Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Mai 2019

Un nou serviciu social destinat victimelor violenței domestice


        În cadrul ședinței ordinare de joi, 30 mai 2019,  consilierii locali au aprobat o serie de proiecte printre care și cel care prevede înființarea serviciului social – Centrul pentru victimele violenței domestice – ca activitate desfășurată în cadrul Centrului social de urgență al DAS Zalău.

        Scopul serviciului social îl reprezintă asigurarea securității economice, a siguranței fizice și a suportului psiho-emoțional a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente.

        De asemenea a fost aprobat și proiectul care prevede alocarea unei sume,  în bugetul  Direcției de Asistență Socială Zalău, din care să poată fi achitată contravaloarea costului radiologiilor dentare pentru un număr de 400 de copii.

        Această formă de sprijin financiar este destinată elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal din rețeaua de învățământ a municipiului Zalău, care au nevoie de intervenții stomatologice în cabinetele școlare de pe raza municipiului și pentru care se impun radiografii dentare.

Raport preliminar privind daunele produse în urma fenomenelor meteo extreme


          Comitetul local pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei municipiului Zalău a lucrat la evaluarea și centralizarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteo extreme din după-amiaza zilei de 28.05.2019 și a întocmit raportul operativ privind situația generată de furtună și grindină, în scopul înaintării acestuia către Instituția Prefectului – Sălaj, pentru adoptarea Hotărârii de Guvern în privința distrugerilor din oraș.

S-a constatat că au fost avariate un număr de 19 clădiri ale unităților de învățământ, 34 de clădiri, care aparțin domeniului public al Municipiului Zalău și s-a produs o alunecare de teren pe str. Merilor, aceasta devenind impracticabilă pe o porțiune de 200 m. De asemenea, a fost întocmită și lista cu bunurile, proprietate privată, care au suferit diverse daune. Aceasta cuprinde 554 de construcții,   97 terenuri și culturi și 118  alte bunuri. Au mai fost avariate un număr de 2453 autovehicule, pentru care Primăria municipiului Zalău va elibera adeverințele necesare în vederea despăgubirii proprietarilor de către societățile de asigurări.

Lista completă cu bunuri mobile și imobile avariate va fi transmisă, azi, 29.05.2019, ora 15:00, către Instituția Prefectului Sălaj.

În perioada 30 – 31 mai 2019, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, împreună cu aparatul propriu al Primăriei Municipiului Zalău va evalua valoric, pe categorii, pagubele produse de aceste fenomene meteo extreme.

Informare cu privire la centralizarea pagubelor produse de grindină


                Având în vedere fenomenele meteo extreme din după-amiaza zilei de 28 mai 2019, se aduce în atenția persoanelor fizice și juridice din municipiul Zalău că în scopul centralizării pagubelor produse bunurilor (terenuri, construcții, autovehicule, etc.), până în data de 29.05.2019, ora 14:00, se pot transmite informări, însoțite de fotografii, pe adresa de e-mail primaria@zalausj.ro sau  la  Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei municipiului Zalău, camera 4, Piața Iuliu Maniu nr. 3.

Vă invităm la spectacolul „1 Iunie ca-n povești!” – ediția a VIII-a


Centru de zi pentru integrarea și dezvoltarea eficientă a copiilor


        Primăria municipiului Zalău a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru reamenajarea Punctului Termic 17, clădire în care va funcționa un centru de zi pentru copii.

        Imobilul de pe Aleea Torentului, care se află într-o stare avansată de degradare, va fi modernizat și recompartimentat astfel încât, la finalizarea investiției, centrul de zi va avea la parter 3 săli pentru cursuri, din care o sală dotată ca laborator de limbi străine, o sală de mese, o sală multi-funcțională, toalete, iar la etaj vor fi două birouri.

        Spațiile vor fi dotate cu mobilier, echipamente IT, veselă.  Astfel vor fi  create condiții de derulare a activităților cultural – recreative după finalizarea orelor de școală pentru maxim 100 copii/zi, majoritatea proveniți din comunitatea urbană marginalizată. 

        Curtea va fi amenajată ca spațiu verde cu un loc de joacă pentru copii.

        Această investiție are o valoare de 3.347.797,30 lei din care 66.955,94 (2%), reprezintă contribuția proprie a Municipiului Zalău, suma de 3.280.841,36 lei (85%), reprezintă fonduri europene cu finanțare nerambursabilă, respectiv din bugetul de stat (13%).

        Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni și vor fi executate de SC Tacon SRL din Zalău.

 

Reabilitarea cinematografului Scala – o certitudine


        Au început lucrările de igienizare și pregătire a obiectivului de investiții, Cinematograful ”Scala”, care  va trece printr-un amplu proces de modernizare.

        După reconfigurare va fi o  sală mare de cinema cu 247 locuri,  un planetariu digital (singurul din vestul României) și o sală mică de cinema 3D. În foaier s-a propus o ”cafenea culturală”.

        Proiectul de reabilitare, dotare și de extindere a cinematografului ”Scala” din municipiul Zalău este finanțat din fonduri guvernamentale în cadrul programului derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene prin Compania Națională de Investiții.

        Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 15 milioane lei, inclusiv TVA, contribuția Municipiului Zalău fiind de 678 mii lei, inclusiv TVA și cuprinde: lucrări de demolare (corpul B), asigurarea utilităților, studiul de fezabilitate, lucrări  de instalații electrice, montaj sisteme audio-video, dotări cu echipament tehnologic audio-video și mobilier.

        Durata de realizare a investiției este de 15 luni, din care 2 luni – partea de proiectare și 13 luni – partea de execuție.

Eficiență energetică pentru blocurile de locuințe C, SB42 și 1B din Municipiul Zalău


În data de 19 martie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din Municipiul Zalău”, cod SMIS 120260. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Durata implementării proiectului este de 26 luni de la data semnării contractului de finanțare (până la data de 30.04.2021), din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 1.819.549,77 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 862.389,61 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 152.186,40 lei, iar contribuția locală este de 804.973,76 lei (buget local și asociațiile de proprietari).

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Prin implementarea proiectului se preconizează îmbunătățirea eficienței energetice în cele trei blocuri de locuit (consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an), îmbunătățirea condițiilor de trai a locatarilor din blocuri, prin reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50%, precum și creșterea numărului de gospodării (locuințe) cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 58.  

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Ciulea Simona Ioana, manager de proiect, ciuleasimona@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Investiții pentru comunitate, finalizate


        S-a finalizat recepția la terminarea lucrărilor a două proiecte ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe  2A, 2C, A, B, B35  din municipiul Zalău”, în valoare de 1.676.935,90 lei cu TVA și  ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D4, D30 - 32 din municipiul Zalău”, în valoare de 1.188.018,2 lei cu TVA.

        În prima etapă comisia de recepție, împreună cu specialiștii în domeniu, executantul, proiectantul, reprezentanți ai SDEE – Zalău, Delgaz Grid SA ș.a., a efectuat procedura de analiză a documentației care a stat la baza proiectului, iar în cea de a doua etapă, s-a verificat la fața locului modul de execuție și calitatea acestor lucrări.

        Pentru reabilitarea acestor blocuri de locuințe s-au executat  lucrări de izolare a pereţilor exteriori cu sistem termoizolant, înlocuirea tâmplăriei spaţiilor comune, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel și lucrări conexe. În urma acestor lucrări, un număr de 143 apartamente (familii) vor beneficia de un confort sporit și cheltuieli mai mici la întreținere.

        Aceste proiecte au fost finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul POR 2014 - 2020,  în proporție de 60 %, diferența fiind suportată de asociațiile de proprietari și din bugetul local al Municipiului Zalău.

Program prelungit la Direcția de Evidență a Persoanelor


        Pentru a veni în sprijinul cetățenilor cu drept de vot, Direcția de Evidență a Persoanelor va asigura programul cu publicul, în perioada 25 – 26 mai 2019, după cum urmează:

-             în data de 25.05.2019  între orele 08:00 - 16:00 se vor prelua cereri de eliberare a actelor de identitate persoanelor care au actul de identitate pierdut, furat sau expirat și se vor elibera acte de identitate;

-             în data de 26.05.2019 între orele 08:00-21:00 se vor elibera acte de identitate persoanelor care au depus documentele până în data de 25.05.2019, inclusiv.

Festivalul Național al Științei, ediția a XII-a


        În cea de-a XII-a ediție a Festivalului Național al Științei care s-a desfășurat sâmbătă, 18 mai 2019, în Piața 1 Decembrie 1918, elevii și copiii unităților de învățământ din Zalău și din județ și-au prezentat invențiile, experimentele și dispozitivele inedite.

        "Sigur că fiecare proiect a fost întâi o idee, acum e un robot sau o machetă, iar în viitor poate deveni un robot într-un flux tehnologic sau o parte a unei linii de producție. Ceea ce faceți, voi copii, e foarte important și îmi doresc ca în viitor, micile voastre invenții să facă lumea în care trăim, ceva mai bună.

        Felicitări organizatorilor, vouă dragi copii, care ne oferiți un dar prețios și anume câteva ore din timpul vostru liber. SUCCES și Doamne ajută!" a transmis, în cadrul evenimentului, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

        În semn de apreciere pentru talentul și efortul depus, în cadrul festivității de premiere, din partea Primăriei Municipiului Zalău au fost oferite diplome și premii în valoare de 6.000 lei.

Vizita oficială a Premierului României, Viorica Dăncilă, la Zalău


        Vineri, 17 mai, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, s-a întâlnit cu prim-ministrul Guvernului României,Viorica Dăncilă, care a fost în Zalău într-o vizită oficială, alături de ministrul Sănătății, Sorina Pintea și secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

        Vizita de lucru a demnitarilor în municipiu  a debutat printr-o întâlnire cu oficialitățile locale și județene, la sediul Consiliului Județean Sălaj, după care,  a continuat la Spitalul Județean de Urgență Zalău, de asemenea la fabrica Michelin și s-a încheiat cu o conferință de presă la Centrul de Cultură și Artă Sălaj.

        "Am avut o discuţie foarte bună cu preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, cu primarul municipiului Zalău, am avut discuţii foarte bune cu repezentanţi ai comunităţilor locale. M-a bucurat faptul că aproape în fiecare localitate a judeţului, ca de altfel în fiecare localitate a ţării, au fost folosite fondurile pentru PNDL I şi II, care arată că acest program a avut efectul pe care ni l-am dorit. Am discutat şi despre Fondul de Dezvoltare şi investiţii, despre faptul că toate comunităţile trebuie să acceseze acest fond, pentru că dorinţa fiecărui edil, dorinţa fiecărei comuntăţi este de a se dezvolta", a precizat premierul, Viorica Dăncilă.

        Delegația guvernamentală a vizitat obiective de investiții, unele finanțate din fonduri guvernamentale și europene și a avut întrevederi și cu oameni de afaceri,  beneficiari ai programelor guvernamentale, fermieri.

SPECIAL Zalău - Un pas spre viitorul administrației publice locale


        Municipiul Zalău și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, au semnat în data de 13 decembrie 2018 contractul de finanțare nr. 295 pentru proiectul SPECIAL ZALĂU – Servicii publice electronice de calitate și integrate pentru administrația locală din municipiul Zalău, cod SIPOCA 512/MYSMIS 126302.

        Proiectul este finanţat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile și transparente, Operaţiunea/Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020.

        Obiectivul general al proiectului este creşterea capacitaţii Primăriei Municipiului Zalău de a asigura serviciile publice integrate de calitate, transparente şi accesibile pentru cetăţeni prin simplificarea procedurilor administraţiei locale, în paralel cu reducerea birocraţiei şi folosind un management instituţional eficient.

        Valoarea totală estimată a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 3.218.371,66 lei, din care valoarea cofinanțării UE (Fondul Social European) este de 2.697.583,52 lei, cofinanțarea din bugetul național este de 412.571,59 lei, iar contribuția locală  se ridică la 108.216,55 lei.

        Proiectul a demarat în 13.12.2018 și are termen de finalizare în 12.05.2020, având o durată de 30 de luni.

        Rezultatele așteptate ale proiectului vizează dezvoltarea serviciilor electronice oferite de Primăria Municipiului Zalău și se referă la:

        1. Realizarea unui portal electronic prin care cetățenii municipiului să poată avea acces electronic la minim 10 tipuri de servicii oferite în prezent în sistem clasic (obținere și prelungire certificate de urbanism; înștiințarea începerii/terminării lucrărilor de construire/deființare; obținere certificat de nomenclatură stradală și adresă; eliberare certificat de atestare fiscală; depunere online a declarațiilor de impunere a impozitelor și taxelor locale; comunicare online a actelor administrativ-fiscale, emise în scopul activității de impunere, constatare și executare silită a impozitelor și taxelor locale; sesizări online – harta incidentelor; vizualizarea online a dosarului fiscal; depunerea online a cererii de scutire de impozit; altele), cu toate operațiunile implicate, inclusiv modernizarea paginii de internet www.zalausj.ro, dotare cu echipamente IT, auditarea tehnică a sistemelor realizate;

        2. Realizarea unei arhive electronice cu aprox. 40.000 dosare din arhiva clasică;

        3. Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a a municipiului Zalău  2024-2030.

        Persoanele de contact pentru informații suplimentare sunt dna Violeta Conde – manager de proiect, email: primaria@zalausj.ro și dna Cecilia Crișan – purtător de cuvânt, email: crisancecilia@zalausj.ro.

 

Proiecte pentru creșterea calității vieții zălăuanilor


       Miercuri. 15 mai 2019, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Zalău, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizele generale aferente proiectelor cu privire la creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164, 80, Scala, A16 și SB15.

      ”Valoarea totală a proiectelor, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile,  depuse de către noi, este de aproximativ 80 milioane de euro și se află în diferite stadii de evaluare sau chiar executare, iar o mare parte dintre aceste proiecte au ca efect reducerea emisiilor de carbon. Vă spun acestea și în ideea în care, în urmă cu câteva zile, am fost de acord cu o scrisoare deschisă, adresată Consiliului European, pe care am semnat-o în calitate de primar, în care s-a stabilit ca orizont de timp anul 2050, perioadă în care, la nivelul Uniunii Europene, să se stabilească strategii pentru reducerea emisiilor de carbon. Toate aceste proiecte de creștere a eficienței energetice, de mobilitate urbană, achiziția de autobuze electrice și amplasarea stațiilor de încărcare electrice, atât pentru autobuze cât și pentru autoturismele cetățenilor, au ca finalitate creșterea calității vieții și un mediu înconjurător mai curat.” a  amintit primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt,  în cadrul ședinței.

În atenția publicului călător


            S.C. Transurbis S.A. vă aduce la cunoștință programul de circulație al autobuzelor pentru data de 16.05.2019 în intervalul orar 1630 – 1845, cu ocazia evenimentului ”Crosul Rotary Zalau”, modificat astfel:

 

Linia 22, 6 si 6 barat

Tur: Brădet – str. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna (stație - D.S.P.) – str. Tudor Vladimirescu (tribunal) – B-dul Mihai Viteazu (stație - agenția BRD) – str. S. Bărnuțiu - continuând traseul cu stațiile cunoscute spre Gara de Nord.

Retur: Gară – Spitalul Județean - B-dul Mihai Viteazu (stație în zona magazinului PPT) – str. Tudor Vladimirescu – str. Gheorghe Lazăr – str. Andrei Șaguna – Stația Centru – str. Gheorghe Doja - continuând traseul cu stațiile cunoscute spre cartierul Brădet.

Linia 1                                                                                                                                

Tur: Brădet – str. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna (stație - D.S.P.) – str. Tudor Vladimirescu (tribunal) – B-dul Mihai Viteazu (stație - agenția BRD) - continuând traseul cu stațiile cunoscute spre Gara de Nord.         

Retur: Gara – B-dul Mihai Viteazu (stație în zona magazinului PPT) – str. Tudor Vladimirescu – str. Gheorghe Lazăr – str. Andrei Șaguna  - Stația Centru – str. Gheorghe Doja - continuând traseul cu stațiile cunoscute spre cartierul Brădet.

Linia Nr. 4 si 4 barat  va circula, cu deviere in zona centrală, pe traseul:

Tur: Brădet – str. Gh. Doja – Centru – str. 22 Decembrie 1989 (stație - parcarea Primăriei) - str. Parcului –  str. Cloșca – str. Maxim Gorki - continuând traseul cu stațiile cunoscute.

Retur: Școala ”Corneliu Coposu” – str. Andrei Mureșanu - str. Cloșca – str. Simion Oros (Hala agroalimentară) – str. 22 Decembrie 1989 (stație - Casa Municipală de Cultură) - str. Corneliu Coposu continuând traseul cu stațiile cunoscute spre cartierul Brădet.                   

Linia 11 si 13  vor avea program normal de lucru, cu traseu, pe străzile:

Tur: str. Gh. Doja – str. Avram Iancu – str. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna (stație - DSP) – str. Gheorghe Lazăr – str. Tudor Vladimirescu – str. Porolissum/str. Sărmaș (cu stațiile cunoscute).

Retur: str. Porolissum/str. Sărmaș – str. Tudor Vladimirescu – str. Gheorghe Lazăr – str. Andrei Șaguna – str. Corneliu Coposu (stație Centru) și continuă traseul până în cartierul Brădet.

Linia 5  va avea program normal de lucru, cu plecările cunoscute din stația Astralis.

Tur - traseu nemodificat și retur pe următorul traseu: Stâna - Brădet – str. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna (stație - D.S.P.) – str. Tudor Vladimirescu (tribunal) – B-dul Mihai Viteazu (stație - agenția BRD) - continuând traseul cu stațiile cunoscute.

Linia 14 va circula pe următorul traseu, modificat, astfel:

Tur: Brădet – str. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna (stație - D.S.P.) – str. Tudor Vladimirescu (tribunal) continuând cu stațiile cunoscute.

Retur: stațiile cunoscute până la Casa de moda - urmând traseul  -  str. Tudor Vladimirescu – str. Gheorghe Lazăr – str. Andrei Șaguna  - Stația Centru – str. Gheorghe Doja - continuând traseul cu stațiile cunoscute spre cartierul Brădet.

Linia 2 va circula pe următorul traseu, modificat, astfel:

Tur: Gara – B-dul Mihai Viteazu (stație - liceul A.P.I.) – B-dul Mihai Viteazul (statie în zona magazinului PPT) – str. Tudor Vladimirescu (tribunal) – str. Gheorghe Lazăr – str. Andrei Șaguna  - Stația Centru str. 22 Decembrie 1989 – continuâd cu stațiile cunoscute până în Valea Miții.

Retur: Valea Miții – str. 22 Decembrie 1989 – str. Andrei Șaguna (statia D.S.P.)  – str. Gh. Lazăr - str. Tudor Vladimirescu (tribunal) – B-dul Mihai Viteazu (stație - agenția BRD) continuând cu stațiile cunoscute până în Gară.

 

Conducerea

Restricții de circulație, joi, 16 mai


        Pentru desfășurarea în bune condiții a „Crosului Rotary Zalău - ediţia 2019”, care va avea loc mâine, 16 mai 2019, circulația rutieră pe anumite porțiuni de drum public, din municipiu, va fi restricționată.

Astfel,  în intervalul 16:30 – 18:45, circulația rutieră va fi restricționată pe ambele sensuri  ale Bulevardului Mihai Viteazu, de la  intersecția cu Str. T. Vladimirescu (zona Perla) până la intersecţia cu Str. C. Coposu (magazin Carrefour).

În intervalul 16:30-19:00, circulația rutieră va fi restricționată pe Str. 9 Mai, de la intersecţia cu Bulevardul Mihai Viteazu, până la Centrul Județean de Cultură şi Artă Sălaj.

        În această perioadă:

-          accesul la staţia de taxi şi parcarea publică de pe Bulevardul Mihai Viteazu, din zona Zahana, până la intersecţia cu Str. 9 Mai, este limitat circulaţiei rutiere.

-          transportul local în comun de călători va fi deviat de pe sectorul de drum pe care s-a avizat acest eveniment.

-          în zona adiacentă evenimentului, semafoarele vor fi comutate pe culoarea galben intermitent.

Orașele cer un viitor european mai durabil și echitabil


Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, în calitate de reprezentant al municipiului Zalău, este unul dintre semnatarii scrisorii deschise către Consiliul European și Statele Membre UE cu privire la impulsionarea Șefilor de State și Guverne ale Statelor Membre să angajeze Uniunea Europeană (UE) și toate instituțiile europene pentru o strategie pe termen lung cu obiectivul de atingere a unor emisii de carbon net-zero până în anul 2050.

        Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) și mai multe coaliții și rețele de orașe europene, printre care Energy Cities și ICLEI, au lansat o inițiativă de sprijin a strategiei ambițioase în domeniul schimbărilor climatice pe termen lung, ce susține ca prioritate atingerea unor emisii de carbon net-zero până în anul 2050.

Mai mult de 9 000 orașe s-au alăturat Convenției Primarilor pentru energie și climă la nivel global, dintre care 8 000 din Europa.

”Schimbările climatice existente impun acțiuni imediate care să aibă drept scop menținerea creșterii temperaturii globale sub 1,5°C. Din acest punct de vedere politicile europene trebuie gândite în așa fel încât, încălzirea globală, să nu pună în pericol viitorul copiilor noștri” este precizarea făcută de primarul municipiului Zalău cu ocazia semnării scrisorii deschise.

Investiții pentru modernizarea infrastructurii educaţionale


Preocuparea municipalității pentru asigurarea unui sistem educațional de calitate se concretizează prin proiecte care urmăresc modernizarea și reabilitarea instituțiilor de învățământ din municipiu.

Astfel, consilierii locali au aprobat, joi, 9 mai 2019, în cadrul ședinței extraordinare, indicatorii tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu program prelungit nr. 5 din municipiul Zalău”.

Municipiul Zalău intenționează să obțină finanțarea execuției lucrărilor aferente proiectului în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Potrivit devizului general actualizat, valoarea totală a investiţiei este de 4.521.218,80 lei cu TVA.

Se vor realiza lucrări de termoizolare, de înlocuire a acoperișului, instalațiilor  și a tâmplăriei, refacerea finisajelor interioare și exterioare, a trotuarelor, rampe pentru persoane cu dizabilităţi,  precum și lucrări de extindere a clădirii.

        „Aș vrea să expun câteva cifre care reprezintă cheltuielile pe care Primăria municipiului Zalău le face pentru unitățile de învățământ din orașul nostru. Pe partea de investiții în infrastructura școlară, în acest an, avem alocată o sumă de 24.077 mii lei (~5,4 milioane de euro) inclusiv acestui proiect, din care un procent de aproximativ 65-68 % sunt surse atrase din fonduri europene nerambursabile, în baza proiectelor scrise și susținute de noi și colegii mei din primărie și care au fost evaluate și aprobate  de Agenția de Dezvoltare Regională - Nord Vest și minister, ca urmare vor prinde viață în scurt timp.

Vă reamintesc că în acest an, la construcția bugetului local, am avut în vedere angajamentul pe care mi l-am luat anul trecut în septembrie, ca pentru fiecare copil din unitățile de învățământ, să asigurăm câte 100 lei pentru cheltuieli diverse. Valoarea totală necesară acoperirii acestui angajament este de 2.298.000 lei, din care diferența de 1.040.000 lei, pentru anul școlar 2018/2019, care a fost alocată în trimestrul al doilea al acestui an, iar suma de 1.258.000 lei aferentă anului 2019/2020, va ajunge în bugetele instituțiilor de învățământ în trimestrul patru al acestui an.

Sumele pe care le-am alocat le considerăm suficiente, astfel că nu cred că mai e necesar să li se solicite părinților bani pentru cheltuieli diverse. Toată cheltuiala din bugetul local pentru unitățile de învățământ este de 6.238.000 lei.” a precizat, Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău în cadrul ședinței.

Întâlnire între reprezentanții administrației locale și conducerea ADR-NV


        La sediul Primăriei municipiului Zalău, care are în derulare proiecte cu finanțare europeană în cadrul POR 2014 – 2020, s-a desfășurat, marți, 7 mai 2019, întâlnirea de lucru cu echipa Agenției Regionale de Dezvoltare – Nord Vest Cluj.

        La întrunire au participat Ionel Ciunt, primarul municipiului, alături de Teodor Bălăjel și Nicolae Fazakas - viceprimari, factori de răspundere ai mai multor compartimente din cadrul instituției și directorul  ADR-NV, Marcel Boloș, împreună cu alți reprezentați ai agenției.

        În cadrul ședinței de lucru a fost analizat stadiul implementării proiectelor aferente Axelor 3 și 4 din POR 2014 – 2020,  finanțate de Uniunea Europeană.

        După discuțiile punctuale pe marginea fiecărui proiect, s-au discutat propuneri de proiecte prioritare pentru viitoarea perioadă de programare, 2021 - 2027, în domeniul mobilității și regenerării urbane, eficienței energetice, turism și adaptare la schimbările climatice.

        ”Acest tip de întâlniri este foarte util deoarece se face o analiză de progres pentru fiecare proiect al Primăriei municipiului Zalău, depus la ADR-NV, iar clarificările care sunt de făcut le stabilim împreună și investițiile pot fi demarate într-un timp mai scurt.” a precizat dl primar, Ionel Ciunt, în cadrul întâlnirii.

Investiții pentru creșterea calității infrastructurii educaționale


     Pentru realizarea unui învățământ de calitate, în școlile din municipiu, se fac investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

     În acest sens, astăzi, 2 mai 2019, primarul municipiului Zalău,  Ionel Ciunt, a semnat contractul de finanțare cu fonduri europene nerambursabile pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” din municipiul Zalău – etapa I Internat” – POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4.

     Prin prezentul proiect se propune reabilitarea termică a internatului Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul”, refacerea șarpantei împreună cu unele lucrări de accesibilizare a clădirii pentru persoane cu dizabilități, precum și lucrări de recompartimentare, modernizare a instalațiilor și a finisajelor corpului de clădire. Capacitatea de cazare a internatului va fi de 78 camere cu două locuri, 4 camere cu un loc, 1 cameră pentru persoane cu dizabilități și 2 camere de oaspeți. Toate camerele vor avea baie proprie. La fiecare etaj va fi amenajat un oficiu. În clădire se vor mai găsi: sală de mese, spălătorie cu vestiar, depozitele aferente și o infirmerie cu un cabinet medical.

     Valoarea totală a acestui proiect este de 5.858.322,29 lei, din care fonduri atrase în sumă de 5.711.430,79 lei. Scopul proiectului este de a îmbunătăți infrastructura educațională a acestei unități de învățământ și de a contribui în mod direct la dezvoltarea formării profesionale.  Astfel, la finalul proiectului, aproximativ 163 de elevi vor beneficia de condiții mai bune de cazare și desfășurare a activităților zilnice.

© Primaria Municipiului Zalau