Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Septembrie 2010

Parcul de autobuze de la Transurbis s-aînnoit

Astăzi,în parcul auto al SC Transurbis SA au ajuns cele cinci autobuze publice, noi. Investiția, cu o valoare totală de 3.610.495 lei (TVA inclus), a fost realizată cu fonduri de la bugetul local.


„Ne bucurăm căîn sfârșit au ajuns autobuzele contractate, astfelîncât se vaîmbunătăți calitatea transportului urbanîn municipiu. SÎnt autobuze cu dotări moderne ca de exemplu instalație de climatizare, podea coborâtă, rampă acces persoane cu handicap, motor Euro5. în plus, au ca și dotare afișaj electronic al traseului”, informează Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

Autobuzele au o capacitatea de 100 de locuri și vor intra pe tresee dupăîndeplinirea procedurilor legale, inclusivînmatricularea acestora.

  

30.09.2010

 

Vineri și sâmbătă se colectează DEEE

Primăria municipiului Zalău și SC Ave Sălaj Ecosev SA organizează vineri și sâmbătă,între orele 9 - 17,în cadrul campaniei naționale, o nouă acțiune de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice (DEEE).


Deținătorii de deșeuri le vor depuneîn containerul special, amplasatîn Piața 1 Decembrie 1918, sau la centrul de colectare, situat pe str. Fabricii, nr. 30/A. Acesta funcționează șiîn afara campaniei, de luni până vineri,între orele 8 – 17; persoană de contact Daniel Boboș, tel. 0746143949. Acțiunea se desfășoarăîn colaborare cu Poliția Comunitară.

în cadrul celor două campanii desfășurateîn 2010 s-au colectat următoarele cantități: martie – 600 kg, iunie – 550 kg.

 

30.09.2010

Acte necesare pentru realizarea branșamentelor la reteaua de apă și canalizare menajeră


            în ultima perioadă a crescut numărul solicitărilor către Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, pentru eliberarea de acteîn vederea executării lucrărilor de branșamente ale imobilelor la rețeaua de apă și canalizare menajeră. Viceprimarul municipiului Zalău, Sojka Atila, informează cetățenii că, pentru eliberarea actelor necesare,în funcție de solicitare, au nevoie de anumite documente. Astfel, pentru Certificat de Urbanism, conform Legii 50/1991, trebuie depuse: cerere tip (formularul F1 – cerere care cuprinde date de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitatea, număr cadastral și număr de carte funciară), elemente care definesc scopul solicitării (planuri cadastrale/topografice, plan de situație șiîncadrareîn zonă - cu viza O.C.P.I., planul cadastral de pe orofotoplan, extras de carte funciară – actualizat, documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism - copie).

            Actele care sunt necesare pentru emiterea autorizației de construire/desființare sunt: certificatul de urbanism – copie, dovada titlului asupra imobilului – teren și/sau construcții, extrasul de plan cadastral, extrasul de carte funciară – la zi, documentația tehnică –în două exemplare (un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului), avizele, acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

            Cetățenii se pot adresa Companiei de Apă Someș pentru proiectarea și execuția lucrărilor de branșări la conductele de apă și canalizare, după care se vor adresa serviciului de specialitate din cadrul primăriei pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire.

 

 

27.09.2010

De marțiîncepe distribuirea alimentelor primite prin Programul Uniunii Europene


            Din 28 septembrie, Primăria Municipiului Zalău,  prin Direcția de Asistență Socială Comunitară distribuie alimente primite de la Uniunea Europeană, prin Programul PEAD. Ajutoarele sÎnt destinate următoarelor categorii de persoane, cu domiciliulîn Zalău: persoane cu venit minim garantat, pensionarii cu pensie până la 400 RON (inclusiv copiii orfani, care beneficiază de pensie de urmaș până la 400 RON), șomeriiîn plată, persoaneleîncadrateîn gradul I și II de handicap.

            Alimentele pot fi ridicate de la următoarele puncte de distribuire: Centrul Social de Urgență - parter (Adăpostul de Noapte), situat pe str. Aleea Toamnei, nr. 9 – pentru primele trei categorii sociale. Pentru persoanele cu handicap, distribuirea alimentelor se va face la Cantina de Ajutor Social - Primăria Municipiului Zalău. Punctele de distribuire funcționează de luni până vineri,între orele 8 – 16.

            Pachetul  cu produse conține făină de grâu – 15 kg, făină de mălai – 7 kg, paste făinoase – 3,6 kg, biscuiți – 1,4 kg, zahăr – 1 kg, lapte praf – 1 kg;în municipiul Zalău vor beneficia de aceste produse 6657 persoane.

            Programul este gestionat de Agenția pentru Plăți și Intervențiiîn Agricultură, reprezentantîmputernicit al Comisiei Europene, care asigură primirea produselor și redistribuirea către autoritățile publice locale.

 

 

24.09.2010

Voluntari din Franța,în vizită la Primăria Municipiului Zalău


            Viceprimarul municipiului Zalău, Daniela Coța, s-aîntâlnit cu grupul de voluntari Pharmacie Humanitaire Internaționale din St. Amand, Franța, pentru a discuta despre posibilitățile pe care asociația le areîn vederea sprijinirii persoanelor cu dizabilități. în cadrulîntâlnirii, la care a participat și Dorina Baboș, director al Direcției de Asistență Socială Comunitară din cadrul primăriei, s-a indentificat ca fiind util sprijin cu materiale medicaleîn PT9.

            Voluntarii se aflăîn Zalăuîntr-o vizită de trei zile, la invitația președintei Centrului pentru Integrare prin Terapie Ocupațională, Rodica Marian, cu care au o colaborare de câțiva ani. Scopul vizitei este  unul umanitar, de a oferi materiale medicale pentru unitățile care desfășoară activități specifice, din Zalău.

 

21.09.2010

30 septembrie – al doilea termen scadent la plata impozitelor și taxelor locale


            Pentru a evita acumularea majorărilor deîntârziere la plata impozitelor și taxelor locale, Primăria Municipiului Zalău invită contribuabilii – persoane fizice și persoane juridice, ca pânăîn 30 septembrie să achite  sumele datorate bugetului local. Până la această dată, 30 septembrie, persoanele fizice care auîn proprietate autoturisme cu capacitate cilindrică peste 2000 cmc, sau mai multe clădiri, și achită integral impozitele aferente anului 2010, precum și diferențele de impozite calculateîn baza OUG 59/2010, beneficiază de bonificație de 10% pentru diferența menționată.

            Programul la ghișeele Serviciului Impozite și Taxe Locale este luni, miercuri, joi și vineri, de la 7 la 16.30, și marți, de la 7 la 18.30, iar programul inspectorilor este de luni, până joi,între orele 7 – 15.30, și vineri,între 7 și 13. în ultima zi lucrătoare, aferentă fiecărui semestru, programul la ghișee este de la 7 la 11.30.

            în 2010 continuă colaborarea Primăriei Zalău cu Poșta Română, astfel că, impozitele și taxele pot fi achitate și la cele patru oficii poștale din municipiu, după următorul program: OP Zalău 1, str. Parcului, nr. 2: 7 – 20, OP Zalău 2, Astralis: 7 – 20, OP Zalău 3, P.ța 1 Decembrie 1918: 7 – 20, OP Zalău 4, zona industrială: 8 – 16.

            Impozitele pot fi achitate si prin virament bancar.

 

20.09.2010

Primăria Municipiului Zalău susține Michelin Junior Bike

Duminică, 26 septembrie, Municipiul Zalău va fi gazda unui eveniment organizat special pentru cei mai mici dintre bicicliștii orașului.

Copiii cu vârsta cuprinsăîntre 4 și 11 ani sÎnt invitați de compania Michelin România și partenerii săi la o competiție de biciclete ce se va desfășuraîntre orele 10.30 – 12.00, pe Bulevardul M. Viteazul. Traficul rutier pe tronsonul Magazin Universal SILVANIA - intersecția cu Str. 9 Mai, va fiînchis. Intedicția va fi valabilăîntre orele 8 – 15.

 

21.09.2010

 

© Primaria Municipiului Zalau