Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Iunie 2019

Fonduri europene și guvernamentale pentru Zalău


        Azi, 28 iunie 2019, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, primarul municipiului Zalău Ionel Ciunt, prezent la București, a semnat două contracte de finanțare.

        Unul dintre proiecte este ”Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023” – în cadrul căruia Str. Simion Bărnuțiu va fi reabilitată din fonduri europene, iar cel de-al doilea este cu privire la obiectivul de investiții “Transformare imobil bloc Silvania – Astralis în bloc de locuințe sociale, din municipiul Zalău”, cu finanțare din fonduri guvernamentale.

        Scopul proiectului ”Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023” - pentru Str. Simion Bărnuțiu este reducerea emisiilor de carbon în municipiu, provenite de la transportul rutier și creșterea numărului de bicicliști și pietoni.

        Pe Str. Simion Bărnuțiu se vor reabilita și extinde trotuarele, sistemul de canalizare pluvială, stațiile de autobuz (9 stații), va fi amenajată o pistă de biciclete, iar pe o distanță de 1,4 km se va amenaja, pe un singur sens, un traseu dedicat autobuzelor transportului public.

        Valoarea totală a acestui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile este de 59,71 milioane lei, din care fonduri atrase în valoare de 54,69 milioane lei.

        În cadrul proiectului de transformare a imobilului bloc Silvania – Astralis în bloc de locuințe sociale, principalele lucrări constau în recompartimentarea corespunzătoare a spațiilor în vederea realizării locuințelor sociale (16 apartamente) cu una sau două camere, reabilitarea fațadelor prin aplicarea unui sistem termoizolant, refacerea în totalitate a instalațiilor electrice, sanitare și termice, realizarea instalației interioare de gaz și racordarea la utilități, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.Valoarea lucrărilor este de 1.474.179, 67 lei.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău a ajuns la final


Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău”, SMIS 117921, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocurilor de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 88 apartamente.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; închiderea balcoanelor sau a logiilor și înlocuirea tâmplăriei neperformante cu una performantă energetic, inclusiv a acceselor în interiorul blocurilor și pe casa scării, după caz; închiderea balcoanelor de la ultimul nivel cu panouri termoizolante; termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul acoperișului tip terasă și termizolarea acestuia în situația existenței șarpantei cu termosistem de 20 cm; Alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică au fost cele de reparare a șarpantei, după caz și a sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; refacerea canalelor de ventilație în apartamente; realizarea de rampe de acces, etc. Durata lucrărilor a fost de cca 17 luni.

Beneficiile proprietarilor celor 88 de apartamente, rezultate din derularea investiției sunt: creșterea eficienței energetice a celor patru blocuri de locuințe – consumul anual specific de energie [kWh/m2an] diminuându-se în medie cu 59%; scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

Valoarea totală a proiectului este 1,770.193,74 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 872.210,20 lei cu TVA, contribuția bugetului național 153.919,45 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 744.064,09 lei cu TVA.

    Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Dănuț-Cosmin Curea, manager de proiect, cureadan@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Manifestările dedicate sărbătoririi “Zilei Drapelului Național”


        În data de 26 iunie a fiecărui an, în România au loc evenimente dedicate sărbătoririi “Zilei Drapelului Național”. În Municipiul Zalău, manifestările s-au desfășurat în Piața 1 Decembrie 1918, începând cu ora 9:30, manifestări la care a participat și primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt împreună cu cei doi viceprimari - Teodor Bălăjel și Nicolae Fazakas, alături de reprezentanți ai administrației publice județene.

        Evenimentul a fost organizat de Instituția Prefectului - Județul Sălaj, Primăria Municipiului Zalău și Consiliul Județean Sălaj, în colaborare cu structurile Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.

        Ziua Drapelului Naţional a fost proclamată, prin Legea nr. 96/1998, pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul – roşu, galben şi albastru și înscripționat cu deviza ''Dreptate, Frăţie'' - să reprezinte steagul naţional al tuturor românilor.

Stadiul de execuție a lucrărilor aferente blocurilor ANL


        Marți, 25 iunie, Andrei Cosmin Țurcanu, director general al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), împreună cu viceprimarul municipiului Zalău, Nicolae Fazakas, au fost într-o vizită de lucru în cartierul Dumbrava Nord din municipiul Zalău, unde se execută lucrări de construcții la două blocuri de locuințe ANL.

        La fața locului, împreună cu constructorul, s-a analizat stadiul de execuție a lucrărilor aferente celor două blocuri ANL, respectiv un bloc P+6 și unul P+10, care, în momentul de față, sunt ridicate până la nivelul 2 și 3, iar după finalizarea lucrărilor la aceste două blocuri, vor fi date spre închiriere, tinerilor din municipiu, un număr de 100 apartamente.

Restricții de circulație, miercuri, 26 iunie 2019


           Manifestările dedicate  „Zilei Drapelului Național al României”, organizate de către Instituția Prefectului în parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău și Consiliul Județean Sălaj, implică restricții de circulație rutieră și pietonală pe raza perimetrului de desfășurare, astfel:

·         între orele 08:30 - 11:00 circulația rutieră și pietonală va fi restricționată, dar numai pe durata organizării și defilării Gărzii de onoare, pe sectorul de drum public Str. 9 Mai (de la Ceas la Centrul  de Cultură și Artă al Județului Sălaj), zona drumului public cu acces restricționat din fața Instituției Prefectului Județul Sălaj (între cele două bariere) și pe Str. Crișan de la intersecția cu Str. 9 Mai până la intersecția ce duce pe strada Cloșca. Aceasta se va realiza astfel încât să nu stânjenească  circulaţia  rutieră si circulaţia pietonală în zona adiacentă, sens în care organizatorii vor conveni împreună cu Poliţia municipiului Zalău şi Inspectoratul  de Jandarmi Sălaj măsurile ce se impun.

·         defilarea Gărzii de noare se va  face în intervalul avizat pe sectorul de drum public Str. Crișan de lângă Centrul Județean de Cultură și Artă Sălaj cu deplasare pe sectorul de drum public cu acces restricționat din fața Instituției Prefectului Județul Sălaj (între cele două bariere).

Continuă tratamentele de dezinsecție în municipiul Zalău


          Primăria municipiului Zalău informează locuitorii municipiului că în perioada 24 – 28 iunie 2019, prestatorul de servicii SC Coral Impex SRL va efectua tratamente de dezinsecție.

        Tratamentele de dezinsecție (combatere larve și adulți) vizează domeniul public și privat al municipiului (scări de bloc și gospodării individuale). Perioada de efectuare a tratamentelor poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice.

        Este recomandat ca persoanele cardiace și cu probleme respiratorii să ia măsuri pentru a nu intra în raza de acțiune a utilajelor care dispersează substanța.

Lucrări de creștere a eficienței energetice prin fonduri europene


Blocurile de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău

vor beneficia de lucrări de creștere

a eficienței energetice prin fonduri europene

 

        În data de 15.04.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 4.026 pentru proiectulCreșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău”, cod SMIS 120427. Finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.  

        Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocului de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 40 de apartamente pentru blocul P40 și 15 pentru blocul D111.

        Beneficiarii direcți ai proiectului sunt asociațiile de proprietari ale celor două blocuri menționate mai sus, reprezentate de cca 80 de persoane fizice, proprietari ai apartamentelor, și cca 130 persoane care locuiesc în bl. P40 și D111.

        Implementarea proiectului începe la 06.09.2017 și se face până la data de 31.01.2021, conform contractului de finanțare. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 1.465.651,60 lei, din care 746.165,98 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 131.676,34 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 587.809,28 lei reprezintă contribuția locală (buget local și asociații de proprietari, cheltuieli eligibile și neeligibile).

„Per pedes” pe limes & Brunch la Castrul Roman de la Porolissum


Trăiește alături de noi experiențe inedite! Cu rucsacul în spate și un ghid care să ne îndrume pașii pe urmele istoriei locale, prin pădurea munților Meseș, pe limes-ul roman – granița Imperiului Roman, ajungem în locuri reprezentative pentru Zalău și județul Sălaj.

Primăria municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, vă invită, în data de 29 iunie, la o excursie pe limes-ul roman, cu pornire din Zalău (din stația de autobuz, adiacentă Complexului Comercial „Silvania”), la ora 09:00 și întoarcere la ora 17:00. Această excursie se adresează amatorilor de drumeții pe munte, pasionaților de istorie și mâncare tradițională. Vom parcurge în jur de 5 km, pe jos, până la Complexul Arheologic Porolissum, îndrumați de un ghid de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. La sfârșitul traseului, la Castrul roman de la Porolissum, ne așteaptă o surpriză. După atâta mers pe jos, prin pădure, respirând aer de munte și după un maraton de istorie, ne răsfățăm simțurile la un brunch organizat în colaborare cu pensiunea Casa Romană din Moigrad și producătorii locali.

Pentru a parcurge în condiții optime acest traseu, recomandăm purtarea unui echipament adecvat pentru drumeții montane.

Costurile, care vor fi suportate individual de către fiecare turist, sunt cele aferente brunch-ului, în valoare de 45 lei. Excursia va fi organizată pentru un grup de 20 de persoane. Vă așteptăm să vă înscrieți la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, situat în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu nr. 4 – 6, zilnic, între orele 9 – 17, până în 27 iunie.

Compensații financiare pentru conservarea pădurilor


   Consiliul Local al Municipiului Zalău a aprobat, în ședința extraordinară de joi, 13 iunie 2019, depunerea cererii și instrumentării dosarului tehnic de către Municipiul Zalău în vederea accesării  Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”.

   Prin PNDR 2014–2020,  s-a avut în vedere îmbunătăţirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale. Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, a avut ca scop reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin  promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor. 

   Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

   În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, iar UAT Zalău se încadreză în cerinţele specifice din Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște. 

   Pachetul 1 urmărește în principal asigurarea condiţiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere. Totodată, prin menţinerea unei consistenţe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele schimbărilor climatice, precum și la creșterea  retenţiei scurgerilor de suprafaţă (în cazul viiturilor) va fi îmbunătăţită. 

   În cadrul zonelor de liniște pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor și a seminţișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum și lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

 ”Acest proiect de hotărâre este motivul principal pentru care am convocat această ședință,  Primăria Municipiului Zalău având o suprafață de 1598 ha de teren împădurit pentru care poate solicita această schemă de ajutor și astfel putem aduce la bugetul local, pe parcursul unei perioade de 5 ani, 50000 euro/an.” a precizat primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

Pași spre construcția unei baze sportive în cartierul Dealu Morii din Zalău


        Primăria Municipiului Zalău a transmis, în data de 12 iunie 2019, către Compania Națională de Investiții o solicitare, semnată de primarul Ionel Ciunt, privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Complexuri sportive" pentru obiectivul de investiții ”Construire bază sportivă tip 1 în Municipiul Zalău”.

        Investiția va consta în realizarea unei baze  sportive tip 1 cu următoarele funcțiuni:

        - teren sportiv fotbal, cu dimensiuni omologate UEFA și FRF (105,00 x 68,00 m) cu nocturnă și tribune pentru 500 spectatori;

        - teren sportiv mic ce va fi tușat pentru minifotbal, handbal, tenis și va avea dimensiunea de 20,00 x 40,00 m;

        - clădire administrativă și vestiare;

        - parcare autovehicule și autocare.

        Necesitatea promovării acestei investiții este prevăzută în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2016-2023 a Municipiului Zalău, aprobată prin HCL 224/29 din septembrie 2016. Astfel, în scopul realizării obiectivului strategic „Calitatea ridicată a vieții”, domeniul Infrastructura publică adaptată nevoilor, sunt prevăzute acțiuni de construire a infrastructurii de recreere și sport, inclusiv realizarea unui stadion, a unei săli polivalente, a unor terenuri de sport în aer liber și alte investiții de sport și recreere.

        De asemenea este realizat și aprobat un plan de urbanism zonal, având denumirea „Plan urbanistic zonal privind amplasarea unor obiective de interes public și privat ale Municipiului Zalău - cartier Dumbrava Nord (fost teren M.Ap.N) - Judetul Sălaj, care prevede realizarea investițiilor sus-menționate, dar și a 503 locuințe ANL, finanțate prin Agenția Națională pentru Locuințe,  două blocuri din etapa I, respectiv un bloc P+6 și unul P+10, fiind în curs de execuție.

        Proiectul ”Construire bază sportivă tip 1 în Municipiul Zalău” răspunde unei necesități reale a municipiului asigurându-se astfel infrastructura necesară pentru desfășurarea în condiții optime a sportului de masă, pentru creșterea sănătății populației, dar și a celui de performanță, ținând cont de faptul că la nivelul municipiului sunt active echipe de fotbal, volei, handbal și alte sporturi.

Programul de circulație al autobuzelor în perioada 16 – 17 iunie 2019


 

Investim în educație, investim în viitor!


        În data de 25 aprilie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Municipiul Zalău – etapa I Internat”, cod Mysmis 122532. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

        Durata implementării proiectului este de 14 luni de la data semnării contractului de finanțare, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Termenul de finalizare a proiectului este 30.06.2020. Valoarea totală a proiectului este de 5.858.322,29 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.953.792,01 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 757.638,78 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 116.559,81 lei.

        Obiectivul proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Pentru atingerea obiectivului, proiectul propune îmbunătățirea condițiilor de cazare în internatul Liceul Tehnologic Mihai Viteazul pentru 163 de beneficiari, fiind amenajate 78 de camere cu două locuri, 4 camere cu un loc, 1 cameră pentru persoane cu dizabilități, 2 camere de oaspeți, 9 oficii, sala de mese, spalatorie, cabinet medical; fiecare cameră va avea baie proprie. Toate încăperile vor fi dotate cu mobilier. Vor fi înlocuite instalațiile termice, electrice și cele sanitare. Întreaga clădire va beneficia de lucrări de creștere a eficienței energetice.

Se configurează noi proiecte pentru Zalău


Vineri, 7 iunie 2019, a avut loc întâlnirea lunară de lucru a reprezentanților Agenției Regionale de Dezvoltare – Nord Vest cu echipa Primăriei municipiului Zalău, formată din factori de răspundere din cadrul mai multor departamente și condusă de viceprimarul, Teodor Bălăjel.

Pe lângă discuțiile avute pe marginea fiecărui proiect și analiza stadiului implementării acestora, această întrevedere a avut un caracter instructiv vizând aspecte cu privire la viitoarea alocare financiară 2021 – 2027, în domeniul mobilității și regenerării urbane, eficienței energetice și adaptare la schimbările climatice.  S-au pus în discuție idei de proiecte cum ar fi  o nouă cale de acces spre localitatea Crișeni (din str. T. Vladimirescu), conexiune cu șoseaua de centură (din str. Făgetului – cartier Dealul Morii – str. Industriei), crearea unei legături rutiere între cartierele Meseș și Sărmaș sau lărgirea la două benzi pe sens a Bulevardului M. Viteazu (de la intersecția cu str. Lupului până la limita UAT Zalău spre Hereclean). Totodată se are în vedere extinderea traseelor transportului public în zona periurbană/metropolitană, modernizarea alternativei rutiere de vest (str. M. Gorki - str. N. Titulescu – str. G. Coșbuc – str. Decebal)  și infrastructura velo și pietonală pe cursuri de apă (V. Zalăului, V. Sărmaș, V. Meseș).

Primăria municipiului Zalău, având calitatea de beneficiar de finanțare europeană nerambursabilă își propune ca din aceste demersuri să îmbunătățească aspectul și infrastructura orașului pentru decongestionarea traficului.

La finalul ședinței de lucru, directorul ADR – NV, Marcel Boloș, a felicitat echipa, care implementează proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă, pentru modul în care și-a desfășurat activitatea până în prezent.

Se execută lucrări de dezinsecție pe domeniul public și privat


În perioada 10-12 iunie 2019, SC CORAL IMPEX SRL execută lucrări de dezinsecție (combatere larve și adulți) pe domeniul public și privat (gospodării individuale), cu ajutorul utilajelor care dispersează substanțele insecticide.

Produsele biocide folosite pentru dezinsecție au substanța activă Cipermetrina care este avizată de Ministerul Sănătății și face parte din grupa Xn și Xi de toxicitate.

Recomandăm persoanelor cardiace și cu probleme respiratorii să ia toate măsurile pentru a nu intra în raza de acțiune a utilajelor care dispersează substanța.

 

        Acțiunea de dezinsecție se desfășoară după următorul program:

LUNI, 10.06.2019:

·         în intervalul orar 19.00 – 24.00 – dezinsecție pe domeniul public.

 

MARȚI, 11.06.2019:

·         în intervalul orar 05.00 – 07.30 – dezinsecție pe domeniul public;

·         în intervalul orar 19.00 – 24.00 – dezinsecție pe domeniul public.

 

MIERCURI, 12.06.2019:

·         în intervalul orar 05.00 – 07.30 – dezinsecție pe domeniul public;

·         în intervalul orar 22.00 – 03.00 – dezinsecție la gospodăriile individuale.

 

Informații suplimentare puteți obține sunând la nr. de telefon 0260/654286.

 

10.06.2019

Zalăul va avea o echipă mobilă pentru cazurile de violență domestică!


        Prin HCL nr. 52/2019 a fost înființată Echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău, având în componență 4 membri din  cadrul direcției și un membru din cadrul Poliției Locale Zalău.

        Rolul acestei echipe este de a realiza intervenţia de urgenţă, din perspectiva acordării serviciilor sociale.

        Pentru a beneficia de serviciile mai sus menționate, cetățenii de pe raza municipiului Zalău pot suna la numărul unic de urgență 112 sau la dispeceratul Poliției Locale Zalău, la numărul de telefon 0260 610 178.

Manifestări dedicate Zilei Naționale a Eroilor


       Viceprimarii municipiului Zalău, Teodor Bălăjel și Nicolae Fazakas au participat joi, 6 iunie 2019, la manifestările dedicate Zilei Naționale a Eroilor, care au avut loc Catedrala Sf. Vinere din Zalău.     

 

În cinstea eroilor patriei noastre s-a desfășurarat un ceremonial religios și militar, la finalul căruia reprezentanții Primăriei Municipiului Zalău au depus o jerbă în semn de respect pentru eroii neamului.

       

Manifestările au fost acompaniate de Fanfara “Promenada” a Casei Municipale de Cultură Zalău.

Onoare, recunoştinţă şi omagiu eroilor neamului românesc!

© Primaria Municipiului Zalau