Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Ianuarie 2006


Fisa de evaluare a implementarii legii 52/2003 in anul 2005

Fisa de evaluare


Criteriile de acces si ierarhizare pentru locuintele ANL

" Primaria Municipiului Zalau anunta intentia actualizarii listei de prioritati privind beneficiarii de locuinte ANL, conform HG 962/2001,  a Legii 152/1998 respectiv a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Zalau nr.348/21.12.2005 sens in care persoanele interesate vor depune la sediul Primariei, camera 4- Centrul de Relatii cu Publicul cereri Insotite de urmatoarele acte doveditoare privind Indeplinirea criteriilor de repartizare in vederea stabilirii punctajului final.
            In acest sens toate persoanele care au depus cereri precum si cele care intentioneaza solicitarea unei locuinte ANL vor prezenta urmatoarele documente:
ACTE  NECESARE IN VEDEREA  DEPUNERII CERERILOR PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR ANL

 A.     DOVADA CRITERIILOR DE ACCES

1.      Copie autentificata la un notar public de pe actul de nastere si/sau de pe actul de identitate al solicitantului (titularul cererii).

2.      Declaratii autentificate la un notar public ale titularului cererii si dupa caz ale sotiei/sotului, si ale celorlalti membrii majori din familia titularului precum ca nu detine si nu a detinut o altta locuinta in proprietate si ca nu sunt beneficiarii unei alte locuinte pentru tineri, destinata inchirierii.

Nota: Restrictia nu are in vedere locuintele instrainate in urma unui act de partaj sau locuintele preluate in mod abuziv de stat.

3. Adeverinta de la locul de munca  insotita de copie de pe carnetul de munca completat la zi din care sa rezulte ca isi desfasoara activitatea in Municipiul  Zalau.

B.           DOVADA CRITERIILOR DE IERARHIZARE

1.      Situatia locativa actuala

-copia contractului de inchiriere daca titularul este chirias sau declaratia autentificata a persoanei care tolereaza titularul cererii intr-un spatiu locativ

-extras CF de informare pentru locuinta in care titularul locuieste

2.  Starea civila

            - copie autentificta a certificatului de casatorie pentru titularul casatorit

-copie autentificata dupa certificatul de nastere ale copiilor si/sau declaratie autentica privind persoanele (altele decat copii) aflate in intretinerea titularului

3.      Starea de sanatate actuala:

-xerocopie  a certificatului de incadrare in gr. I  handicap sau a deciziei de incadrare in gr.I de boaa a titularului, membrilor familiei sau a persoanelor aflate in intretinere

4.      Nivelul  studiilor(titular cerere):

-copie autentificata a diplomelor care atesta studiile absolvite si /sau pregatirea profesionala

5.      Situatiile locative sau sociale deosebite:

-dovada provenientei tinerilor din case de ocrotire sociala

-dovada adoptiei sau a derularii procedurii de adoptie de catre titular

-dovada  evacuarii  din case nationalizate 

            Cererile insotite de documentele prezentate mai sus se vor depune pana cel tarziu la data de 28.02.2006.

            Nota: Criteriile de ierarhizare privind punctajul ce se acorda solicitantilor, anexa la HCL 384/21.12.2005 sunt aflate la sediul Primariei Municipiului Zalau.

    Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza sa fie finalizate In cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate Inchirierii.

     NOTA:

    - Lista de prioritati se stabileste anual.

    - Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor prevazute la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

 


© Primaria Municipiului Zalau