Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Februarie 2017

Programul de colectare a deșeurilor municipale de la locuințele individuale situate în Municipiul Zalău


Planul de lucrări al SC Citadin Zalău SRL


Lista de investiții din acest an cuprinde proiecte prin intermediul cărora se dorește ca  aspectul municipiului să fie îmbunătățit. Prin specificul activității pe care o desfășoară SC Citadin Zalău SRL, Societatea are în vedere executarea de lucrări și servicii de întreținere și reparații în municipiul Zalău. Astfel, cea mai mare parte a lucrărilor care se execută în municipiu sunt realizate de către SC Citadin Zalău SRL, Societate aflată în subordinea Consiliului Local al Primăriei Municipiului Zalău.

        

         Activitatea specifică, în această perioadă, a Societății, pe lângă lucrările specifice perioadei reci, este de executare a lucrărilor de reparații și revizii la agregatele societății, precum și la parcul auto. De asemenea, are loc și pregătirea bazei materiale  pentru lucrările care vor fi demarate începând cu luna martie, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

 

         Pentru anul 2017, se urmărește creșterea calității lucrărilor executate, precum și creșterea volumului de lucrări cu 30% - 40% față de anul precedent. Administrația locală își propune să realizeze aceste obiective prin suplimentarea numărului de angajați pentru lucrări de asfaltare, bordurare, pietruire, refacere terasamente și organizarea programului de lucru în două schimburi sau schimburi prelungite.

 

         În acest an sunt prevăzute lucrări de întreținere, reparații curente și reparații capitale pe străzile din municipiu. Lucrările de întreținere cuprind reparații prin plombări asfaltice; lucrările de reparații curente vizează executarea marcajelor orizontale pe sectoare întregi de străzi, la intersecții și la parcaje orizontale, executarea de covoare asfaltice pe sectoarele de străzi la care tratamentele bituminoase nu asigură compensarea uzurii, executarea de îmbrăcăminți bituminoase din două straturi, peste îmbrăcăminți existente, repararea suprafețelor carosabile degradate la locurile de parcare și staționare, înlocuirea integrală a bordurilor uzate și degradate, cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora, repararea de șanțuri și rigole și lărgiri de străzi prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării traficului și condițiilor locale.

        

         Lucrările de reparații capitale vizează următoarele străzi: Bulevardul Mihai Viteazul (zona Welthaus), trotuar Calea Crișeni,  Strada Teodor Tușer, Strada George Coșbuc, Strada Freziilor, Strada Oborului, Strada C.D.Gherea, Strada C. Coposu, trotuar Gh. Doja, Strada Tipografilor, Strada Crângului, Strada Toporașilor, Strada Brândușelor, Strada Ghioceilor și Strada T. Arghezi.

 

          Sunt prevăzute inclusiv lucrări de refacere trotuare din pavaje de beton și reparații ziduri de sprijin, poduri și podețe, activități de salubrizare, întreținere și înfrumusețare zone verzi, lucrări de întreținere și reparații socluri pentru 11 statui din oraș, lucrări de întreținere și reparații la fântânile publice, cât și lucrări de întreținere cursuri de apă.

 

         În program sunt prevăzute lucrări de reparații și betonare a 10 platforme  de stații de autobuz. De asemenea, se vor executa lucrări de reparații pentru 3 platforme stații taxi (Piața Iuliu Maniu – în fața clădirii Transilvania, Strada Armoniei - zona Școlii Gimnaziale Iuliu Maniu” și Strada Simion Bărnuțiu – vis-a-vis de blocul A4.). În program este prevăzută și amenajarea a două stații de autobuz în zona industrială.

 

         La capitolul locuri de parcare, în acest an vor fi amenajate 3 noi platforme. Se vor executa lucrări de amenajare parcări în cartierul Porolissum, pe Strada Teofil Moldoveanu, în zona Bl. S19–S23, S18-S24; în zona Străzii Ioan Nechita, pe intersecția cu Str. Voievod Gelu și pe Strada Corneliu Coposu, vis-a-vis de fântâna arteziană, în zona intersecției cu Strada Kossuth Lajos.

24.02.2017

Structura bugetului local în anul 2017


Estimarea bugetului Municipiului Zalău pentru anul 2017 este de 186.358,00 mii lei. În acest an, bugetul local este mai mare cu 45.000,00 mii lei, față de anul 2016. Bugetul este structurat în două componente de bază: venituri și cheltuieli.

 

Veniturile, la rândul lor, sunt structurate în două categorii: venturi proprii și sume alocate de la bugetul de stat. Veniturile proprii, pentru anul 2017, vor fi mai mari cu 1.400,00 mii lei, față de cele realizate în anul anterior, iar sumele alocate de la bugetul de stat vor fi mai mari cu 11.070,00 mii lei.

 

Referitor la cheltuieli, acestea sunt împărțite în cheltuieli de funcționare și cheltuieli de dezvoltare. În categoria cheltuielilor de funcționare sunt încadrate cheltuielile  de personal, cheltuieli materiale, subvenții pentru transportul local, indemnizații pentru persoanele cu handicap și sumele alocate pentru protecția copilului. Cheltuielile de funcționare sunt estimate în jurul sumei de 151.300,00 mii lei. Cheltuielile de dezvoltare sunt mai mari față anul trecut cu 27.000,00 mii lei.

 

Facilități fiscale acordate în anul 2017

 

Primăria Municipiului Zalău acordă, în anul 2017, atât facilități fiscale la plata taxelor și impozitelor, cât și gratuitate și subvenții la transportul în comun și la majorarea cuantumului burselor acordate elevilor.

Cu privire la facilitățile fiscale, se acordă o bonificație de 10% persoanelor fizice și de 5% persoanelor juridice care achită integral până în data de 31 martie 2017, taxele și impozitele aferente anului în curs. De asemenea, se acordă o reducere a impozitului pe clădiri, pentru investitorii care crează noi locuri de muncă. Bonificația acordată este între 10% si 50%, în funcție de cifra de afaceri și numărul de locuri de muncă nou create.

 

Facilități la transportul în comun

 

Persoanele cu dizabilități și pensionarii vor beneficia, în 2017, de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale SC Transurbis SA, iar elevilor li se acordă o subvenție de 50% din prețul abonamentului.

 

Majorarea burselor

 

În acest an a fost modificată grila de acordare a burselor, prin majorarea acestora cu 50%. Primăria Municipiului Zalău acordă 4 tipuri de burse: burse pentru ajutor social, burse de studiu, burse de performanță și burse de merit.

Lista beneficiarilor acestor burse este primită de la unitățile de învățământ din oraș, în funcție de condițiile impuse pentru fiecare tip de bursă. Beneficiarii sunt 1493 de elevi, iar suma alocată este de 1.200,00 mii lei.

Criteriile de acordare ale acestor burse diferă în funcție de tipul bursei. Bursele de ajutor social se acordă la cerere, în funcție de situația materială a familiei din care provine elevul. Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii a căror venit mediu lunar pe membru de familie este mai mic decât venitul minim pe economie, condiția este ca elevul să aibă media generală peste 7 și media la purtare 10. Bursele de preformanță se acordă elevilor care au obținut locurile I, II, III la olimpiade sau competiții naționale/internaționale, iar bursele de merit se acordă elevilor care au obținut, la olimpiadele naționale și județene, locurile I, II, III, iar media generală este peste 8,50 și media la purtare este 10.

 

Lista de investiții pentru anul 2017


   În cadrul conferinței de presă care a avut loc vineri, 17 februarie 2017, primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt și viceprimarii Teodor Balajel și Nicolae Fazakas, au prezentat lista de investiții pentru anul 2017. Din lista de investiții fac parte următoarele capitole: gospodărie comunală, transport, proiecte europene, unități de învățământ, cultură și sport, asistență socială și salubrizare.

   La capitolul gospodărie comunală, în acest an, este alocată suma de 15.000,00 mii lei. În cadrul acestui capitol intră modernizarea Pieței Astralis, lucrări de amenajare parcare și amenajare peisagistică în zona vechii a piețe agroalimentare centrale, lucrări de extindere a rețelelor de iluminat public în municipiu, modernizare locuri de joacă existente și amenajarea a 6 noi locuri de joacă în municipiul Zalău. În ceea ce privește extinderea rețelelor de iluminat public, sunt semnate contracte cu Uzina Electrică pentru 24 de locații, pe o distanță de 6 km.

   La capitolul transport, infrastructură rutieră și pietonală este alocată suma de 5.700,00 mii lei. Din acest capitol fac parte lucrări de reabilitare și reparații capitale la Strada Cloșca, Strada Simion Bărnuțiu, Strada Corneliu Coposu (tronsonul Direcția Agricolă până la Hanul Drumeților), Strada 22 Decembrie 1989 și Cartierele Stadion și Dumbrava Nord. În cadrul acestei sume sunt incluse și costurile privind realizarea documentațiilor tehnice. De asemenea, este prevăzută și achiziționarea de mobilier pentru 16 stații de autobuz.

Referitor la proiectele cu finanțare din fonduri europene, pentru Municipiul Zalău, acestea sunt o sursă importantă pentru dezvoltare. Sunt depuse în acest sens, pentru finanțare, pe Axa 3, Măsura 2.1 Eficiență Energetică, proiecte pentru 19 blocuri, în valoare totală de 16.900,00 mii lei. În pregătire sunt proiecte pentru 5 unități de învățământ: Liceul Sportiv “Avram Iancu”, Liceul de Artă “Ioan Sima”, Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai”, Liceul Reformat “Wesselenyi” și Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”. Valoarea totală a acestor proiecte este de 37.400,00 mii lei, din care 98% din totalul de cheltuieli eligibile vor fi asigurate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Sesiunea pentru depunerea acestor proiecte începe în 28 februarie, iar termenul de depunere  a proiectelor este de 6 luni.

   Din fonduri europene se dorește modernizarea Bulevardului Mihai Viteazul, proiect în pregătire pe Axa 4 POR Dezvoltare urbană durabilă. În cadrul Axei 4, Municipiului Zalău i-au fost alocate 21.700,00 mii euro. Tot finanțate din fonduri europene sunt pregătite și proiecte care se referă la infrastructura educațională, unde Municipiul Zalău are alocată o sumă de 1.200,00 mii euro. Aici sunt cuprinse proiecte privind Creșa Voinicel, reabilitarea Grădiniței nr. 5 și nr. 12, iar dintre școlile gimnaziale, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, Școala Gimnazială Corneliu Coposu” și Școala Gimnazială “George Coșbuc. Pentru acestea se așteaptă apariția ghidurilor de finanțare.

   Un alt capitol din buget, la care îi este alocată o sumă importantă de la bugetul local, este capitolul unități de învățământ. La acest capitol, pentru investiții, dotări și documentația tehnică necesară a fost alocată suma de 2.800,00 mii lei. Din această sumă vor fi efectuate reparații capitale în 22 de unități de învățământ, dintre care 9 grădinițe, 6 școli gimnaziale și 7 licee.

La capitolul cultură și sport a fost alocată o sumă de 2.600,00 mii lei. Acesta cuprinde reabilitarea Cinematografului Scala (partea suportată de administrația locală pentru cofinanțarea acestui proiect), reabilitarea statuii Wesselenyi, a busturilor personalităților istorice din municipiu și reabilitarea Stadionului Municipal. Pentru reabilitarea Stadionului Municipal este prevăzută suma de 1.600,00 mii lei, care cuprinde lucrări de împrejmuire a stadionului, demolarea tribunei de fier, crearea a 60 de locuri de parcare și documentația tehnico-economică pentru pistă, tribună și vestiare.

   La capitolul asistență socială este alocată suma de 2.400,00 mii lei. În această sumă se încadrează reabilitarea imobilului fost Punct Termic nr. 9 cu destinația de Centru social în regim de urgență, amenajarea cantinei sociale din municipiul Zalău și reabilitarea blocului Astralis în scopul amenajării de locuințe sociale și locuințe de serviciu.

   Un alt capitol în lista de investiții pe anul 2017 este salubrizarea. În cadrul acestuia se intenționează realizarea a 10 platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor. Locurile de amplasare a acestor platforme vor fi alese în zona unităților de învățământ, a bisericilor și spitalelor.

 

 

 

 

    

Acțiune de informare, prevenire și combatere a fumatului, alcoolului și consumului de substanțe interzise


     Joi, 16 februarie 2017, începând cu ora 08:30, la Centrul Social de Urgență din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău s-a desfășurat acțiunea de informare, prevenire și combatere a fumatului, alcoolului și consumului de substanțe interzise (droguri).

     Acțiunea a fost organizată de Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj și a avut ca obiectiv informarea în scopul prevenirii. Acțiunea s-a adresat în mod special beneficiarilor Centrului Social de Urgență – Adăpostul de Noapte.

Mergem în excursie!


Mergem în excursie!

 

          Sâmbătă, 25 februarie, Primăria Municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, vă propune o excursie în împrejurimi, pe traseul Zalău – Bodia – Buciumi – Răstolț – Păușa – Ciumărna – Zalău, cu vizitarea următoarelor obiective turistice: Păstrăvăria Bretonilor – Bodia; Castrul Roman din Buciumi; Muzeul Etnografic din Răstolț; Grota cu statuia Sfintei Fecioare Maria – Biserica Greco-Catolică ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel” și Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae” din Păușa; Muzeul, Casa Tradițională și Biserica din lemn „Sfinții Mihail și Gavril”, din Ciumărna. Fiecare obiectiv turistic va fi prezentat de o persoană din zonă, care îi cunoaște povestea.

          Acțiunea este organizată de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău și este parte a proiectului ,,Circuitul Anotimpurilor”, prin care ne propunem promovarea municipiului Zalău ca punct de plecare pe diferite trasee turistice din județ. Acest circuit îl organizăm pentru anotimpul iarna, urmând ca, în anotimpurile următoare, să mergem în zone care sunt cele mai frumoase în acea perioadă.

          Costurile, care vor fi suportate individual de către fiecare turist, sunt cele de transport, în valoare de 16 lei. Excursia va fi organizată pentru un grup de 14 sau 33 de persoane (în funcție de numărul persoanelor înscrise, respectiv mijlocul de transport). Vă așteptăm să vă înscrieți la prima excursie de acest fel, organizată de noi, la Centrul de Informare și Promovare Turistică Zalău, situat în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu nr. 4 – 6, zilnic, între orele 9 – 17, până în 23 februarie.

          În perioada următoare vă vom propune vizitarea unor obiective turistice din Municipiul Zalău. Atunci vom fi ,,Turist la mine acasă”!

 

 

Program excursie

 

   ora 10:00 - Punct întâlnire: Centru Național de Informare și Promovare Turistică Zalău

   ora 10:45 - Vizită Păstrăvăria Bretonilor, Bodia

   ora 11:30 - Vizită Castrul Roman, Buciumi

   ora 12:10 - Vizită Muzeul Etnografic, Răstolț

   ora 13:00 - Vizitarea Grotei cu statuia Sfintei Fecioare Maria – Biserica Greco-Catolică ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Păușa

   ora 13:30 - Vizită Biserica de Lemn „Sf. Ierarh Nicolae”, Păușa

   ora 14:10 - Vizită Muzeu și Casa Tradițională, Ciumărna

   ora 14:50 - Vizită Biserica din Lemn „Sf. Mihail și Gavril”, Ciumărna

   ora 15:15 - Întoarcere în Zalău.

 

15.02.2017

 

Scrisoare de mulțumire

                Scrisoare de mulțumire din partea Excelenței Sale Tamar Samash – Ambasadorul Israelului în România, adresată conducerii Primăriei Municipiului Zalău, în urma vizitei oficiale din 30 ianuarie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Comemorării Victimelor Holocaustului.


Eveniment dedicat comemorării Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului


            Primarul Municipiului Zalău, domnul Ionel Ciunt, a participat luni, 30 ianuarie 2017, la  Ceremonia de Comemorare a Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului, urmată de Conferința Internațională ”Evreii din Sălaj și antisemitismul din perioada interbelică”, care

a avut loc la Restaurantul Brilliant Park, începând cu ora 15.

            În alocuțiunea de deschidere a evenimentului, primarul Ionel Ciunt, referindu-se la perioada de tragică amintire din anul 1944, când 6 milioane de evrei au fost exterminați pentru simplul motiv că erau evrei, a afirmat cu convingere că ”astfel de momente care înjosesc condiția umană nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Holocaustul a fost rodul unor minți bolnave, antisemite. Azi, noi trebuie să fim atenți ca astfel de idei să nu mai prindă rădăcini niciunde în lume. Avem datoria să ținem aprinsă flacăra neuitării și să facem o lecție frumoasă din răbdare și toleranță, astfel încât faptele de care vorbim azi să rămână doar în istorie.

            Comemorând victimele lagărului de la Auschwitz-Birkenau, le aducem, fie și doar pentru o clipă, acasă, la Zalău, la Șimleu…

            Dumnezeu să îi odihnească în pace și nouă să ne dea putere să veghem, astfel încât asemenea fapte să nu mai aibă loc niciunde și nicicând.”

Evenimentul a fost organizat de Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și Comunitatea Evreilor Zalău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitatea (Universitatea Babeș - Bolyai), Muzeul de Artă Cluj – Napoca, Universitatea Babeș – Bolyai.

            Dintre invitații de seamă prezenți, care au ținut scurte prelegeri privind antisemitismul, menționăm pe Excelența Sa Tamar Samash – Ambasadorul Israelului în România, Excelența Sa Mile Lajos – Consulul general al Ungariei, Dr. Aurel Vainer - Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț – Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, domnul Dan Has – Președintele Comunității Evreiești Zalău, Prof. dr. Lucian Năstasă Kovacs – Directorul Muzeului de Artă Cluj Napoca, Dr. Grigore Buda, doamna Mariana Iuga – profesor de istorie la Colegiul ”Alessandru Papiu – Ilarian” din Zalău.

 

 

© Primaria Municipiului Zalau