Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Iunie 2016

Primăria Municipiului Zalău invită locuitorii la dezbaterea publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2015-2030


Primăria Municipiului Zalău invită toți locuitorii interesați de propunerile de investiții pentru perioada 2016-2030, la dezbaterea publică, parte din etapa de consultare publică pentru Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană, care va avea loc joi, 16 iunie, ora 16:30,în Sala Avram Iancu. 

            Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca țintă principalăîmbunătățirea accesibilității locuitorilor, a mobilității acestora, precum și buna integrare a diferitelor moduri de transport. în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Zalău pentru perioada 2016-2030 au fost cuprinse o serie de proiecte de investițiiîn domeniul infrastructurii rutiere și a transportuluiîn comun,în valoare de peste 62 milioane euro. Pentru realizarea acestora ar putea fi atrase finanțări nerambursabileîntre 20 și 28 milioane de euro, prin Programul Operational Regional 2014-2020  Axa 4 “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”.

            Vor fi prezentate și dezbătute proiectele de infrastructură propuse cu scopulîmbunătățirii accesibilității tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale, inclusiv opțiuni de transport nepoluante,îmbunătățirea siguranței și securității cetățenilorîn trafic, reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie,îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri și creșterea atractivității și calității mediului urban,în beneficiul cetățenilor, economiei și societățiiîn general. Astfel de investiții vor viza: reabilitarea infrastructurii rutiere, atât pe axele principale prin Bulevardul Mihai Viteazu, Str. 22 Decembrie 1989 și străzile T. Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigrad, Cetatii, cât și reabilitarea infrastructurii rutiere din zonele de locuințe, susținerea transportului publicîn comun, prin investițiiîn autobuze noi, informatizarea sistemului de transport și modernizarea stațiilor de autobuz, amenajarea de noi zone pietonale pe Str. Unirii și piste pentru bicicliști, care să asigureîn mod continuu șiîn deplina siguranță traficul veloîntre cartiere și locurile de muncă, amenajarea și modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale, precum și măsuri pentru creșterea siguranțeiîn trafic și a pietonilor, măsuri pentru creșterea accesibilității traficului de marfăîn zonele industriale și susținerea realizării unui terminal intermodalîn zona Gării.

            Documentul elaborat poate fi consultat pe site-ul Primăriei Zalău www.zalausj.ro la secțiunea Anunțuri Publice, precum și pe pagina de facebook a proiectului www.facebook.com/pmudzalau, iar comentariile pot fi transmise la adresa pmudzalau@gmail.com.

            Primăria Municipiului Zalău a coordonatîn perioada noiembrie 2015 – mai 2016 elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Zalău, un instrument de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a municipiului Zalău cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

 

Pentru relații și informații suplimentare:

Rodica Ciurte – Manager Proiect PMUD Zalău, Primăria Municipiului Zalău

ciurterodica@zalausj.ro; 0732.430.520

www.zalausj.ro

 

 

 

14.06.2016

Municipiul Zalau finalizeaza elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila si propune documentul in consultare publica


Zalau
30 Mai 2016

 

            Primaria Municipiului Zalau a coordonat in perioada Noiembrie 2015 – Mai 2016 elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Zalau, un instrument de planificare strategica teritoriala, prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a municipiului Zalau cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila are ca tinta principala imbunatatirea accesibilitatii locuitorilor, a mobilitatii acestora, precum si buna integrare a diferitelor moduri de transport. Obiectivele Planului de Mobilitate urbana sunt: asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale, inclusiv opțiuni de transport nepoluante,îmbunătățirea siguranței și securității cetatenilor in trafic, reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie,îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri și creșterea atractivității și calității mediului urbanîn beneficiul cetățenilor, economiei și societățiiîn general.

            în mod concret, Planul de Mobilitate Urbana Durabila propune investitii in valoare de peste 62 milioane euro pentru perioada 2016-2030, pentru care ar putea atrage finantari nerambursabile intre 20 si 28 milioane de euro prin Programul Operational Regional 2014-2020  Axa 4 “Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile”. Investitiile propuse prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila vor viza: reabilitarea infrastructurii rutiere, sustinerea transportului public in comun prin investitii in autobuze noi, informatizarea sistemului de transport si modernizarea statiilor de autobuz, amenajarea de noi zone pietonale si piste pentru biciclisti, amenajarea si modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale, precum si masuri pentru cresterea sigurantei in trafic si a pietonilor, masuri pentru cresterea accesibilitatii traficului de marfa in zonele industriale si sustinerea realizarii unui terminal intermodal in zona Garii.

            Documentul elaborat poate fi consultat de toti cetatenii interesati pe site-ul Priamariei Zalau www.zalausj.ro la sectiunea Anunturi Publice, precum si pe pagina de facebook a proiectului www.facebook.com/pmudzalau, iar comentariile pot fi transmise la adresa pmudzalau@gmail.com.

 

Pentru relatii si informatii suplimentare:

Primaria Municipiului Zalau

Rodica Ciurte – Manager Proiect PMUD Zalau, Primaria Zalau

ciurterodica@zalausj.ro; 0732.430.520

 

Planul de consultare publica

 

 

Program cu publicul sâmbătă și duminică la ghișeele Serviciului de Evidența Persoanelor


Pentru a veniîn sprijinul persoanelor cu drept de vot, care nu suntîn posesia unui act de identitate sau care au actul de identitate expirat, programul de lucru cu publicul, la ghișeele Serviciului Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, va fi extins șiîn zilele de sâmbătă și duminică, astfel:

              - sâmbătă, 4 iunie, Între orele 8 – 14 se preiau cererile și se eliberează actele de identitate pentru persoanele care au depus cereri pânăîn data de 2.06.2016, inclusiv;

              - duminică, 5 iunie, Între orele 8 - 21 se eliberează actele de identitate pentru persoanele care și-au depus cereri pânăîn data de 4.06.2016, inclusiv.

           

Documente necesare pentru eliberarea unui act de identitate:

- cerere (de la ghișeu)

- certificat de naștere  și certificat de căsătorie (dacă e cazul),  În original și copie

- hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă,  În original și copie (dacă e cazul)

- certificatul de deces al sotului /soției  decedat/decedată (dacă e cazul)

-  documentul cu care face dovada adresei de  domiciliu,în original și copie

-  În cazulîn care locuința  este proprietatea altei  persoane,  se va prezenta proprietarul locuinței,  care va avea asupra sa actul de identitate și actul care atestă dreptul de proprietate

-   certificatul de naștere al copilului minor (sub 14 ani), dacă e cazul, original și copie

-   actul de identitate și cartea de alegător,  În original

-   În cazul furtului actului de identitate, dovada de la poliție din care să rezulte că s-a reclamat furtul

-  taxa: 12,00 lei,  achitată la ghișeele Serviciului  Impozite și Taxe.

 

            Comunele din Județul Sălaj, arondate Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor, din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, sunt următoarele: Agrij, Bocșa, Buciumi, Coșeiu, Creaca, Crișeni, Dobrin, Hereclean, Meseșenii de Jos, Mirșid, Românași, Șamșud și Treznea.

 

31.05.2016

© Primaria Municipiului Zalau