Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Septembrie 2015

Seîntocmesc listele cu beneficiarii programului de distribuire a alimentelor


Persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, sunt așteptateîn perioada 1-16 octombrie la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău, situatîn Piața Iuliu Maniu nr. 3-5,în vedereaînregistrării cererilor pentruîntocmirea listelor cu beneficiari ai Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Solicitanții  vor prezenta copii ale documentelor de identitate; adeverință de salariat și/sau adeverință eliberată de  Agenția Județeană a Finațelor Publice Sălaj, pentru fiecare membru al familiei; cerere deînregistrare a solicitării – primită și completată la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău (DASC).

            Primăria Municipiului Zalău informează că,în baza H.G. 799/2014, art. 3, alin. (1), lit. h), completată cu H.G. 80/2015 și H.G. 627/2015 privind  implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate pentru anul 2015, beneficiază de pachete cu alimente următoarele categorii de persoane:

1.      beneficiarii venitului minim garantat;

2.      familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;

3.      șomerii ale căror indemnizații nu depășesc 450 lei și șomeriiînregistrați (neindemnizați);

4.      pensionarii din sistemul public de pensii, ale căror drepturi, obținute din pensie sau din pensii cumulate (pensiile speciale),  nu depășesc 450 lei;

5.      persoaneleîncadrateîn grad I si II de handicap, adulți și copii, neinstituționalizate;

6.      persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, și nu seîncadreazăîn niciuna din categoriile de mai sus, stabilite prin dispoziție a primarului.

Listele cu persoanele asimilate categoriilor de la punctele 1-5, suntîntocmite și transmise Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău de către instituțiile care  acordă respectivele drepturi.

 

 

 

29.09.2015

Din 1 octombrie se preiau cererile pentru acordarea ajutorului laîncălzire


în perioada 1 - 25 octombrie, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Primăriei Municipiului Zalău preia cererileînsoțite de documente justificative,în vederea acordării ajutorului deîncălzire a locuinței pentru toată perioada sezonului rece 2015-2016. Dosarele se depun la sediul DASC, situatîn Piața Iuliu Maniu nr. 3 - 5, de luni până vineri,între orele 08.30-15.30. Activitatea se desfășoarăîn conformitate cu prevederile OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socialăîn timpul sezonului rece.

            Plafonul maxim de acordare a ajutorului pentruîncălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri este de 615 lei/persoană.

Ajutoarele deîncălzire se acordă pentruîncălzirea cu gaze naturale, energie electrică, combustibil solid sau petrolier.

            Bunurile care exclud acordarea ajutorului pentruîncălzire sunt prevăzuteîn Anexa nr.4 la  Normele  de  aplicare  a  Legii  416/2001 cu  modificările   și  completările  ulterioare. 

 

 

 

29.09.2015

Modulîn care Consiliul Județean Sălaj aîntocmit documentația pentru serviciul de colectare a deșeurilor menajere poate duce la creșterea taxei pe care o vor plăti zălăuanii


Primarul Municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu, atrage atenția asupra moduluiîn care a fostîntocmită de către Consiliul Județean Sălaj, documentația de atribuire a serviciului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere, care ar putea duce,în Zalău, la majorarea tarifului de colectare de la 5,25 lei/lună/persoană, la un tarif, pentruînceput, de 5,95 lei/lună/persoană.

,,Faptul că prin documentație, tarifulîi este impus operatorului, poate duce la creșterea acestuia, deoarece legislația actuală permite operatorului să solicite și să primească o majorare, pe motiv că acel cost inițial nu acoperă prestarea serviciului. Propunerea noastră, din păcare neacceptată, a fost ca atribuirea serviciului să se facă prin licitație, creșterea ulterioară a tarifului putând fi acceptată doarîn măsuraîn care anumite componente luateîn calculîn stabilirea prețului, de exemplu, combustibilul, suferă fluctuații majore,, declară Radu CăpÎlnașiu.

Municipiul Zalău face parte alături de alte 60 de unități administrativ-teritoriale din județ, din  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECODES,, care este partenerul Consiliului Județean Sălajîn proiectul cu finanțare europeană ,,Sistem de management integrat al deșeurilorîn județul Sălaj,,. Deși doar aproximativ jumătate din membri s-auîntrunit la ședința de astăzi a asociației, documentația a fost votată de majoritatea celor prezenți. în aceste condiții, primarul Radu CăpÎlnașiu a precizat că iaîn calcul găsirea unor variante, astfelîncât, locuitorii municipiului Zalău să nu fie prejudiciați și pentru ei să fie asigurat un serviciu de calitate, la un preț cât mai  mic.

 

 

23.09.2015

Puncte de vedere cu privire la Legea privind achizițiile publice, Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, Statutul primarului, formulateîn cadrulîntâlnirii Comitetului Director al Asociației Municip


Puncte de vedere cu privire la Legea privind achizițiile publice, Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, Statutul primarului, formulateîn cadrulîntâlnirii Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România

 

,,A fostîn discuție și legea achizițiilor publice, față de care se vor solicita puncte de vedere și de la celelalte structuri asociative – Asociația Consiliilor Județene, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor. S-a discutat despre situația transpuneriiîn legislația românească, a directivelor Uniunii Europene privind achizițiilor publice, care să se facă fără completări, ce duc laîngreunarea achiziției și de multe ori creează posibilitatea unor interpretări. Ceea ce s-aîntâmplat și până acum ne arată riscurile pierderii unor finanțări europene, din cauza faptului că termenul pentru realizarea achiziției, cu ceînseamnă contestații, instanță, a ajuns să fie de ani. S-a solicitat ca legea să fie inspirată din experiența unor țări membre UE, cu rezultate deosebiteîn absorbția fondurilor europene și cu sancțiuni minime, cum sÎnt de exemplu Austria, Polonia, Olanda.

 

în privința salarizării personalului plătit din fonduri publice,în propunerea Ministerului Muncii se constată menținerea unor discrepanțeîntre personalul din administrația locală și cel din administrația centrală. Prin Asociația Municiipiilor se cere corelarea salarizării pentru aceeași funcție de la nivel local, central, cu cea din mediul privat. Această solicitare a fost făcutăîn contextul informațiilor care există, căîn administrația centrală, aparatul de specialitate este supradimensionat, aproape dublu. Aceste date s-a solicitat să fie avuteîn vedere tocmai pentru a nu mai exista justificarea plafoanelor pentru fondul de salarii,, informează Radu CăpÎlnașiu, primarul Municipiului Zalău.

 

în prima zi a lunii septembrie a avut locîntâlnirea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, al cărui membru este și primarul Municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu. în cadrulîntâlnirii s-a adoptat conduita asociațieiîn raport cu anumite acte legislative importante, cum este legea privind achizițiile publice, legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, statutul primarului.

 

2.09.2015

 

Primăria Municipiului Zalău derulează un proces de consultare publicăîn vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană


Primăria Municipiului Zalău derulează un proces de consultare publicăîn vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2015 - 2027.
Opinia dumneavoastră,în calitate de cetățean al Municipiului Zalău, poate influența deciziile cu privire la proiectele ce vor fi dezvoltateîn următorii ani, motiv pentru care vă rugăm să completați un chestionar, care se poate obțineîn format electronic de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău, secțiunea ,,Anunțuri publice,, - (
www.zalausj.ro) sau prin email (rbutcovan@zalausj.ro).

Vă rugăm să returnați chestionarul la sediul Primăriei Municipiului Zalău, Serviciul Managementul Proiectelor (inclusiv prin email la rbutcovan@zalausj.ro) sau la Centrul de Relații cu Publicul (camera 4).

© Primaria Municipiului Zalau