Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Octombrie 2010

Pentru corecta informare a cititorilor, față de articolul „Prafîn ochii zălăuanilor afectați de inundații”, apărutîn ziarul Graiul Sălajuluiîn 13 octombrie, solicităm publicarea ur

Respingem ferm acuzele aduse Direcției de Asistență Socială Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, atâta timp cât au fost acordate ajutoare acoperind o bună parte din pagubele suferite de oameni,în urma inundațiilor.

Pentru a seînțelege corect, vorbim de ajutoare, și nu despre despăgubiri, pe care le poate oferi o societate de asigurări. Nuînțelegem ca efortul făcut de Direcția de Asistență Socială Comunitară, fără nici un sprijin de la bugetul de stat, să fie bagatelizat, spunându-se că s-a aruncat „prafîn ochii zălăuanilor”. în cazul lui Kari Ioan, evaluările la fața locului au stabilit pagube de aproximativ 1000 de lei, iar ajutorul acordat a fost de 800 lei.

 

 

                                                                        Radu CăpÎlnașiu,

                                                              Primarul Municipiului Zalău

 

14.10.2010

Se preiau cereri pentru acordarea subventiei laîncălzire


            De vineri, 15 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară – Primăria Municipiului Zalău se preiau cererile pentru acordarea subvenției laîncălzire pentru sezonul rece 2010 – 2011. Pentru a beneficia de subvenție pentruîntreaga perioadă, dosarele, conținând formulare tipizate și actele necesare pentru obținerea ajutorului, vor fi depuse pânăîn data de 12 noiembrie, de luni până vineri,între orele 8.30 – 16. Plafonul maxim până la care se acordă subvenție este 615 lei/persoană.

 

ACTELE necesare pentru obținerea ajutorului deîncălzire cu gaz:

1.Cerere și declarație pe proprie răspundere (tip)

      2.Copii după actele de identitate aleîntregii familii:

a)Certificatele de nastere ale copiilor

b)Certificatul de casatorie

c)Hotararea judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei, potrivit legii

d)Hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului privind masura plasamentului, potrivit legii

e)Decizia directorului general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca privind masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii

f)Hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/curatelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii

g)Dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei

h)Actele prevazute la alin.(2) lit.a), c) si d) pot fi inlocuite, dupa caz, si de livretul de familie.

3.Documentele de venit pentruîntreaga familie

      4.Chitanța sau factura de la E.on Gaz.

 

 

LISTA cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, conform OUG 86/2010:

1. Bunuri mobile – clădiri sau alte spații locativeîn afara locuinței de domiciliu, sau alte immobile aflateîn proprietate , cu excepția locuinței de domiciliu

2. Bunuri imobile:

a)MIJLOACE DE TRANSPORT: AUTOTURISME CARE DEPASESC 1.600 cmc, AUTOUTILITARE, AUTOCAMIOANE DE ORICE FEL SI REMORCI, SALUPE, BARCI CU MOTOR, SCUTERE DE APA, IAHTURI, AUTOBUZE, MICROBUZE

b)UTILAJE AGRICOLE: TRACTOR, COMBINA AUTOPROPULSATA

c)UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA: PRESA DE ULEI, MOARA DE CEREALE

d)UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL: GATER, DRUJBA SAU ALTE UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL ACTIONATE HIDRAULIC, MECANIC SAU ELECTRIC

e)DEPOZITE BANCARE CU VALOARE DE PESTE 3.000 LEI

f)TERENURI

 

TERENURI

FAMILII CU 1-3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

1.      TERENURI DE IMPREJMUIRE A LOCUINTEI SI CURTEA AFERENTA ( TEREN INTRAVILAN), CARE DEPASESC  1.000 m2  in zona urbana si 2.000 m2  in zona rurala

2.      Terenuri in zona colinara si de ses

-          Arabil si faneata

2,00 ha

3,00 ha

-          Forestier

2,00 ha

3,00 ha

-          Vii, livezi, gradini de legume si flori

1,00 ha

1,50 ha

3.      Terenuri in zona montana

-          Forestier

2,00 ha

3,00 ha

     -    Vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

-          Pasuni si fanete

4,00 ha

5,00 ha

 CATEGORII DE ANIMALE/PASARI:

1.      PESTE 3 BOVINE

2.      PESTE 5 PORCINE

3.      PESTE 20 DE OVINE/ CAPRINE

4.      PESTE 15 FAMILII DE ALBINE

NOTA:

Familiile si persoanele singure, care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in aceasta lista, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.

13.10.2010

 

Final de stagiune a Fanfarei “Promenada”

Fanfara “Promenada”îșiîncheie stagiunea de spectacoleîn aer liber, din acest an, printr-un concert care va avea loc duminică, 10 octombrie, de la ora 16. Timp de o oră și jumătate, iubitorii muzicii de gen, prezențiîn Piața 1 Decembrie 1918 vor putea asculta repertoriul celor 17 membri ai ansamblului, foști militari, profesori de muzică, elevi și studenți.


înființatăîn anul 2005, Fanfara “Promenada”, a Primăriei Municipiului Zalău, și-a completat an de an repertoriul, astfel că astăzi, acesta conține pe lângă muzică clasică, a unor compozitori consacrați, muzică de promenadă – marș, polka, valsuri, și folclor național. Activitatea ansamblului continuă șiîn afara stagiunii, membrii acestuia urmând să participe la evenimente festive dedicate Zilei Armatei sau Zilei Naționale a României.

 

7.10.2010

Situațiaîncasărilor la plata impozitelor și taxelor locale, după ultimul termen de plată – 30 septembrie, raportată la previziunile pe anul 2010

PERSOANE FIZICE

Impozit pe clădiri: 2243,62 mii lei - 70%

Impozit pe terenuri: 166,72 mii lei - 66,8%

Taxă mijloace de transport: 1762,77 mii lei - 59,7%


PERSOANE JURIDICE

Impozit pe clădiri: 6447,46 mii lei - 75,6%

Impozit pe terenuri: 482,56 mii lei - 74,3%

Taxă mijloace de transport: 1095,09 mii lei – 59,7%

© Primaria Municipiului Zalau