezinsecție și deratizare a municipiului Zalău.

3. a) Locul de prestare a serviciului : Domeniul public și privat al statului, din municipiului Zalău.

b) Categoria serviciului ce se va achiziționa și descrierea acestuia: codul CPSA 7470.11 – Servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție.

c) Ofertanții vor depune ofertă completă pentruîntreaga gamă de activități solicitate.

4. Durata sau termenul limită de prestare a serviciului:

- cel mult 15 zile de la Începerea acțiunii.

5. a) Documentația necesară elaborării ofertelor se va putea obține direct de la Primăria municipiului Zalău, camera 1 (caserie),începând cu data de 26.04.2006.

b) Costul unui exemplar din documentație este de 100 lei și se va achita la casieria Primăriei Municipiului Zalău – camera 1.

c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5 zile calendaristiceînainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

6. a) Data limită pentru depunerea ofertelor este: 08.05.2006, ora 09.00.

b) Oferta se va depune la Primăria municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr.3, registratură, camera 4.

c) Oferta trebuie redactatăîn limba română.

7. a) La deschiderea ofertelor se va prezentaîmputernicitul legal al ofertantului, cu drept de semnătură.

b) Deschiderea ofertelor va avea locîn data de 08.05.2006, ora 10.00,în sala mică de ședințe a Primăriei municipiului Zalău.

8. Garanția de participare este de 2.000 lei ( scrisoare de garanție bancară sau ordin de platăîn contul RO24TREZ56121160250XXXXX Trezoreria Zalău)

9. Modalități de finanțare și plată:

- bugetul local;

- plata se face conform normelor legale și a contractului de execuție.

10. Forma juridicăîn care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanți cărora (dacă este cazul) li se atribuie contractul de prestări servicii: conform normelor legale și instrucțiunilor pentru ofertanți.

11. Informații privind condițiile de eligibilitate precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și la cea economico-financiară, se găsescîn documentația de licitație.

- experiență similară: minim 3 contracte de prestări serviciiîn execuția lucrărilor de deratizare și dezinsecțieîn orașe cu o populație mai mare de 60 mii locuitori.

- cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: minim 1.400.000 lei.

12. Perioada pentru care ofertantul trebuie saîși mențină oferta valabilă, este de 60 zile.

13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii, este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

14. Data transmiterii anunțului de participare către R.A. „ Monitorul Oficial " este 13.04.2006.

Anunțul este publicatîn Monitorul Oficial partea a VI – achiziții publice, nr.78 din data de 18 aprilie 2006;

 

 

PRIMAR,

ing. CăpÎlnașiu S.V. Radu


Facilitati oferite tinerilor fermieri prin Programul SAPARD


In cadrul masurii 3.1. „Investitii in exploatatiile agricole" se pot realiza investitii in ferme vegetale si ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor. In cadrul acestei masuri, tinerii fermieri pot obtine anumite facilitati daca sunt constituiti in persoane fizice autorizate sau asociatii familiale. Astfel pentru proiectele promovate de tineri creste cofinantarea publica (Contributia Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei) dupa cum urmeaza:

  • Pentru proiecte realizate de persoane pana in 40 de ani:

   • Contributia publica creste de 45%

   • Contributia privata scade la 45%

  • Pentru proiecte realizate in zonele montane:

   • Contributia publica creste la 60%

   • Contributia privata scade la 40%

Pentru proiecte realizate in zonele montane de persoane pana in 40 de ani:

  • Contributia publica creste la 65%

  • Contributia pirvata scade la 35%

Pentru toate celelalte proiecte contributia publica si cea privata nu se modifica ramanand la 50%.


Ajuta-ti copilul sa creasca frumos!! Campanie initiata de Primaria Municipiului Zalau!

Directioneaza 2% din impozitul tau pe profit pentru parcurile de joaca din Zalau. Ce trebuie sa faci?
Completeaza datele Asociatiei "Centrului de Voluntariat Zalau" pe declaratia 230 sau 200 in functie de sursa de venit:

- Denumire organizatie: Asociatia Centrul de Voluntariat Zalau
- Codul de identificare fiscala (codul fiscal): 14839020
- Contul organizatiei in format IBAN: RO75RNCB0214028145540001, BCR Zalau

Formularul de gaseste gratuit la:

- Primaria Municipiului Zalau, persoana de contact Ioana Culic, tel. 610550, int. 153 sau 144, camera 24.
- Directia Generala a Finantelor Publice Salaj, persoana de contact Danut Longodor, tel. 660404, camera 12
sau actionand link-ul de mai jos pentru download.

Informatii suplimentare la tel. 0744707317, Alin Prunean, Asociatia "Centrul de Voluntariat Zalau"

Instructiuni de completare
FormularCampania de Evaluare a Impactului Asupra Mediului-Martie 2006

Campania de Evaluare a Impactului Asupra Mediului-Martie 2006

© Primaria Municipiului Zalau