* - cere tip -
( formularul model - "Cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei in vederea intabularii )

                    * plan de amplasament si de delimitare a imobilului

                    * copie extras Carte funciara si un alt act notarial (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de mostenitor, sentinta ecivila, etc.),

                       care atesta proprietatea

                    * taxa de timbru de 2 lei, platita la serviciul de Impozite si taxe locale


                    Īnchide fereastra