Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
August 2014
Iulie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Iunie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Octombrie 2005


Noul site al Primariei Municipiului Zalau

Noul site al Primariei Municipiului Zalau s-a lansat online la sfarsitul lui octombrie.

Site-ul prezinta municipiul Zalau si administratia locala intr-o structura noua cu un layout si design modern si functional care aduce in plus cateva sectiuni noi. Sectiunile existente in vechiul site au fost actualizate si adaugite cu noi informatii si grafice..

Site-ul se afla in probe deci daca pe unele pagini sunt anumite lipsuri acestea urmeaza sa fie finalizate in scurt timp.Procedura de evaluare a impactului pentru proiecte publice private asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului este o procedură prin care se evaluează potenţialele efecte negative pe care un proiect, public sau privat, le poate avea asupra mediului.
Această evaluare identifică de asemenea, şi măsurile de diminuare sau compensare a efectelor negative asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului a fost introdusăîlegislaţia româamp;#259;îvederea alinierii prevederilor sale la dispoziţiile legislaţiei internaţionale şi comunitare.
Legislaţia naţională prevede că evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată câmai devreme posibil, aşaîâ pe de o parte, să existe toate premizele că nu se vor irosi materiale şi de timp pentru proiectarea unei activităţi, iar pe de altă parte, informaţiile despre proiect pe care titularul acestuia le poate furniza autorităţilor competente să fie suficiente pentru realizarea evaluării impactului asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează pentru anumite proiecte, prevăzute de legislaţiaîvigoare, din domeniile: agricultură, industria extractivă a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui şi turbei, industria energetică, producerea şi prelucrarea metalelor, industria materialelor minerale de construcţii, industria chimică şi petrochimică, industria lemnului şi a hâiei, proiecte de infrastructură, precum şi proiecte din domeniul managementului apei şi al deşeurilor.
Publicul are un rol importantîprocesul de luare a deciziilor cu privire la aprobarea, din punct de vedere al mediului, a realizării unor proiecte/investiţii, fie ele publice sau private.
Acestaîeamnă că opiniile, propunerile şi comentariile publicului trebuie să fie luateîconsiderare de către autorităţile publice de protecţie a mediului atunci câ se proiectează, de exemplu, un drum nou sau o groapă de deşeuri.
Pentru a-şi putea exprima opiniile şi a formula comentarii şi propuneriîcunoştinţă de cauză, publicul este informat şi i se pune la dispoziţie,îvederea consultării, documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului.
Titularul proiectului este obligat să informeze prin anunţ public:

  • Intenţia de realizare a proiectului;

  • Dacă proiectul este supus sau nu evaluării impactului asupra mediului;

  • Data, ora şi locul dezbaterii publice a proiectului;

  • Decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului cu privire la proiect.

Publicul are la dispoziţie 30 de zile lucrătoare, de la data publicării anunţului, pentru a consulta documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului.
Dezbaterea publică are drept scop prezentarea proiectului şi a documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului şi oferă răspunsuri problemelor ridicate de către public atâÎintea dezbaterii publice, câşiîtimpul acesteia.
Dezbaterea publică este condusă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi este deschisă participării cetăţenilor, ONG-urilor activeîdomeniul protecţiei mediului, mass-mediei, titularului proiectului, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor instituţii şi grupuri de interes public.
Atâautoritatea competentă pentru protecţia mediului câşi titularul de proiect au obligaţia să analizeze propunerile/observaţiile publicului şi să iaîconsiderare,îprocesul decizional de mediu, pe cele care sunt justificate.
Prin participarea sa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, publicul are următoarele avantaje:

  • O mai bună alegere a problemelor de protecţia mediului şi a dezvoltării durabile;

  • Oîamp;#355;elegere mai bună a procesului decizional şi a considerentelor de luare a unei anumite decizii de către autorităţile publice;

  • Posibilitatea de a cunoaşte riscurile la care este expus;

  • Posibilitatea de a face comentarii şi recomandări privind aspectele tehnice sau netehnice ale unui proiect şi de a-şi prezenta propria atitudine/opinie faţă de acesta;

  • Acceptarea cu mai multă uşurinţă a schimbărilor ce urmează a se produceîzonă, fiind părtaş la tot procesul decizional;

  • Un sentiment mai puternic de apartenenţă la comunitatea locală şi responsabilitate comună pentru problemele de interes public.

© Primaria Municipiului Zalau