Anunturi - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Octombrie 2011

Spații publice mai sigureîn municipiul Zalău

Proiectul Siguranța publicăîn municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasateîn spații publice, cod SMIS 7354, face parte din cele patru depuse și finanțateîn cadrul Axei 1– Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Contractul de finanțare s-a semnat in data de 13 octombrie 2011.


Obiectivul general vizează creșterea calității vieții locuitorilor municipiului prin creșterea siguranței publice și prevenirea criminalitățiiîn Zalău.

            Proiectul urmărește creșterea atractivității spațiilor publice sub aspectul siguranței cetățenilorîn municipiu. Totodată, se mai urmărește și prevenirea faptelor antisociale și scăderea numărului acestora.

            în cele 10 luni de proiect, pentru realizarea acestor deziderate se va instala un sistem de supraveghere video pentru monitorizarea centralizată a șase spații publice, din care cinci sunt spații publice frecventate pentru activități de loisir: Parcul Grădină Brădet (Parc A și Parc B), Piața 1 Decembrie 1918, Parcul Municipal, Parcul de joacă Rotary din Cartierul Brădet, Parcul de Joacă Păcii din str. Crișan bl. T 159, Centrul Social de Urgență Zalău. Aceste amplasamente vor fi monitorizate printr-un dispecerat ce va fi administrat de Poliția locală Zalău și care se va amplasa la sediul acesteia.

Sistemul de supraveghere se compune din: 76 camere fixe, 8 camere rotative, unități video deînregistrare și redare (5 DVR  - digital video recorder - 16 canale video și 2 DVR 8/9 canale video), surse de curent neÎntreruptibil (4 UPS 600 VA, 1 UPS 800 VA, 1 UPS 1000 VA, 1 UPS 2000 VA), 4 dulapuri de comunicație la amplasamentele menționate mai sus. Dispeceratul, sau unitate centrală de comandă, va fi dotat cu un computer-server pe care vor rula softuri de monitorizare a unităților video deînregistrare și redare (DVR-urilor) și respectiv a camerelor, precum și echipamente de rețea.

            Beneficiarii proiectului, locuitorii municipiului Zalău,în special copiii, părinții și bunicii se vor putea bucura de creșterea siguranței publice și de prevenirea actelor anti-sociale la amplasamentele țintă, implicit atractivitatea orașului poate crește.

            Bugetul total al proiectului este 947 713,94 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este 747 994,17 lei; suma solicitată se ridică la 733 034,29 lei, iar TVA este de 181 127, 25 lei. Contribuiție proprie este de 37 380,09 lei și se compune din contribuția la cheltuielile eligibile in procent de 2%, contribuția la cheltuieli neeligibile, TVA aferent cheltuielilor neeligibile.

            Informații suplimentare se găsesc la Violeta Conde – manager de proiect, email: violeta@zalausj.ro, tel:0260-610550 și la Maria Manuela Ghiuruțan – purtător de cuvânt, email: mghiurutan@zalausj.ro, tel: 0260-610550.

 

„Conținutul acestui material nu reprezintăîn mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Se semnează proiectul de modernizare a parcului central

Primarul Municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu, va semna astăzi la Agenția de Dezvoltare Regională NV contractele de finanțare pentru trei din cele patru proiecte depuseîn cadrul Programului Operațional Regional Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor, poli urbani de creștere.

 Acestea sÎnt: „Siguranță Publicăîn Municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasateîn spații publice”, „Amenajare peisageră a Parcului Central Municipal Zalău, județul Sălaj”, „Reabilitarea clădirii monument istoric – Clădirea Transilvania”.

„Cele trei proiecte se vor adăuga proiectelor aflateîn implementare ”Reabilitarea Colegiului Tehnic Al. Papiu Ilarian”, „Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice – Tinerețe fără bătrânețe” și ”Promovarea Festivalului Roman Zalău Porolissum – instrument de promovare a siturilor arheologice locale” și proiectelor deja finalizate: „ Reabilitarea Școlii Generale Gh. Lazăr” și „Supraetajare și reabilitare termică Școala Mihai Eminescu”, finațateîn cadrul aceluiași program operațional regional” informează primarul Radu CăpÎlnașiu.

Valoarea totală pe proiect și contribuția primăriei este repartizată astfel: „Siguranță Publicăîn Municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasateîn spații publice” – aprox. 947 mii lei, din care contribuția proprie – 35 mii lei; „Amenajare peisageră a Parcului Central Municipal Zalău, județul Sălaj” – aprox. 4.700 mil. lei, din care contribuția proprie – 77 mii lei; „Reabilitarea clădirii monument istoric – Clădirea Transilvania” - aprox. 10 mil. lei, din care contribuția proprie – 564 mii lei. Implementarea proiectelorîncepeîn ziua următoare semnării contractelor.

 

13.10.2011

Informare


Pentru a facilita accesul cetățenilor la informațiile de interes public pe care Primăria Municipiului Zalău le gestionează, din această săptămână utilizatorii de internet se pot abona la newsletter, accesând pagina de internet a instituției www.zalausj.ro. Tot din această săptămână, primăria are cont pe rețeaua de socializare facebook, unde găsiți ultimele date referitoare la activitatea instituției. „Am realizat și aceste noi modalități de informare din dorința de aîmbunătăți permanent comunicarea cu cei interesați de activitatea Primăriei Municipiului Zalău și a Consiliului Local” spune Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

 

 

 

13.10.2011

Teatru pentru copii și părinți

Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură vă invită marți, 18 octombrie, la teatru.

Pentru copii, actorii Teatrului de Stat Oradea – Trupa „Iosif Vulcu” joacă la Casa Armatei de la orele 10.30 și 12în piesa „Fetița cu chibrituri”, adaptare după Hans Christian Andersen. Prețul unui bilet este de 5 lei.

Tot marți, de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor va fi pusăîn scenă piesa „îndrăgostiții din Ancona”, o comedie muzicală pentru toate gusturile. Prețul unui bilet este de 10 lei.

 

13.10.2011

Se derulează a doua acțiune de deratizare a domeniului public

Primăria Municipiului Zalău informează căîn perioada 12 – 14 octombrie 2011 pe domeniul public se va efectua, conform graficului de execuție aprobat, al doilea tratament de deratizare din acest an. Perioada de desfășurare  poate fi modificatăîn funcție de condițiile meteorologice.


Activitatea de deratizare/dezinsecție, efectuată de SC Coral Impex SRL, a demaratîn luna aprilie și, pe parcursul celor șase luni s-au efectuat trei acțiuni de dezinsecție pe domeniul public, două acțiuni de dezinsecție pe domeniul privat/asociații de proprietari și câte o acțiune de deratizare pe domeniul public și privat.

 

11.10.2011

Situația bunurilor mobile și imobile pe care le deține solicitantul ajutorului pentruîncălzirea locuinței, careînlocuiește certificatul fiscal, poate fi obținută de la DASC

Pentru a ușuraîntocmirea dosaruluiîn vederea obținerii ajutorului deîncălzire, Primăria Municipiului Zalău oferă posibilitatea solicitantului să obținăîn locul cerificatului fiscal, eliberat de Serviciul Impozite și Taxe, matricola contribuabilului care cuprinde bunurile pe  care le deține fiecare membru al familiei solicitantului. în acest sens, primarul Municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu, aîmputernicit un angajat din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară (DASC) să acceseze programul de impozite și taxe locale, și să listeze pentru beneficiar documentul respectiv.


Activitatea de preluare a cererilor pentru acordarea  ajutorului deîncălzire a locuinței și eliberarea siuației bunurilor mobile și imobile pe care le deține fiecare solicitant și membrii familiei (matricola contribuabilului) se desfășoară la sediul DASC, situatîn P-ța Iuliu Maniu, nr. 3-5 - cam. 6, de luni până vineri,între orele 8 – 16. De la demararea activității au fost acceptate 170 de cereri și au fost respinse, pentru că nuîndeplineau criteriile de eligibilitate, 100 de cereri.

 

11.10.2011

Situațiaîncasărilor la plata impozitelor și taxelor locale, după ultimul termen de plată – 30 septembrie, raportată la previziunile pe anul 2011

PERSOANE FIZICE

Impozit pe clădiri: 2369,70 mii lei - 85,84%

Impozit pe terenuri: 176,38 mii lei - 90%

Taxa mijloace de transport: 2114,95 mii lei - 89%

 


PERSOANE JURIDICE

Impozit pe clădiri: 6688,30 mii lei - 94%

Impozit pe terenuri: 519,02 mii lei - 93%

Taxa mijloace de transport: 1356,53 mii lei - 92%

 

Din 4 octombrie se preiau cereri pentru acordarea subvenției laîncălzire

începând din data de 4.10.2011 la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, situatîn P-ța Iuliu Maniu, nr. 3-5, se preiau cererile pentru acordarea subvenției laîncălzire, pentru sezonul rece 2011 – 2012 (1 noiembrie 2011 – 31 martie 2012).


 Formularele tipizate se pot procura de la casieria E.ON GAZ - pentruîncălzirea cu gaze și de la registratura direcției – pentruîncălzirea cu lemne sau  energie termică. De asemenea, ele pot fi descărcate și de pe site-ul primăriei www.zalausj.ro, sectiunea Informații publice – Formulare online – Direcția de Asistență Socială Comunitară. Venitul net maxim/membru de familie, pentru a beneficia de subvenție laîncălzire, este de 615 lei - pentru gaze și lemne, 786 lei - pentru energie termică, 1082 lei - pentru energie termică (doar pentru persoanele singure).

Actele necesare la depunerea cerererii pentru acordarea subvenției laîncălzire precum și lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordării acestui ajutor au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern 920/2011.

 

         ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE INCALZIRE  CU  GAZE NATURALE

 

1.                  CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (TIP )

2.                  ACTELE DE IDENTITATE ALE INTREGII FAMILII IN ORIGINAL SI COPIE, si, dupa caz, certificatele de nastere ale copiilor

3.                  Certificat fiscal care se obține de la Serviciul Impozite și Taxe Locale, din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, cam. 31

4.                  Hotararea judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, potrivit legii

5.                  Hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului privind masura plasamentului, potrivit legii

6.                  Decizia directorului general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca privind masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii

7.                  Hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii

8.                  Dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

                -Copie certificate casatorie

                -Certificat desces,  sentinta de divort

9.                  Documentele care atesta calitatea in care se solicita ajutorul pentru incalzire - PROPRIETAR sau CHIRIAS

10.              DOCUMENTELE DE VENIT pentru LUNA ANTERIOARA, PENTRU INTREAGA FAMILIE (inclusiv adeverinta de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj pentru persoanele majore care nu realizeaza venit)

11.              CHITANTA SAU FACTURA DE LA E.ON GAZ

12.              In cazul familiilor monoparentale:

-         SENTINTA DE DIVORT

-         DECLARATIE LEGALIZATA LA NOTAR in cazul in care copilul nu beneficiaza de pensie de intretinere din partea celuilalt parinte.

 

 

                                                      LISTA

cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei

 

BUNURI IMOBILE:

    -CLADIRI SAU ALTE SPATII LOCATIVE, IN AFARA LOCUINTEI DE DOMICILIU, SAU ALTE IMOBILE AFLATE IN PROPRIETATE, CU EXCEPTIA LOCUINTEI DE DOMICILIU

   1. MIJLOACE DE TRANSPORT: AUTOTURISME CARE DEPASESC 1.600 cmc, AUTOUTILITARE, AUTOCAMIOANE DE ORICE FEL SI REMORCI, SALUPE, BARCI CU MOTOR, SCUTERE DE APA, IAHTURI, AUTOBUZE, MICROBUZE

   2. UTILAJE AGRICOLE: TRACTOR, COMBINA AUTOPROPULSATA

   3. UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA: PRESA DE ULEI, MOARA DE CEREALE

   4. UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL: GATER, DRUJBA SAU ALTE UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL - ACTIONATE HIDRAULIC, MECANIC SAU ELECTRIC

   5. DEPOZITE BANCARE CU VALOARE DE PESTE 3.000 LEI.

 

TERENURI:

TERENURI

FAMILII CU 1-3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

1.      TERENURI DE IMPREJMUIRE A LOCUINTEI SI CURTEA AFERENTA ( TEREN INTRAVILAN), CARE DEPASESC  1.000 m2  in zona urbana si 2.000 m2  in zona rurala

2.      Terenuri in zona colinara si de ses

-         Arabil si faneata

2,00 ha

3,00 ha

-         Forestier

2,00 ha

3,00 ha

-         Vii, livezi, gradini de legume si flori

1,00 ha

1,50 ha

3.      Terenuri in zona montana

-         Forestier

2,00 ha

3,00 ha

     -    Vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

-         Pasuni si fanete

4,00 ha

5,00 ha

 

CATEGORII DE ANIMALE/PASARI:

1.      PESTE 3 BOVINE

2.      PESTE 5 PORCINE

3.      PESTE 20 DE OVINE/ CAPRINE

4.      PESTE 15 FAMILII DE ALBINE

  

NOTĂ: Conform Ordonanței de Urgență nr. 70/2011, emisă de Guvernul României, familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in aceasta lista nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.

3.10.2011

© Primaria Municipiului Zalau