Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Decembrie 2014

înscriere pe listele suplimentare pentru acordarea pachetelor oferite prin Programul European de Distribuire a Alimentelor


Pânăîn 15 decembrie, persoanele din Municipiul Zalău, ale căror drepturi au fost stabilite după 1 august și pânăîn 15 decembrie 2014, sunt așteptate la Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău pentru a seînscrie pe listele suplimentare pentru acordarea pachetelor oferite prin Programul European de Distribuire a Alimentelor

 

 

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău face următoarele precizări:

            Avândîn vedere prevederile HG 799/2014 privind distribuirea ajutoarelor alimentare, precum și instrucțiunile de aplicare a acesteia, pânăîn 15.12.2014 sunt așteptate pentruînregistrarea pe listele suplimentare, conform art. 3-5 din același act normativ, următoarele categorii de beneficiari cu domiciliulîn Municipiul Zalău, ale căror drepturi s-au stabilit ulterior datei de 1 august și pânăîn data de 15 decembrie 2014:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordatîn baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordatăîn baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) șomerii care beneficiază,în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomajîn cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, și șomeriiînregistrați la AJOFM Sălaj, care nu beneficiază de indemnizație de șomajîn condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari de indemnizația socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este sub 400 lei/lună;

f)  persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți și copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militarîn cadrul Direcției Generale a Serviciului Munciiîn perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare; ale Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cuîncepere din 6 martie 1945, precum și celor deportateîn străinătate ori constituiteîn prizonieri, republicat, cu completările ulterioare; ale Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurateîn România cuîncepere din 6 septembrie 1940 pânăîn 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferitîn urma revoltei muncitorești anticomuniste din Brașov, din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți, din România, republicată; ale Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru șotul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituriîn afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, al căror cuantum, cumulate, se află sub 400 lei/lună.

                        h) copiii orfani care nu au primit cupoane, cuponul de pensie fiind adresat părintelui supraviețuitor sau doar unuia dintre frati;

                        i) persoanele omise de pe listele inițiale (nu au primit cupon toți membri familiei,în cazul alocației de susținere a familiei, sau cei de la venitul minim garantat).

            Toate persoanele vor prezenta,în copie, documentele de identitate,însoțite de cele care atestă calitatea de beneficiar, respectiv: decizie pensie, decizie indemnizație de șomaj, certificat deîncadrareîn grad de handicap grav sau accentuat, dispoziția primarului etc.

            Distribuirea ajutoarelor, pe bază de liste suplimentare, se va face la o dată ulterioară, după acoperirea cererilor beneficiarilor de cupoane și a celor care aparîn lista nominală cu ceiîndreptățiți să primească astfel de cupoane,  dar nu le-au ridicat.

 

 

 

11.12.2014

© Primaria Municipiului Zalau