Anunturi - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Ianuarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
Septembrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Ianuarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
Septembrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Aprilie 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Ianuarie 2016
Decembrie 2015
Septembrie 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Martie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2013
Septembrie 2013
August 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Februarie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iulie 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
August 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Aprilie 2007
Octombrie 2006
Ianuarie 2006
Decembrie 2005
Noiembrie 2005
Octombrie 2005

Arhiva: Noiembrie 2008

în 30 noiembrie se votează cu act de identitate

          Pentru exercitarea dreptului de votîn 30 noiembrie, cetățenii români cu domiciliulîn România trebuie să posede un act de identitate valabil, respectiv carte de identitate, buletin de identitate sau carte de identitate provizorie.


         “Persoanele care nu posedă un astfel de document sunt invitate să se prezinte la Serviciul de Evidența Populației, situatîn clădirea Primăriei municipiului Zalău. Pentru a veniîn sprijinul cetățenilor, ghișeele serviciului vor fi deschiseîn data de 29 noiembrie,între orele 08,00-14,00 șiîn data de 30 noiembrie,între orele 08,00-21,00. în aceste zile se vor elibera acte de identitate pentru persoanele care au depus cererea pânăîn 28 noiembrie,  inclusiv”, informează Ioan Pușcaș, director executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor. El a mai precizat căîn 30 noiembrie se vor elibera cărți de identitate provizorii pentru persoanele care, din diverse motive, nu mai sÎntîn posesia actului de identitate și nuîndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea unei noi cărți de identitate - nu au certificate de stare civilă sau actul cu care să facă dovada spațiului de locuit.

          Alegătorii sÎnt atenționați că listele electorale cuprind situația existentăîn evidențele Serviciului de Evidența Informatizată a Persoanei, la data de 01.11.2008. De aceea, persoanele care și-au schimbat domiciliul după aceasta dată, se vor regăsi pe listele de la secția de votare unde este arondat imobilulîn care au avut domiciliulînainte de 01.11.2008. 

A fost inaugurat Centrul Social de Urgență Zalău

          Situat pe Aleea Toamnei, nr. 9, Centrul Social de Urgență, oferă găzduire temporară pentru următoarele categorii sociale: victimele violenței domestice, tineri dezinstituționalizați, persoane/familii aflate la un moment datîn situație de risc social. în cadrul centrului funcționează deja adăpostul de noapte, și urmează să funcționeze și un serviciu de consiliere șiîndrumare.

          „Mulțumiri celor care s-au implicatîn acest proiect! Dorim ca a cest lucru să continue prin dezvoltarea altor proiecte sociale, este un segment pe care sÎnt atÎtea de făcut!” a fost mesajul primarului municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu. Mulțumiri deosebite au fost adresate reprezentanților Fundației Road și Clubului Rotary pentru deschiderea cu care au răspuns solicitării inițiatorilor, și au venit să sprijine un proiectîn Zalău. „Sperăm ca aceste condiții deosebite să reprezinte pentru beneficiarii centrului un nou start, un nouînceput” a mai spus CăpÎlnașiu.

          La inaugurarea care a avut locîn această săptămână au participat, alături de reprezentanți ai instituțiilor locale, președintele Road, Kevin Smith și președintele Rotary Club Woodhall Spa, James Bradwell. „în urmă cu doi ani am văzut această clădire, și am realizat amploarea proiectului, a acestei investiții. Toți partenerii au fost foarte determinați, astfelîncât, la sfârșitul anului 2006 auînceput lucrările. Din fericire Primăria municipiului Zalău și partenerii au utilizat cu succes fondurile pentru cele două etaje” a declarat Kevin Smith, președintele Road.

          în cadrul centrului funcționează și o bibliotecă. Referitor la beneficiile educației, aleînvățăturii, dar și la valorile pe care clubul pe careîl reprezintă le promovează, a vorbit James Bradwell, președintele Rotary Club Woodhall Spa. „Banii vor continua să apară. O parte din responsabilitatea noastră este de a oferi ajutor financiar pentru educație. Astăzi sper că este un nouînceput pentru succesulîn viață al tinerilor care vor beneficia de serviciile centrului” a afirmat cu ocazia inaugurării, James Bradwell.

 

                                                       Etapele derulării proiectului

 

          în cadrul sesiunii de finanțare Septembrie 2007 a Ministerului Muncii,  Proiectul „Centrul Social de Urgență Zalău”,înaintat de Direcția de Asistență Socială Comunitară a fost declarat câștigător, alături de alte 18 centre sociale dinîntreaga țară.

          Proiectul s-a concretizat pentru prima dată prin amenajarea,în 2005, tot printr-un program național de finanțare, a  Adăpostului de Noapte. A urmat parteneriatulîncheiat cu Asociația ROAD (Romanian Aid Distribution 27) din Marea Britanie, Asociația Prader Willy și autoritățile locale, prin care toți acești parteneri și-au asumat responsabilitățile amenjării și dotării Centrului.

Prin proiectul „Centrul Social de urgență Zalău” s-a vizat realizarea lucrărilor de amenajare a etajelor 1 și 2, dotarea celor 3 etaje cu mobilier și echipamente, precum și angajarea personalului specializat.

C.S.U. are o capacitate de 60 locuri de cazare, iar activitățile se vor desfășura pe cele  4 niveluri astfel:

-         parter – Serviciul de Găzduire Temporară oferit prin Adăpostul de Noapte – 25 locuri

-         etajul I – Găzduire temporară pentru persoane/ familii aflate, la un moment dat,într-o situație de risc social – 16 locuri ;

-         etajul II – Centrul de consiliere șiîndrumare – servicii socio-medicale și camere de socializare

-         etajul III – Servicii de găzduire temporară pentru tinerii dezinstituționalizați – 20 locuri.

          Beneficiarii serviciilor oferiteîn cadrul C.S.U. sÎnt reprezentați de persoane fără adăpost (persoane adulte sau familii cu / fără copii),   și pot fi:

   a) tineri proveniți din instituții de ocrotire 

   b) persoane fără locuință sau care au pierdut-o din diverse motive, și nu au resursele materiale necesare asigurării alteia și nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire

   c) victime ale violenței domestice, familii monoparentale, lipsite de suport material și/sau afectiv, care necesită adăpost de urgență până la soluționarea situației sociale.

          Echipa de specialiști care va desfășura activitățile specifice CSU va fi compusă din 2 asistenți sociali, 1 psiholog, 1 psihopedagog, 3 asistenți medicali.

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul CSU, supravegherea beneficiarilor pe timp de zi și noapte, va fi asigurată de cei 5 supraveghetori/paznici, iar igienizarea /curățenia  vor fi asigurate de către o persoană angajată și instruită pentru acest tip de activitate.

          Valoarea totală a proiectului este de 729.135,57 lei, din care 607.495,57 lei reprezintă finațarea din partea ministerului și 121.640 lei contribuția locală. Etajul 3 a fost amenajat, dotat și  utilat prin donația de 100.000 € a Asociației ROAD Anglia. De asemenea, tot din această donație s-au achiziționat toate geamurile de la cele trei niveluri ale CSU.

          Rezultatele implementarii acestui proiect pot fi cuantificate astfel:

  • Un centru renovat și dotat pentru a funcționa;
  • 60 de persoane cazateîn centru, evitând excluziunea socială;
  • 60 de persoane consiliate din punct de vedere psihologic și socio- profesional;
  • Cel putin 40 de persoane implicateîn activități de instruire, calificare și recalificare profesională;
  • 60 de persoane cu un nivel de traiîmbunătățit;
  • Stima de sineîmbunătățităîn cazul celor 60 de persoane din centru;
  • Scăderea infracționalității la nivelul județului, datorată persoanelor fără adăpost;

A fost semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare din zona Cluj-Sălaj “

Prin licitație publică internațională  a fost desemnat constructorul pentru executarea lucrărilor de modernizare a rețelelor de apă și canalizare menajeră, acesta fiind OMS Ungaria.


în municipiul Zalău lucrările se vor derula pe parcursul a doi ani și,în această perioadă se pregătește planul de acțiune cu privire la modalitatea deîncepere a lucrărilor, pe străzi. Se dorește ca aceste lucrări să fie corelate și cu alte investiții ale deținătorilor de rețele subterane astfelîncât, la finalizarea lor, străzile afectate să poată fi modernizate, refăcuteînîntregime.Totîn această perioadă, SC Compania de Apă Someș SA va semna contractul cu firma de consultanță, care are rolul de a urmări și aviza devizul de lucrări,în vederea decontării.

“Vom fi atenți la modul de programare a lucrărilor pentru a limita dificultățileîn trafic și disconfortulîn zoneleîn care se va lucra. Știm că sÎnt lucrări de amploare, atâta timp câtîn Zalău vor fi sparte străzi, pe o lungime totală de peste 30 de km,în principalîn zona centrală, str. 22 Decembrie, cartierele Traian, Păcii, Porolissum”, informează Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

Proiectul „îmbunătățirea Sistemelor de Apă și Apă Uzată din județele Cluj/Sălaj” face parte din Programul Operațional pentru asistență comunitară FEDR și Fondul de Coeziune, și se derulează prin SC Compania de Apă Someș Cluj SA. Valoarea investiției pentru Zalău este de 21.797.214 euro, din care 74% fonduri UE, 11,3% fonduri guvernamentale, 1,9% contribuție locală, 12,8%împrumut bancar.

 

21.11.2008

Program special de eliberare a cărților de identitate

în  municipiul Zalău șiîn cele treisprezece comune arondate Serviciului de Evidență a Persoanelor Zalău există 1096 persoane care au actele de identitate expirate. Dintre acestea, 629 sunt persoane majore, cu drept de vot.


„Pentru a-și putea exercita dreptul de vot la alegerile din data de 30.11.2008, aceste persoane sunt rugate să se prezinte de urgență la Serviciul de Evidență a Persoanelor, situatîn clădirea Primăriei Municipiului Zalău, pentru a obține un act de identitate. în momentul prezentării la ghișeu au nevoie de următoarele acte: actul de identitate expirat, certificatul de naștere și căsătorie (dacă este cazul), actul care face dovada spațiului de locuit” informează Ioan Pușcaș, director executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor.

în situațiaîn care cetățenii nu au act de identitate valabil, dar nici certificat de naștere ori căsătorie, ei pot solicita carte de identitate provizorie, pentru care vor  prezenta 3 fotografii color tip B.I., pașaport sau permis de conducere (dacă posedă), actul care face dovada spațiului de locuit.

Pentru a veniîn sprijinul cetățenilor, ghișeele Serviciului de Evidența Persoanelor vor fi deschiseîn data de 29.11.2008,între orele 08,00-14,00 șiîn data de 30.11.2008,între orele 08,00-21,00. în aceste zile se vor elibera acte de identitate pentru persoanele care au depus cererea pânăîn 28 noiembrie,  inclusiv.

De asemenea,în 30 noiembrie se vor elibera cărți de identitate provizorii pentru persoanele care, din diverse motive, nu mai suntîn posesia actului de identitate și nuîndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea unei noi cărți de identitate, respectiv nu au certificate de stare civilă sau actul cu care să facă dovada spațiului de locuit.

 

17.11.2008

Zălăuanii care nu au primit acasă plicurile cu taloanele pentru analize medicale gratuite le pot solicita la DASC

Direcția de Asistență Socială Comunitară (DASC), la solicitarea Ministerului Sănătății Publice, distribuie taloanele pentru analize medicale gratuite, pentru persoanele care și-au schimbat domiciliul sau n-au fost găsite acasă de către angajații Poștei Române. Activitatea se deruleazăîn colaborare cu Serviciul de Evidența Informatizată a Persoanei șiîn această situație sÎnt 4715 persoane.

Taloanele pot fi ridicate de luni (Între orele 7 și 15.30) - până vineri (Între orele 7 -13) de la sediul direcției din Piața Iuliu Maniu, nr. 3 – 5 (Clădirea Transilvania) - registratură.

 

13.11.2008


Spectacole de teatru pentru toate varstele

 


            Joi și vineri, Primăria municipiului Zalăuîn colaborare cu Casa Municipală de Cultură, aduce pentru copii două spectacole de teatru. Joi, 13. nov., de la orele 10 și 12, Teatrul de Păpuși din Baia Mare va puneîn scenă piesa „Spărgătorul de nuci”, iar vineri, 14 nov., de la orele 10 și 11.30, Teatrul de Păpuși „Atelier M” din Oradea va veni cu piesaîn limba maghiară „ Regele Matei la Oradea”. Biletele pot fi procurate de la Casa Municipală de Cultură.

            Pentru cei mari, actorii Teatrului Național din Cluj joacă miercuri, 19 noiembrie, de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor, comedia  „Take, Ianke și Cadâr”. Biletele pot fi procurate de la Casa de Cultură a Sindicatelor.

            „Aceste spectacole fac parte din a doua stagiune de teatru, pe care cu contribuția financiară a primăriei, le aducem publicului doritor de cultură. Ne adresăm unui public cât mai divers, de la mic, la mare și avemîn vedere ca spectacolele de teatru să fie laîndemână tuturor zălăuanilor, astfel că prețul biletelor este  accesibil. îi invit pe locuitorii municipiului Zalău să vină la teatru, să avem săli pline cu public entuziast, care să se bucure de un moment de cultură, dar și de relaxare” spune Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

            Publicul va fi informatîn continuare despre programul stagiunii, care va fi completat cu noi spectacole.

10.11.2008

S-au colectat 6 tone de deseuri electrice si electronice

 


            Rezultatul acțiunii de colectare DEEE, organizate de Primăria municipiului Zalăuîn colaborare cu operatorul de salubrizare SC Ave Ecoserv Sălaj,  este  de 6 tone.

            în campaniile desfășurateîn lunile octombrie și noiembrie, s-au colectat cantități importante de deșeuri și de la unitățile deînvățământ Grădinița nr. 10, Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” și Școala Generală „Simion Bărnuțiu”.

Următoarea campanie de colectare  a deșeurilor de echipamente electrice și electronice va avea locîn prima sâmbătă din luna decembrie.

 

10.11.2008

Modul de utilizare al locurilor pentru afisaj electoral


Prin dispoziție a primarului municipiului Zalău, Radu CăpÎlnașiu, a fost stabilit modul de utilizare a locurilor speciale pentru afișaj electoral de către partidele politice, alianțele politice sau electorale,în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 31 noiembrie 2008.

            Locurile speciale pentru afișaj electoralîn municipiul Zalău sÎnt: Complex Brădet (36 de casete), Piața Iuliu Maniu – parc (36 casete), Galeriile Meseș (36 casete), sediul DGADP (72 casete), Cartier D.va Nord – intersecție str. S. Bărnuțiu cu str. Voievod Gelu (36 casete), Spitalul de Urgență Sălaj (36 casete), bloc Scala (36 casete), Centrul Militar Județean (45 casete), Str. 22 Decembrie 1989 – parcare (36 casete), Ortelec – Școala Generală (36 casete), Stâna – Căminul Cultural (36 casete).

            Conform legii 35/2008, distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sauîn orice alt mod a listelor electorale, a platformelor –program afișate sau a oricăror alte afișe de propagandă electorală, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 2500 lei. Se sancționează,în baza aceleiași reglementări legale, și afișarea mijloacelor de propagandă electoralăîn alte locuri decât cele permise.

            Poliția Comunitară Zalău esteîmputernicită să asigure integritatea panourilor și a afișelor electorale și să constate contravențiile, respectiv să aplice sancțiunile prevăzute de legea pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. 

 

5.11.2008

Sâmbătă se colectează deșeuri de echipamente electrice și electronice

            Primăria municipiului Zalăuîn colaborare cu operatorul de salubrizare SC Ave Sălaj Ecoserv SRL organizează sâmbătă, 8 noiembrie, o nouă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice  și electronice (DEEE). La fel ca șiîn cadrul campaniilor anterioare, echipamentele depuse de cetățeniîn fața blocului sau a casei vor fi preluate gratuit de către  firma care asigură salubrizarea, și transportate la depozitul amenjat pentru acest tip de deșeuri. Pentru eficientizarea campaniei de colectare și informarea locuitorilor, se vor lipi afișe și vor fi distribuiți aproximativ 2000 de fluturași.


            „Prin acțiunea de informare și campania de colectare ne adresăm atÎt locuitorilor municipiului Zalău cât și instituțiilor publice, agenți economici,în special celor cu profil de depanare echipamente electrice și electronice. Ne vom implica să realizăm o informare mai bună la nivelulîntregii comunități, dar mai alesîn acele zoneîn care colectarea a fost mai slabă. Această campanie se adresează și locuitorilor din Stâna” declară Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

            Pentru cantități mai mari de deșeuri, SC Ave Sălaj Ecoserv SRL a amplasat containere specialeîn Brădet – lângă magazinul Codiflor, P.ța 1 Decembrie 1918 – pe platou, cart. Porolissum – lângă pod, cart. Dumbrava – lângă fosta piață agroalimentară, str. Simion Bărnuțiu – lângă benzinărie.

în cadrul campaniei organizateîn 4 octombrie s-au colectat 11 tone de DEEE.

 

5.11.2008

Lucrari de reabilitare si consolidare sali de sport

S-au demarat lucrările de consolidare și reabilitare a sălilor de sport la Colegiul Al. Papiu Ilarian și Grup Școlar „Mihai Viteazul”


     Compania Națională de Investiții (CNI), titular al autorizației de construire/desființare,  a emis autorizațiile pentru executarea lucrărilor de consolidare și reabilitare la sălile de sport ale Colegiului Al. Papiu Ilarian și Grup Școlar „Mihai Viteazul”, din municipiul Zalău. Valoarea investiției pentru aceste două săli este de aproximativ 2.000.000 lei.

     “Este foarte bine că lucrările la cele două săli de sport au fost adjudecate, deoarece aceste săli au o vechime destul de mare și necesitau reabilitare și modernizare. Așteptăm caîntr-un viitor cât mai apropiat să fie prinsăîn finanțare,în vederea reabilitării, și sala de sport din cadrul Grup Școlar Voievod Gelu” declară Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

     Prin programul de finanțare al CNI urmează să fie construită o sală de sportîn cartierul Ortelec, la Școala George Coșbuc.

     “Reușim astfel săîmbunătățim condițiile atât pentru elevi, cât și pentru cei care practică sportulîn afara orelor de curs” a mai spus CăpÎlnașiu.

 

3.11.2008

S-au demarat lucrările de consolidare și reabilitare a sălilor de sport la Colegiul Al. Papiu Ilarian și Grup Școlar „Mihai Viteazul”

Compania Națională de Investiții (CNI), titular al autorizației de construire/desființare,  a emis autorizațiile pentru executarea lucrărilor de consolidare și reabilitare la sălile de sport ale Colegiului Al. Papiu Ilarian și Grup Școlar „Mihai Viteazul”, din municipiul Zalău. Valoarea investiției pentru aceste două săli este de aproximativ 2.000.000 lei.


“Este foarte bine că lucrările la cele două săli de sport au fost adjudecate, deoarece aceste săli au o vechime destul de mare și necesitau reabilitare și modernizare. Așteptăm caîntr-un viitor cât mai apropiat să fie prinsăîn finanțare,în vederea reabilitării, și sala de sport din cadrul Grup Școlar Voievod Gelu” declară Radu CăpÎlnașiu, primarul municipiului Zalău.

Prin programul de finanțare al CNI urmează să fie construită o sală de sportîn cartierul Ortelec, la Școala George Coșbuc.

“Reușim astfel săîmbunătățim condițiile atât pentru elevi, cât și pentru cei care practică sportulîn afara orelor de curs” a mai spus CăpÎlnașiu.

 

3.11.2008

© Primaria Municipiului Zalau