Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Februarie 2009

Drept la replica - articol "Graiul Salajului"

            Pentru o mai corectă informare a cititorilor dumneavoastră, față de articolul apărutîn Graiul Sălajului cu titlul „Din cauza unui blocaj birocratic, lucrărileîncepute la Scoala Simion Bărnuțiu, gata abiaîn aprilie” solicităm publicarea următoarelor date:


  1. Contractul de proiectare esteîncheiatîntre Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean, și SC Utilitas. în cadrul contractului de proiectare era cuprinsă și asistența tehnică pe careînsă ministerul nu a mai finanțat-o, drept pentru care a trebuit ca acest contract să-lîncheie Primăria municipiului Zalău,în momentulîn care aveam dejaîncheiat contractul de lucrări.
  2. După elaborarea proiectului și dupăînceperea execuției lucrărilor, conducerea Școlii Simion Bărnuțiu a solicitat o serie de modificări la proiectîn ceea ce privește recompartimentarea spațiilor existente. Deoarece clădirea este pe lista monumentelor  istorice, pentru orice modificare adusă la proiect trebuie obținut avizul Ministerului Culturii și Cultelor.
  3. Prin proiect a fost prevăzută revizuirea tâmplăriei existente (din lemn și geam de sticlă). Dupăînceperea execuției lucrărilor s-a convenit ca tâmplăria să fieînlocuită cu geam termopan și lemn stratificat. Și aceste modificăriîn cadrul proietului, au necesitat avizul Ministerului Culturii și Cultelor.

Toate acestea au dus laîntârzierea lucrărilor, și nu din vina Primăriei Zalău care a suplimentat și sumele necesare până la 685.000 lei, pentru executarea lucrărilor.

 

20.02.2009

Reciclarea ambalajelor seînvață din clasa a III-a


            Primăria municipiului Zalăuîn colaborare cu Eco Rom Ambalaje SA, Inspectoratul Școlar Județean și SC Ave Sălaj Ecoserv organizează marți, 24 februarie, de la ora 10, la Școala Gh. Lazăr (sala de sport), lansarea manualului „învățăm să reciclăm ambalajele”. La eveniment participă elevii claselor a III-a,împreună cu cadrele didactice, de la toate școlile, iar un eveniment similar va avea locîn aceeași zi la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă.

            „Ne implicăm și acordăm tot sprijinul de care partenerii la proiect au nevoie, deoarece consider oportun ca educația ecologică săînceapăîn școală, să beneficieze de toată atenția, la fel ca orice materie importantă din programă. Elevii de acum sÎnt adulții de mâine, iar deprinderileîn ceea ce privește un comportament responsabil față de mediuîi va ajuta atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor să contribuie la eforturile care se fac pentru menținerea curățeniei; săînțeleagă că resursele nu sÎnt inepuizabile și să participe la programele de reciclare. Invit cadrele didactice să acorde o atenție sporită promovării responsabilității față de mediu,încât să scăpăm de imaginea dezolantă a peturilor, hârtiilor aruncate laîntâmplare, pe străzi,în văi, șanțuri, zone verzi” susține Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău. Această acțiune este parte din eforturile Primăriei Zalău de aîmbunătăți salubrizarea, care auînceput prin echiparea cu recipienți de colectare selectivăînîntreg municipiul.

            Editat de către Eco Rom SA, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și de Asociația Română pentru Ambalaje și Mediuîn cadrul Programului Național „Educație pentru Sănătateîn Școala Românească”, acest material didactic se adresează elevilor din clasele a III- a și a IV-a.

 

20.02.2009

517 căsătorii oficiateîn 2008


            în 2008 la Serviciul de Stare Civilă s-auînregistrat 1950  de copii născuți la Spitalul Județean și au fost transcrise 62 de certificate de naștere pentru copiii născuțiîn străinătate. De asemenea au fost oficiate 517 căsătorii, astfel că 422 familii au beneficiat de sprijinul financiar de 200 euro.

            în baza legii 61/1993, pentru creșterea copilului se acordă o alocație de statîn cuantum de 200 lei, până laîmplinirea vârstei de 2 ani. După această vârstă copilul beneficiază de o alocațieîn valoare de 42 lei.  Aceeași lege reglementează și situația alocației duble, de care beneficiază copilul care deține certificat deîncadrareîn grad de handicap, pe durata valabilității certificatului.

            Alt drept se referă la trusou, care se adresează exclusiv copilului nou-născut, și se acordăîn numerar de la casieria Direcției de Asistență Socială Comunitară (DASC). Trusoul se acordă o singură dată, are o valoare de 150 lei și de el beneficiază toți copiii care s-au născut după intrareaîn vigoare a legii 482/2006, respectiv 30.12.2006.

            Alocația pentru nou-născut este un drept care se adresează exclusiv mamelor și se acordă, conform legii 416/2001 până inclusiv la a patra naștere. începând cu 1.01.2009 acest drept esteîn valoare de 230 lei și se acordăîn numerar prin casieria DASC. Dosarul poate fi depus până laîmplinirea vârstei de un an a copilului.

OUG 148/2005  reglementează indemnizația de creștere a copilului, un drept care se acordă până la 2, respectiv 3 ani (pentru copilul cu handicap) și poate fi solicitat de oricare dintre reprezentanții legali ai copilului, careîndeplinește condițiile legale pentru a intraîn posesia lui.

            Direcția de Asistență Socială-Comunitară – Primăria Zalău preia actele necesare pentruîntocmirea dosarului, pe careîlînaintează spre evaluare și plată la Agenția Județeană de Prestații Sociale Sălaj. în momentul completării dosarului, mamele sÎnt informate despre toate drepturile de care beneficiază la naștere, șiîși depun la dosar hârtiile completate pentru fiecare dreptîn parte.

 

6.02.2009

Primăria organizează prima campanie de colectare a DEEE, din 2009


            Sâmbătă, 7 februarie,între orele 8.30 – 16.30, Primăria Zalăuîn parteneriat cu SC Ave Sălaj Ecoserv  SRL și Asociația Environ organizează o nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice (DEEE),în municipiu. La fel ca șiîn cadrul campaniilor anterioare, echipamentele depuse de cetățeniîn fața blocului sau a casei vor fi preluate gratuit de către  firma care asigură salubrizarea, și transportate la depozitul amenajat pentru acest tip de deșeuri. în scopul eficientizării campaniei de colectare și pentru  informarea locuitorilor, se vor lipi 300 de afișe și vor fi distribuiți aproximativ 1000 de fluturași.

            Pentru cantități mai mari de deșeuri, SC Ave Sălaj Ecoserv SRL a amplasat containere specialeîn Brădet – lângă magazinul Codiflor, P.ța 1 Decembrie 1918 – pe platou, cart. Porolissum – lângă pod, cart. Dumbrava – lângă fosta piață agroalimentară, str. Simion Bărnuțiu – lângă benzinărie.

 

5.02.2009

Drept la replică - "Sălajul European"

Față de articolul publicatîn ziarul “Sălajul European” cu titlul “Angajații din Primăria Zalău stau liniștiți” solicităm publicarea următorului drept la replică, pe prima pagină și alocând același spațiu cu materialulîn discuție:


            Intenția dumneavoastră de informare a cititorilor ar trebui să se caracterizeze prin obiectivitate și profesionalism, iar datele utilizate să fie obținute din surse directe, și nu culese din alte ziare (Primăria are Birou de Presă). Astfel, față de afirmația că a crescut nejustificat numărul de angajați ai primăriei, pentru corecta informare a cititorilor menționăm că: În 2006 s-aînființat Direcția Patrimoniu, cu un număr de 47 de funcții,în baza HG nr. 528 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport,în domeniul public al municipiului Zalău șiîn administrarea Consiliului Local Zalău. în acest număr este inclus și personalul de la Stadion, Sala Sporturilor și Baza de Tenis. în 2007, reglementările noilor acte normative au determinatînființarea Biroului Executare Creanțe Bugetare, Compartimentul Aviz Unic -  Disiplinaîn Construcții, Compartiment Cadastru și Unitatea Locală de Monitorizare Servicii de Utilități Publice.

            Raportat la numărul de patru persoane care ar trebui să se pensioneze sau cumulează salariul cu pensia, comentariul dumneavostră este ironic și tendențios: „cam puțini, am comenta noi”. Sugerați scăderea vârstei de pensionare pentru angajații Primăriei Zalău, doar ca cifra să fie mai mare iar ziarul dumneavoastră să-și poată face norma?

            Măsurile deîntinerire a aparatului propriu au fost luate chiar de executivul instituției, iar faptul că doar patru persoane ar fi supuse unor viitoare reglementări pe această temă, este o dovadăîn plusîn acest sens. Conducerea Primăriei Zalău aplică legislațiaîn vigoare, dar nu ia măsuriîn baza unor reglementări care nu există.

 

 

                                               Maria Manuela Ghiuruțan,

                                                      purtător de cuvânt

 

 

4.02.2009

în 2008, 319 persoane nu au intratîn legalitate


            Din 9162 de cereri,înregistrate și soluționateîn 2008 de Serviciul de Evidența Persoanei, 935 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului ori deteriorării actelor de identitate.

            Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2008,în Zalău șiîn cele 13 comune arondate acestui serviciu mai existau 1121 persoane fără acte de identitate sau acte expirate, din care 319 persoane nu au avut niciodată act de identitate deși auîmplinit vârsta de 14 ani.

            „Toate aceste persoane au fost anunțate, atât prin intermediul Poștei Române cât și cu sprijinul Poliției de Ordine Publică. în urma acțiunilorîntreprinse, o parte s-au prezentat pentru a fi pușiîn legalitate,însă, din păcate mai sÎnt multe persoane care nu au dat curs invitației” informează Ioan Pușcaș, director executiv, Direcția Publică Comunitară de Evidența Persoanei.

            Aceste persoane sunt așteptate să se prezinte la ghișeele  Serviciului de Evidența Persoanelor pentru a fi puseîn legalitate. Programul de lucru al serviciului este luni, miercuri, joi: 8.30 – 16.30, marți: 8.30 – 18.30 și vineri: 8.30 – 13.

3.02.2009

© Primaria Municipiului Zalau