Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate realiza numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care in mod obligatoriu se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) insotita de certificatul de urbanism emis, in original;

O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acestuia (30% din valoarea taxei de Certificat de Urbanism initiala) si taxa formular cerere-tip de prelungire C.U.

ÎNCHIDE FEREASTRA