Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Iunie 2009

Din 6 iulieîncepe a III-a acțiune de dezinsecție pe domeniul public – privat


            Conform graficului lucrărilor de execuție,în perioada 6 – 10 iulie dezinsecția se va efectua pe domeniul privat, iarîn intervalul 13 – 15 iulie – dezinsecție pe domeniul public. în intervalul 6 - 10 iulie, tratamentul de dezinsecție pe domeniul privat – gospodării individuale, va fi realizat prin aviotratament.

            în acest an, acțiunile de deratizare – dezinsecție, pe domeniul public și privat au demarat laînceputul lunii aprilie, și s-au desfășuratîn intervalul 8 – 28 aprilie. Următoarea etapă a programului de dezinsecție s-a desfășuratîn luna mai,între 6 și 12 mai, când a avut loc și primul aviotratament din 2009. Lucrările de deratizare-dezinsecțieîn municipiul Zalău sÎnt efectuate de către SC Coral Impex SRL.

 

30.06.2009

Mesajul primarului municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu, cu ocaziaîncheierii anului școlar


Stimați profesori, dragi elevi și părinți,

 

            Cum deja vacanța bate la ușă, iar taberele, bunicii, drumețiileîi așteaptă pe copii, nu vreau să prelungim prea mult acest moment!

înainte de asta,însă, pentru elevii din clasele terminale mai rămân emoții pentru examenele care urmează, și pentru care sÎnt pregătiți. Doresc săîi felicit pe toți elevii, alături de profesori, pentru munca depusă pe parcursul acestui an școlar și să-i asigur că șiîn continuare Primăria Zalău va sprijini școlile, activitatea didactică, prin asigurarea unor condiții tot mai bune pentru desfășurarea procesului deînvățământ.

            Vă doresc succes la examene, absolvenților și profesorilor deopotrivă, deoarece reușitele elevilor pe care i-ați pregătit, sÎnt mândria și mulțumirea dumneavoastră, stimați dascăli! Dragi elevi, prin performanțele pe care le veți obține mai departe, veți onora școala, orașul nostru de unde ați pornit, și unde v-ați format pentru viață.

            Tuturor vacanță plăcută, o pauză binemeritată după un anîn care bagajul de cunoștințe al elevilor s-aîmbogățit, un anîn care profesori și părinți ați muncitîmpreună pentru un viitor mai bun al copiilor dumneavoastră!

 

 

10.06.2009

Municipiul Zalău - cel mai eficient municipiu din România la colectarea selectivă a deșeurilor


            în cadrul celei de-a doua ediții a Premiilor de Mediu – „Spune-mi ce-ai făcut pentru mediu, șiîți dau un premiu”, organizată de Asociația Salvați Dunărea și Delta, pe baza datelor furnizate de Primăria Zalău, și evaluate alături de alte 107 chestionare, municipiul nostru a primit distincția „Zalăul e fruncea”. Premiul a fost acordat pentru rezultate buneîn implementarea colectării selective, și pentru desemnarea câștigătorului a fost  realizat un studiu referitor la nivelul de colectare selectivă a deșeurilor de ambalajeîn 108 orașe ale țării.

            „Există o preocupare continuă la nivelul municipiului pentruîmbunătățirea colectării tuturor tipurilor de deșeuri, și reducerea impactului negativ asupra mediului. Acest premiuîl dedic tuturor zălăuanilor care au contribuit și sprijină acțiunile legate de protejarea mediului” declară Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

            Chestionarulînaintat de asociațieîn luna aprilie a cuprins 18întrebări vizând acțiunile desfașurateîn domeniul colectării selective, de la hotărâri specifice adoptate de Consiliul Local, campanii de informare, la date referitoare la cantități de deșeuri colectate, număr de puncte de colectare sau proceduri de lucru ale operatorului de salubrizare.

 

9.06.2009

Sâmbătă se colectează deșeuri electrice, electronice și electrocasnice


Primăria municipiului Zalău și SC Ave Sălaj Ecosev SA organizează sâmbătă, 6 iunie,în cadrul campaniei naționale, o nouă acțiune de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice.

Acțiunea, care se va desfășuraîntre orele 9 – 16, presupune aceleași modalități de colectare ca șiîn cadrul campaniilor anterioare: deșeurile depuseîn fața casei sau a blocului, vor fi preluate gratuit de operatorul de salubrizare, și transportate la depozitul amenajatîn acest sens.

Pentru cantități mai mari de deșeuri, SC Ave Sălaj Ecoserv SA a amplasat trei containere specialeîn următoarele locații: Cartier Brădet (vis-a-vis de magazinul Codiflor), Piața 1 Decembrie 1918 (pe platou) și Cartier S. Bărnuțiu (În zona benzinăriei Inserco).

 

 

04.06.2009

Cetatenii care si-au schimbat domiciliul după 1 mai, voteaza la sectia de votare la care era arondat domiciliul anterior


Sâmbătă și duminică, programul de lucru al Serviciului de Evidența Populației va fi special, astfelîncât cetățenii cu drept de vot, care nu au un act valabil, să aibă posibilitatea să intreîn legalitate și să obțină acest document. Astfel,în 6 iunie ghișeele vor fi deschiseîntre orele 08,00-14,00, atât pentru depunerea cererilor, cât și pentru eliberarea documentelor. Toți cetățenii care vor depune cererea pentru obținerea unui act de identitate pânăîn 06.06.2009 inclusiv, vor putea să-și ridice actele de identitateîn data de 07.06.2009între orele 08,00-21,00. în 7 iunie, pe lângă eliberarea cărților de identitate, Serviciul de Evidență a Populației va elibera și cărți de identitate provizorii pentru persoanele care și-au pierdut actul de identitate și nu suntîn posesia documentelor necesare eliberării cărții de identitate.

Avândîn vedere faptul că perioada de referință pentru listele electorale, care urmează să fie folosite la Alegerile Europarlamentare din 7 iunie, este 01.05.2009, persoanele care și-au schimbat domiciliul după această dată rămân arondate la secțiile de votare de la vechiul domiciliu. De asemenea, cetățenii cu drept de vot, care suntîn posesia unei cărți de identitate provizorii eliberată pentru motivul „Lipsă locuință”, sÎnt arondați la secția de votare nr. 7,  situatăîn incinta Casei de Cultură a Sindicatelor.

în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii Europene, prin H.G. 516/2009 s-a modificat conținutul cărții de identitate: nu se maiînscrie prenumele părinților, și s-a introdus un nou câmp  „Cetățenia română”.

 

© Primaria Municipiului Zalau